หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่
พื้นที่โฆษณา ราคา 1,500 บาทต่อเดือน ติดต่อได้ที่ 080-500-1180 หรือ ติดต่อเราที่นี่

หน้าแรก » ชุมชนออนไลน์ของชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
เล็งสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 @สันกำแพง-บ้านธิ ลำพูน

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VVVVV ถูกใจกระทู้นี้ กดเลยฮร๊าฟฟฟ !!!
เล็งสร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 @สันกำแพง-บ้านธิ ลำพูนลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการการค้าและการลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ หรือ TIS-C เปิดเผยถึงความเป็นไปได้ในการกอสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 ว่า ในอดีตเคยมีการศึกษาเรื่องการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 จากข้อมูลเดิมมีการพูดถึงพื้นที่สร้างสนามบินแห่งที่ 2 ไว้ในพื้นที่สนามบินเก่าของญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมทั้งสภาพภูมิประเทศ และลักษณ์โดยรวมที่เอื้ออำนวย ทั้งทิศทางของลมที่พัดมาในพื้นที่ดังกล่าวเหมาะสมกับการขึ้นลงของเครื่องบิน รวมทั้งทำเลที่ตั้งยังถือว่าไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนัก มีระยะทางประมาณ 10 กว่ากิโลเมตรเท่านั้น

ทั้งนี้ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจของ จังหวัดเชียงใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ตัวเมืองขยายจนสนามบินที่ตั้ง อยู่กลายเป็นสนามบินที่มีสภาพแวดล้อมอยู่ในตัวเมืองใกล้ชิดชุมชน จึงมีปัญหาเรื่องผลกระทบด้านเสียงตามมา ทั้งต่อบ้านเรือนประชาชน สถาบันการศึกษา และโบราณสถานที่ตั้งอยู่ตามแนวขึ้นลงของเครื่องบิน เพราะมีเครื่องบินขึ้น-ลงวันละกว่า 100 เที่ยวบิน เชื่อว่าหากรัฐบาลเล็งเห็นว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ในปัจจุบันแออัดแล้ว อาจพิจารณาให้มีการขยายหรือสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ขึ้นมารองรับ โดยขณะนี้รัฐบาลก็มีโครงการขยายถนนวงแหวนรอบที่ 4 เพิ่มเติมในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองทั้งด้านการค้า และการลงทุน

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดได้นำเสนอโครงการเมืองใหม่ ต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งเดินทางมามอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดใน 8 จังหวดภาคเหนือตอนบนเมื่อปลายเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยโครงการเมืองใหม่นั้นเดิมในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีเคยมีการศึกษาพื้นที่อำเภอสันกำแพง แม่ออนและ อ.บ้านธิ ลำพูน แต่ยังไม่มีความคืบหน้า จังหวัดจึงนำมาทบทวนใหม่และเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาใหม่อีกครั้งเพราะ เห็นว่าเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบันกำลังขยายตัวมีการลงทุนเกิดขึ้นจำนวนมาก จึงต้องวางแผนหาพื้นที่รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต

ส่วนแผน โครงการเมืองใหม่ยังมีแนวทางศึกษาเรื่องการสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ หากมีความพร้อมเชื่อว่ารัฐบาลจะผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในช่วง 5 -10 ปี เนื่องจากปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่เริ่มแออัด ตัวเลขผู้โดยสารในปีนี้มีมากกว่า 4.5 ล้านคนขณะที่สายการบินทั้งในและต่างประเทศที่มาใช้บริการมี 16 สายการบินแล้ว"นายธานินทร์ กล่าว

 


 

ข้อมูลข่าวเก่า เกี่ยวกับเรื่องนี้

เปิดทิศทางโตภาคเหนือ เมืองใหม่สันกำแพง/สนามบินบ้านธิ

ในระยะ 5 ปีนับจากนี้ 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย กำลังจะถูกตีกรอบการวางผังเมืองให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะผังโครงข่ายคมนาคม เพื่อรองรับความเป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคอินโดจีน

พื้นที่ฝั่งตะวันออกของเชียงใหม่ บนตำแหน่งพื้นที่บ้านธิ-สันกำแพง จะถูกพัฒนาให้เป็นเมืองใหม่ และเป็นไปได้ที่จะมีสนามบินแห่งใหม่อยู่บนพื้นที่แห่งนี้ด้วย

เมืองหริภุญไชยลำพูน จะยังคงถูกวางแนวเส้นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรม แต่จะตีกรอบพื้นที่การอนุรักษ์เมืองเก่าให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด พร้อมกับประสานแนวโครงข่ายคมนาคมพัฒนาระบบรถไฟรางคู่เชื่อมเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อเอื้อต่อระบบเศรษฐกิจ

ขณะเดียวกันการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเชียงใหม่กับเชียงราย ในอนาคตจะมีการสร้างถนนเส้นใหม่จากอำเภอสันกำแพง - แม่ออน - คอวัง (อำเภอแจ้ซ้อน ลำปาง) - อำเภอพาน (พะเยา) - เชียงราย

บทบาทของภาคเหนือที่ถูกวางให้อยู่ในตำแหน่ง "ศูนย์กลางของอนุภูมิภาคในแถบอินโดจีน ด้านการค้า การบริการ และอุตสาหกรรมทางการเกษตร" จึงน่าสนใจยิ่งว่า หน้าตาของผังที่จะรองรับการเติบโตของเมืองในระยะ 50 ปีข้างหน้า จะเป็นเช่นไร

*********

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การวางและจัดทำผังประเทศและผังภาค : วิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ โดยระดมสมองภาครัฐ-เอกชนในภาคเหนือ เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ตีกรอบผังภาคเหนืออย่างเป็นระบบ วางตำแหน่งชัดเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคอินโดจีน

ดร.สุรพล คัชมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการวางและจัดทำผังประเทศและผังภาค ระหว่างปี 2547 - 2549 ซึ่งการสัมมนาที่เชียงใหม่ครั้งนี้เป็นการดำเนินการเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อปี 2547 ที่ผ่านมา

ซึ่งครั้งนั้นเป็นการระดมความคิดเห็นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ในระดับประเทศและระดับภาค โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะนำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำผังอย่างบูรณาการในการทำงานแต่ละด้าน เพื่อพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือพบว่ายังมีปัญหาหลายด้านได้แก่ 1.การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมของชุมชน ซึ่งการพัฒนาพื้นที่จังหวัดในภาคเหนือไม่เท่าเทียมกัน การพัฒนาพื้นที่การค้าชายแดนไม่คำนึงถึงเศรษฐกิจที่แท้จริงของเมือง 2.ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม

3.ขาดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แหล่งต้นน้ำลำธาร ขาดการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรกรรมที่ เหมาะสมและยั่งยืน 4.ขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน ขาดการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 5.ปัญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ จากการระดมสมองของประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในภาคเหนือ พบว่าต้องการให้ผังภาคเหนือมีทิศทางการพัฒนาที่สมดุลทุกภาคส่วน ได้แก่ 1.การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ ต้องคำนึงถึงพื้นที่พัฒนาตามแนว East - West Economic Corridor, North - South Economic Corridor และโครงการพัฒนาในพื้นที่สำคัญเช่น GMS, ASMECS เป็นต้น ซึ่งการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและพื้นที่ ต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์ รักษาวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม แลทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ร่วมกันได้ พร้อมกับต้องสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

2.พัฒนาให้ภาคเหนือเป็นศูนย์กลางในอนุภูมิภาค พัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดน เป็นประตูการค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 3.การวางแผนและผังพื้นที่ในอนาคต ต้องคำนึงถึงการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของเมืองกับชนบท ต้องวางให้เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ พัฒนา และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

4.กำหนดเขตการใช้ที่ดินประเภทต่างๆให้ชัดเจนและเหมาะสม และพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการเกษตร ส่งเสริมเกษตรแบบชีวภาพ พัฒนาผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษและส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร 5.ควรพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งของพื้นที่ภาคเหนือให้เป็นระบบเชื่อมโยง กับประเทศเพื่อนบ้าน และการพัฒนาระบบขนส่งแบบ One Stop Service 6.ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและสอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่ 7.ควรเร่งแก้ปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการและยั่งยืน 8.การพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศ และควรมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดร.สุรพล กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองภายในระยะ 5 ปีนับจากนี้ จะเร่งพัฒนาผังของ 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่าง โดยเน้นหนักการสร้างโครงข่ายคมนาคมเต็มระบบเพื่อที่จะสามารถเชื่อมการค้ากับ ประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รวมถึงการค้ากับประเทศในกลุ่มอินโดจีนด้วย

วางผังบ้านธิ-สันกำแพงผุดเมืองใหม่
เชื่อมโครงข่ายคมนาคม 3 จังหวัด

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถูกวางตำแหน่งให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคเหนือ จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเช่น ปัญหาการจราจร การอนุรักษ์เมืองให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด การพัฒนาแหล่งน้ำแม่น้ำปิง คลองแม่ข่า การบำบัดน้ำเสีย และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

เมื่อนโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการ ค้าเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านทางอากาศ ซึ่งในระยะ 5 - 10 ปี จำเป็นต้องขยายเมืองใหม่เพื่อรองรับการเติบโตและความแออัดของเมืองเชียงใหม่ ในปัจจุบัน โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะกำหนดตำแหน่งของสนามบินแห่งใหม่เพื่อรองรับ ความเป็นศูนย์กลางการบินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สนับสนุนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่จังหวัดลำพูนด้วย ซึ่งสนามบินแห่งใหม่น่าจะเกิดขึ้นหลังจาก 10 ปีนับจากนี้ ส่วนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้น่าจะอยู่ในพื้นที่บ้าน ธิ-สันกำแพง ที่จะมีถนนวงแหวนรอบนอกเชื่อมโยงอีก 1 เส้นระหว่างแม่โจ้ - สนามบินแห่งใหม่ -นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน - อำเภอป่าซาง ลำพูน โดยหลักการคือผู้ที่เดินทางมาจากอำเภอฝาง ไม่จำเป็นจะต้องเข้าเมืองเชียงใหม่ และจะมีโครงการรถไฟฟ้าไปที่สนามบิน ซึ่งทำให้เกิดพื้นที่เมืองใหม่ที่จะโตที่ บ้านธิ - สันกำแพง ซึ่งมีตำแหน่งอยู่ทิศตะวันออกของเมือง เป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด และโครงการสร้างเมืองใหม่ก็เคยมีการศึกษาไว้เมื่อกว่า 10 ปีที่ผ่านมาตามโครงการพัฒนาเมืองแฝดเชียงใหม่ - ลำพูน

ขณะเดียวกันการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระหว่างเชียงใหม่กับเชียงราย ในอนาคตจะมีการตัดถนนเส้นใหม่โดยยกร่างแนวเส้นทางแล้วจากอำเภอสันกำแพง - แม่ออน - คอวัง (อำเภอแจ้ซ้อน ลำปาง) - อำเภอพาน (พะเยา) - เชียงราย ซึ่งเส้นทางใหม่นี้มีเส้นทางเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่ปรับปรุงปรุงในบางช่วง และบางช่วงอาจต้องเจาะภูเขาที่ซับซ้อนเหมือนประเทศจีน ซึ่งจะสามารถย่นระยะเวลาเดินทางจากเชียงใหม่ - เชียงราย ให้เร็วมากยิ่งขึ้น โดยถนนเส้นนี้จะเป็นถนนไป 1 เลน มา 1 เลน ที่ชาวบ้านสามารถข้ามถนนเชื่อมโยงถึงกันโดยสังคมชุมชนเดิมยังคงอยู่ ซึ่งเป็นข้อเสนอของชาวบ้านหลังจากได้รับบทเรียนจากถนนหลวงสายดอยสะเก็ตที่ ตัดขาดความเป็นชุมชนสองฝั่งออกจากกันโดยสิ้นเชิง

ส่วนจังหวัดเชียงรายตัวเมืองจะยังเป็นศูนย์กลาง และมีกลุ่มเมืองโดยรอบเช่น อำเภอแม่สาย เวียงเชียงแสน อำเภอเชียงของเป็นประตูส่งออกสินค้าและอุตสาหกรรม และพื้นที่พัฒนาใหม่อยู่ที่อ.เทิง ขณะเดียวกันการพัฒนาอุสาหกรรมการค้า การขนส่งก็จะต้องดูแลการอนุรักษ์โบราณสถานควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำเชียงแสน

ส่วนจังหวัดลำพูน ในอนาคตจะยังคงเน้นในภาคอุตสาหกรรมส่งออกแบบไม่มีมลพิษ ขณะเดียวกันจะตีกรอบพื้นที่การอนุรักษ์เมืองเก่าให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่ สุดเนื่องจากเป็นเมืองที่มีโบราณสถานมาก เช่นการอนุรักษ์พื้นที่แม่น้ำกวงฝั่งตะวันตก และพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวล้อมรอบ ส่วนด้านตะวันออกต่อเนื่องจากพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมมาทางดอยติ ก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ที่มีถนนเลี่ยงเมืองเส้นใหม่มารองรับ รวมทั้งกำลังจะมีโครงข่ายคมนาคมคือการพัฒนาระบบรถไฟรางคู่เชื่อม เชียงใหม่-ลำพูน เพื่อเอื้อต่อระบบเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ คาดว่าการพัฒนาผังของทั้ง 3 จังหวัดดังกล่าว จะต้องใช้งบประมาณจังหวัดละประมาณ 4,000 - 5,000 ล้านบาท. โดยขณะนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ยกร่างแล้วจะนำเสนอกระทรวงมหาด
ไทยปลายเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเมื่อกระทรวงเห็นชอบแล้ว จะมีคณะกรรมการชุดใหญ่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดเป็นกรรมการด้วย และกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นฝ่ายเลขาฯ พิจารณาอีกขั้นหนึ่ง

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VVVVV ถูกใจกระทู้นี้ กดเลยฮร๊าฟฟฟ !!!
VVVVVVV ร่วมเป็นแฟนเพจกับเรา !!!! กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ จาก cmprice.com กดเลยนะฮร๊าฟฟฟ !!!


ลิงก์ผู้สนับสนุน


ข่าวอื่นๆ ที่เกียวข้อง

ดูหัวข้อในหมวด "ห้องแก๋งโฮ๊ะ" ทั้งหมด คลิ๊ก!!

 

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 12342 เขียน 3

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 03 ม.ค. 56 เวลา 11:46:11
 

 

www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่
เงินกู้ จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100% skinforyous.gif

 

ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบ
ไม่ใช่ว่าไม่สนับสนุนน่ะครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ความเจริญเข้าวิถีชุมชนก็ล่มสลาย ทุกวันนี้ที่ต่างชาติ หรือคนไทยมาเที่ยวเชียงใหม่เพราะมาดูวิถีชีวติเดิม ๆ เห็นไหมครับคนหนีไปเที่ยวลาว พม่า ถ้าไม่คำนึงถึงเรื่องนี้สุดท้ายก็จะลงทุนแบบตายด้าน เพราะเชียงใหม่ยังไม่จำเป็นถึงขนาดนั้น
โดย คนเชียงใหม่ IP: 118.172.12.140 - 118.172.12.140 , วันที่ 26 พ.ย. 56 เวลา 10:35:48
 

ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบ
น่าเป็นห่วงวิถีชุมชนล่มสลาย
โดย bshauxe@gmail.com IP: 118.172.149.186 - 118.172.149.186 , วันที่ 12 มี.ค. 56 เวลา 15:56:20
 

ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบ

ดีมากๆเลย realtimegpstracker

โดย 5555 IP: 118.174.96.196 - 118.174.96.196 , วันที่ 06 ม.ค. 56 เวลา 09:00:03
 

 

แสงความคิดเห็น
 
** เว็บไซต์เราไม่สนับนุนให้เกิดความแตกแยกในสังคม (กรุณาใช้คำสุภาพและห้ามโฆษณา) **
  ชื่อท่าน/e-mail # **
   
  ความคิดเห็น# ** วิธีการใส่รูปภาพ คลิ๊กที่นี่
หรือ สามารถใช้ BBCODE ได้ เช่น [img]http://www.cmprice.com/images/logo.jpg[/img]
 
   
Security Code : กรุณากรอกตัวเลขสีน้ำเงิน 4 หลัก ลงในช่องว่าง
 
   
 
 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ปิดโฆษณานี้X

www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่
เงินกู้ จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100% skinforyous.gif

 

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ l คอมพิวเตอร์ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | เกี่ยวกับเรา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180

Webmaster แห่ง cmprice.com

Page generated in 1418912109.394 seconds.

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
103