หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางานเชียงใหม่ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าโฆษณา
| ผ้าพันคอ | ของชำร่วย


cmprice.com

สำนักงานจัดหางานเชียงใหม่

   ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 10-24 ต.ค.50
 
  สถานบริการสุขภาพพิเศษ มช./053-946503         
1   พนักงานประจำห้องยา(พนักงานรายเดือน) (1) ช/ญ 18-30 ม.6 ขึ้นไป  มีประสบการณ์การทำงานห้องจ่ายยา หรือคลังเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ ทำงานเป็นกะได้ หมดเขต 26 ต.ค.50
  คณะเกษตรศาสตร์ มช./053-944012         
3   คนงานเกษตร(ลูกจ้างชั่วคราว) (1) 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  หมดเขต 9 ต.ค.50
  คณะวิจิตรศิลป์ มช./053-944807         
5   นักวิชาการโสตทัศนศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย) (1) ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.ตรี  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.finearts.cmu.ac.th หมดเขต 18 ต.ค.50
  คณะมนุษย์ศาสตร์ มช./053-943210         
7   อาจารย์(พนักงานมหาวิทยาลัย) (4) ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.โท ขึ้นไป  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ,การสอนภาษาอังกฤษ ,วรรณคดีอังกฤษ/อเมริกัน หมดเขต 26 ต.ค.50
8   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ลูกจ้างชั่วคราว) (1) ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.ตรี  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.human.cmu.ac.th หมดเขต 18 ต.ค.50
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช./053-944175         
9   เจ้าหน้าที่วิจัย(พนักงานมหาวิทยาลัย) (1) ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.ตรี  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eng.cmu.ac.th หมดเขต 19 ต.ค.50
10   ช่างไฟฟ้า(พนักงานมหาวิทยาลัย) (1) 18 ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป  สาขาไฟฟ้า หมดเขต 12 ต.ค.50
  สำนักบริการวิชาการ มช/053-943602         
11   นักวิชาการศึกษา(พนักงานมหาวิทยาลัย) (1) ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.ตรี  ดูรายละเอียดได้ที่ www.uniserv.cmu.ac.th หมดเขต 31 ต.ค.50
12   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(พนักงานมหาวิทยาลัย) (1) ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.ตรี  ดูรายละเอียดได้ที่ www.uniserv.cmu.ac.th หมดเขต 31 ต.ค.50
13   คนงาน(ลูกจ้างชั่วคราว) (5) ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.4 ขึ้นไป  ดูรายละเอียดได้ที่ www.uniserv.cmu.ac.th หมดเขต 31 ต.ค.50
  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฯ/053-266516-7 อ.ดอยสะเก็ด         
14   เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ (2) ช/ญ 22-28 ป.ตรี  มีความรู้เกี่ยวกับ Visual Basic,VB.NET,MS Access,Java,PHP,Apache,MySQL
15   เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (1) ช/ญ 25-33 ป.ตรี  มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบครือข่าย หมดเขต 15 ต.ค.50
  วิทยาลัยการอาชีพฝาง ./053-346819         
18   ครูจ้างสอน (1) 18 ขึ้นไป ป.ตรี  สาขาวิชาช่างยนต์ มีใบประกอบวิชาชีพครู หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาติ หมดเขต 18 ต.ค.50
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 /053-219974 อ.แม่แจ่ม         
20   ครูผู้สอน(พนักงานราชการทั่วไป) (1) ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป  ช่างอุตสาหกรรม, ช่างยนต์ ใบประกอบวิชาชีพครู หมดเขต 18 ต.ค.50
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 /053-856080 ต่อ 11 อ.แม่อาย         
22   ครูผู้สอน(พนักงานราชการทั่วไป) (1) ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.ตรี  สาขาคอมพิวเตอร์ ใบประกอบวิชาชีพครู หมดเขต 15 ต.ค.50
  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน/053438110-1 อ.สารภี         
24   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(พนักงานจ้างทั่วไป) (1) ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป  หมดเขต 16 ต.ค.50
25   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี(พนักงานจ้างทั่วไป) (1) ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวช.ขึ้นไป  หมดเขต 16 ต.ค.50
26   คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างทั่วไป) (4) ช/ญ 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป  หมดเขต 16 ต.ค.50
  บ.กาแลไนท์บาซาร์ จก./053-819376,818340-1 ต่อ 25, 11         
27   ผู้จัดการแผนกบุคคลธุรการและจัดซื้อ (2) ช/ญ 35 ขึ้นไป ป.ตรี  มีประสบการณ์บริหารงานบุคคล ธุรการสำนักงาน งานจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
28   ผู้จัดการแผนกการตลาด (2) ช/ญ 35 ขึ้นไป ป.ตรี  มีประสบการณ์บริหารงานด้านการตลาดและขายพื้นที่เช่า ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
29   หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และลานจอดรถ (2) 28 ขึ้นไป ป.ตรี  มีประสบการณ์บริหารงานด้านอาคารสถานที่, Loss prevention งานจราจร 5 ปี
30   หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง (2) 28 ขึ้นไป ป.ตรี  มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงและงานระบบตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
31   พนักงานกิจกรรม (5) ช/ญ 21 ขึ้นไป ป.ตรี  มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์
32   พนักงานขายและบริการ (5) ช/ญ 21 ขึ้นไป ป.ตรี  มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดและขายพื้นที่เช่า การทำสัญญาเช่า การจัดกิจกรรม
33   พนักงานขายเครื่องดื่มประจำบูท (10) ช/ญ 21 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป  ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
34   พนักงานเก็บเงินลานจอดรถ (20) ช/ญ 21 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป  ทำงานเป็นกะได้
35   พนักงานแจกบัตรจอดรถ (21) ช/ญ 21 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  ทำงานเป็นกะได้
36   พนักงานลานจอดรถ (22) ช/ญ 21 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  ทำงานเป็นกะได้
  บ.อีเกิลจีพีเอส จก. / 053-288060         
37   เจ้าหน้าที่กราฟฟิคดีไซน์ (1) ช/ญ 20 ขึ้นไป ป.ตรี  มีความสามารถด้านการออกแบบเว็บไซด์ ภาพกราฟฟฟิค
  บ.เรียลเตอร์เวิล์ดเน็ทเวิร์ค จก. / 053-280800         
39   ผู้จัดการโครงการ (1) 35 ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป  
40   ผู้จัดการฝ่ายขาย (2) ช/ญ 30 ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป  
41   พนักงานฝ่ายพัฒนาการตลาด (1) ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป  
42   พนักงานฝ่ายขาย (4) ช/ญ 20 ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป  
43   เลขานุการ (1) 20 ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป  
  โรงแรมศรีธาราเชียงใหม่./053-904434         
46   พนักงานแผนกต้อนรับ(Receptionist) (5) ช/ญ 23-30 ปวส. ขึ้นไป  มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
47   พนักงานยกกระเป๋า(Bell man) (2) 23-30 ม.6 ขึ้นไป  มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
48   พนักงานรักษาความปลอดภัย(Security) (2) 28-45 ม.3 ขึ้นไป  
49   พนักงานขับรถ(Driver) (2) 28-40 ม. 6 ขึ้นไป  มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
50   กุ๊ก(Cook) (2) 28-40 ม.6 ขึ้นไป  ประสบการณ์ 3 ปี ทางด้านประกอบอาหารยุโรป อาหารไทย
51   ผู้ช่วยกุ๊ก(Cook helper) (2) 25-30 ม.6 ขึ้นไป  หากมีประสบการณ์จะรัพิจารณาเป็นพิเศษ
52   แม่ครัวห้องอาหารพนักงาน(Staff Cook) (1) 28-35 ม.3 ขึ้นไป  มีประสบการณ์ด้านประกอบอาหาร 2 ปี
53   พนักงานล้างจาน(Steward) (2) 28-45 ม.3 ขึ้นไป  
54   พนักงานเสริฟ(Waitress) (5) 23-35 ม.6 ขึ้นไป  
55   บาร์เทนเดอร์(Bartender) (2) ช/ญ 23-30 ม.6 ขึ้นไป  มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
56   ผู้ช่วยหัวหน้าแม่บ้าน(House keeping supervisor) (1) ช/ญ 28-35 ม.6 ขึ้นไป  ประสบการณ์ 2 ปี ในตำแหน่ง Supervisor โรงแรม มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
57   พนักงานแม่บ้าน(Room maid) (4) 23-30 ม.6 ขึ้นไป  มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
58   พนักงานทำความสะอาด(Public clean) (2) 23-30 ม.3 ขึ้นไป  
59   พนักงานสวน(Gardener) (2) 28-35 ม.3 ขึ้นไป  มีความรู้เรื่องสวนเป็นอย่างดี
  โรมแรมลานนา พาเลช 2004/053-819277-8         
60   Food & Barerage Manager (1) ช/ญ 25 ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป  มีประสบการณ์การทำงาน 3 - 5 ปีขึ้นไป
61   Chife Reception (1) ช/ญ 25 ขึ้นไป ปวส.ขึ้นไป  มีประสบการณ์การทำงาน 3 - 5 ปีขึ้นไป
62   Driver(คนขับรถ) (1) 25 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
63   Restaurent supervisor (1) ช/ญ 25 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1-2 ปีขึ้นไป
64   Waitress(พนักงานเสริฟ) (2) 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  มีประสบการณ์ด้านเสริฟ 1 ปีขึ้นไป
65   Hostess Lobby(พนังงานต้อนรับล็อบบี้) (1) 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  มีประสบการณ์ด้านเสริฟ 1 ปีขึ้นไป และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
66   หัวหน้าพนักงานทำความสะอาดห้องพัก (1) ช/ญ 25 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  มีประสบการณ์ด้านเสริฟ 1 - 2 ปีขึ้นไป
67   Room maid(พนักงานทำความสะอาดห้องพัก) (1) 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  มีประสบการณ์ด้านเสริฟ 1 - 2 ปีขึ้นไป
68   Gardener(คนสวน) (1) 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  มีประสบการณ์ด้านเสริฟ 1 - 2 ปีขึ้นไป
69   Horist(คนจัดดอกไม้) (1) ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  มีประสบการณ์ด้านเสริฟ 1 - 2 ปีขึ้นไป
  บ.โอเรียนทัลเอ็กซิโพซิสซั่น จก/053-818413         
70   พนักงานขาย (5) 25 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  
  ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า/053-288383-6         
74   ผู้จัดการแผนกขายและบริการ (1) ช/ญ 35 ขึ้นไป ป.ตรี  มีประสบการณ์ด้านการให้เช่าพื้นที่และงานให้บริการในศูนย์การค้า ใช้คอมพิวเตอร์ได้
75   ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (1) 35 ขึ้นไป ป.ตรี  มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงระบบอาคาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
76   หัวหน้าหน่วยลานจอดรถและรักษาความปลอดภัย (2) 30 ขึ้นไป ป.ตรี  มีประสบการณ์ด้านงานลานจอดรถและรักษาความปลอดภัยในศูนย์การค้า
77   หัวหน้าหน่วยบุคคล (1) ช/ญ 30 ขึ้นไป ป.ตรี  มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล สรรหา คัดเลือก เงินเดือนค้าจ้างสวัสดิการและฝึกอบรม
78   หัวหน้าหน่วยการเงิน (1) 30 ขึ้นไป ป.ตรี  มีประสบการณ์ด้านการทำงานแคชเชียร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
79   พนักงานบัญชี (2) 24-30 ป.ตรี  มีประสบการณ์ด้านการทำงานบัญชี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
80   พนักงานแม่บ้านสำนักงาน (1) 24-30 ม.3 ขึ้นไป  มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความสะอาด สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้
81   พนักงานขายและบริการ (3) 24-30 ป.ตรี  มีประสบการณ์ด้านงานการตลาดและงานขายพื้นที่เช่า สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
82   พนักงานช่างโยธา/สุขาภิบาล (3) 22-30 ปวช. ขึ้นไป  มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานอาคารขนาดใหญ่ สามารถทำงานเป็นกะได้
83   พนักงานช่างไฟฟ้า/โทรศัพท์ (3) 22-30 ปวช. ขึ้นไป  มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านงานอาคารขนาดใหญ่ สามารถทำงานเป็นกะได้
84   พนักงานลานจอดรถ (5) ช/ญ 22 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป  มีประสบการณ์การทำงานแคชเชียร์ สามารถทำงานเป็นกะได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
85   พนักงานแจกบัตรลานจอดรถ (5) ช/ญ 23 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป  ทำงานเป็นกะได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
86   พนักงานลานจอดรถ (5) 22 ขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป  ทำงานเป็นกะได้ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
87   พนักงานแจกใบปลิว (10) ช/ญ 18 ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ  ทำงานเป็นกะได้
  ซีเอ็ม ไนท์บาซาร์เพลส / 053-237295-9         
88   ผู้ช่วยกุ๊กยุโรป-ไทย (1) 30 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป  
89   พนักงานฝากกระเป๋า (1) 20 ป.6 ขึ้นไป  
90   พนักงานรูมบอย (1) 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป  
91   พนักงานรูมเหมด (1) 18 ขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป  
92   พนักงานต้อนรับ (1) 25 ขึ้นไป ป.ตรี  
93   พนักงานต้อนรับ (1) 20 ขึ้นไป ป.ตรี  
  บ.เอดีเอสเซอร์เวย์แอนด์คอมพิวเตอร์ จก./053-274374         
94   เลขานุการ (1) 26-35 ป.ตรี  สามารถใช้โปรแกรม MS Office และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี ใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี, ขับรถยนต์ได้
  บ.กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จก./053-281585         
96   ที่ปรึกษาโครงการออมทรัพย์ (10) ช/ญ 25 ป.ตรี  
97   เลขานุการ (2) 24 ป.ตรี  
  หจก.วิชัยพัฒน์ / 053-357711         
98   เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (1) 25-30 ป.ตรี  
99   แม่บ้านทำความสะอาด (2) 20-40 ป.6 ขึ้นไป  
  บ.พาร์ทโซน(ประเทศไทย) จก. / 053-413130-1         
102   พนักงานส่งสินค้า (1) 20-30 ม.3 ขึ้นไป  มีพาหนะเป็นของตนเอง
  บี เฟิสท์ โฮม เฮลท์ แคร์/053-220448         
104   พนักงานบริบาล (5) ช/ญ 18-45 ป.6 ขึ้นไป  ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก
105   ผู้ช่วยพยาบาล (5) ช/ญ 18-45 ป.6 ขึ้นไป  ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
106   พี่เลี้ยงเด็ก (5) ช/ญ 18-45 ป.6 ขึ้นไป  
107   แม่บ้าน (5) ช/ญ 18-45 ป.6 ขึ้นไป  
  หสม.บ้านณภัทรแมนชั่น/053-413091-4         
108   ช่างทั่วไป (1) 20 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป  
  หจก.พี.เอ.เอ็ม อินเตอร์การ์ด/053412118, 0817653673         
110   พนักงานรักษาความปลอดภัย (20) 18 ขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิ  
111   หัวหน้าชุด รปภ. (5) ไม่จำกัด ไม่จำกัดวุฒิ  
  โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว/053-220100-9         
112   พนักงานบัญชีเจ้าหนี้(Account Pavable) (1) ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป  มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
113   พนักงานบัญชีทั่วไป(General Account) (1) ช/ญ 18 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป  มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
114   แคชเชียร์ส่วนหน้า(Front Cashier) (1) 18 ขึ้นไป ปวส. ขึ้นไป  มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
115   ซุปเปอร์ไวเซอร์แผนกแม่บ้าน(H/K Supervisor) (1) ช/ญ 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน
116   พนักงานแผนกแม่บ้าน(Housekeeping Clerk) (1) 18 ขึ้นไป ปวช. ขึ้นไป  ภาษาอังกฤษดี มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
117   รูมบอย(Room boy) (1) 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน
118   พนักงานขับรถ(Driver) (1) 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
119   พนักงานรักษาความปลอดภัย(Security) (1) 18 ขึ้นไป ม.3 ขึ้นไป  ผ่านการคัดเลือกทางราชการทหาร
   ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 10-24 ต.ค.50
จำนวน 404 ตำแหน่ง [อยู่หน้า 1] [ปิดหน้าต่างนี้]
หน้าแรก  1   2   3   4   5 หน้าสุดท้าย

ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

พื้นที่โฆษณาจำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ l คอมพิวเตอร์ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ผ้าพันคอ | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | เงินด่วน | เงินกู้นอกระบบ | เงินกู้ด่วน | ประตูม้วน เชียงใหม่