หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางานเชียงใหม่ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าโฆษณา
| ผ้าพันคอ | ของชำร่วย


cmprice.com GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

บทความ,เกร็ดความรู้ > คอมพิวเตอร์ > บทความ > ทำรายงานบน Word แบบเหนือชั้น ตอนที่ 1
บทความ,เกร็ดความรู้ > คอมพิวเตอร์ > บทความ > ทำรายงานบน Word แบบเหนือชั้น ตอนที่ 1
ทำรายงานบน Word แบบเหนือชั้น ตอนที่ 1
บทความ
 
วัตถุประสงค์ของบทความตอนนี้
เพื่อให้คุณผู้อ่านได้ทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบของรายงานที่ดีและแนวทางในการสร้างสรรค์งานบนไมโครซอฟต์เวิร์ดเบื้องต้น

เวิร์ดโปรเซสเซอร์หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าโปรแกรมพิมพ์งานนั้นคงเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของผู้ใช้คอมพิวเตอร์แทบทุกคน แต่น้อยคนนักที่จะสามารถใช้ฟีเจอร์ของโปรแกรมเหล่านี้เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพออกมาได้ เมื่อทุกคนเห็นว่าเป็นเรื่องทั่วไปแล้วเทคนิคการพิมพ์งานอย่างมืออาชีพจึงได้ถูกละเลยไป

หลายครั้งที่ผมเห็นคนพิมพ์รายงานแยกเป็นไฟล์ย่อย ๆ จนเริ่มสับสน พอพิมพ์เนื้อหาออกมาเป็นกระดาษเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอากระดาษนั้นไปพิมพ์เลขหน้าซ้ำอีก นอกจากเป็นการสิ้นเปลืองเวลาแล้ว ยังอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้อีกด้วย ดังนั้นแล้วในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างรายงานบนไมโครซอฟท์เวิร์ดอย่างมืออาชีพ รับรองว่ารายงานทั้งเล่มใช้ไฟล์เดียวก็พอ (ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องแรม)

สำหรับในตอนเปิดเรื่องนี้ผมจะขอนำเสนอรูปแบบรายงานที่ดีก่อนครับ เพื่อใช้เป็นโจทย์ซึ่งเราจะได้ตอบกันในตอนต่อ ๆ ไป โดยรายงานที่เลือกเอามาก็ถือเอารูปแบบทั่วไปของวิทยานิพนธ์เป็นหลักเพราะถือว่าหินที่สุดแล้ว หากเราสามารถทำได้ก็สามารถทำรายงานอื่น ๆ ได้เองไปโดยอัตโนมัติ นอกจานี้ผมก็จะขอเกริ่นนำถึงการสร้างสรรค์งานบนไมโครซอฟต์เวิร์ดเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับตอนต่อไป
องค์ประกอบของรายงานที่ดี
 • หน้าปก ประกอบไปด้วยปกนอก และปกในโดยส่วนใหญ่แล้วจะเหมือนกัน ยกเว้นกรณีที่เราให้ร้านเย็บเล่มทำปกนูน ปกนอกก็จะแตกต่างออกไปบ้าง สมัยตอนเด็กผมชอบใช้ฟอนต์ใหญ่ ๆ พิมพ์หน้าปกเพราะว่าพื้นที่ว่างมันเยอะ พอทำงานมากขึ้นจะพบว่าฟอนต์ที่นิยมใช้จะไม่ใหญ่มาก แต่จะมีการจัดพื้นที่ว่างให้เหมาะสมมากกว่า ดังรูปที่ 1


  รูปที่ 1  สำหรับหน้าปกนี้ยังนิยมใส่ตราสถาบันที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย เป็นการบ่งบอกยี่ห้อว่ามาจากไหน
 • ถัดมากจากปกก็เป็นหน้าก่อนสารบัญ ซึ่งมักจะมีเลขหน้าเป็น ก ข ค ไปเรื่อย ๆ ซึ่งก็ได้แก่ คำนำ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ ดังในรูปที่ 2


  รูปที่ 2  เป็นกิตติกรรมประกาศที่เขียนค่อนข้างยาวเลยทีเดียว ส่วนใหญ่แล้วจะเขียนให้กระชับ แต่ว่าถ้ามีคนต้อขอบคุณเยอะก็ไม่ควรจะยาวเกินหนึ่งหน้า
 • สารบัญ (หรือสารบาญก็ได้ครับ ถ้าชอบความโบราณ) นอกจากสารบัญหลักแล้ว ยังสามารถมีสารบัญย่อยแล้วแต่เนื้อหาเฉพาะของรายงานเล่มนั้น เช่น สารบัญภาพ สารบัญตาราง และรายการศัพท์ย่อต่าง ๆ ในรูปที่ 3 ครับ จะเห็นว่ามีเส้นโยงระหว่างเนื้อหาและเลขหน้าด้วยครับเพื่อจะได้หาเลขหน้าได้สะดวก


  รูปที่ 3

 • สำหรับส่วนถัดไปก็เป็นเนื้อหาของรายงานซักที รายงานที่ดีควรมีการแบ่งเนื้อหาเป็นตอนหรือบท ต่าง ๆ อาทิ บทนำ เอกสารที่เกี่ยวข้อง วิธีการทดลอง ผลการทดลองและอภิปราย สรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น อาจมีภาพ ตารางประกอบ หรือสูตรการคำนวณ ก็จะช่วยให้เข้าใจง่ายและดูน่าสนใจยิ่งขึ้น หากนำเนื้อหามาจากแหล่งต่าง ๆ ก็ควรมีการอ้างอิงให้ถูกต้อง อาทิเช่น การอ้างชื่อ และการอ้างเลขในบรรณานุกรม กรณีที่ไม่ต้องการเขียนชื่อคนเดิมซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง ตัวอย่างอยู่ในรูปที่ 4-5 ครับ เป็นการอ้างอิงที่ใช้ตัวเลขและใช้ชื่อคน


  รูปที่ 4


  รูปที่ 5

 • แน่นอนครับรายงานที่น่าเชื่อถือต้องมีบรรณานุกรม ซึ่งก็คือรายการของเอกสารที่เราได้ไปค้นคว้ามาเพื่อประกอบการทำรายงานนี้ รูปแบบการเขียนของแต่ละที่ก็แตกต่างกันออกไป แล้วแต่จะกำหนด ตัวอย่างอยู่ในรูปที่ 6 ครับ


  รูปที่ 6

 • นอกจากนี้หากเรามีเนื้อหาเพิ่มเติมอะไรอีกก็สามารถใส่ไว้ได้ในส่วนของภาคผนวก ช่วยให้ส่วนของเนื้อหาไม่ยาวเกินไป หากต้องการข้อมูลที่เป็นรายละเอียดก็สามารถเปิดดูได้ในภาคผนวกนี้เอง
รูปแบบของการจัดพิมพ์รายงาน
สำหรับสิ่งที่ทำให้การพิมพ์รายงานเป็นปัญหานั้นก็คงเพราะว่ามันต้องแก้ไขหลายรอบ อีกทั้งยังมีข้อกำหนดและรูปแบบที่เราต้องทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ต่างจากการพิมพ์เอกสารหน้าเดียวที่พิมพ์ไปแล้วก็จบไปเป็นแผ่น ๆ จึงไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบที่สอดคล้องกัน ดังนั้นเรามาดูข้อกำหนดต่าง ๆ ของรายงานโดยทั่วไปกันดีกว่าครับ
 • ฟอนต์ที่ใช้ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ Cordia New หรือ Angsana New ขนาดหัวข้อบท 20 pt รองลงมาเป็น 18 pt 16 pt และ 14 pt ตามลำดับ
 • ขอบกระดาษ บน 1.5 นิ้ว (2 นิ้วสำหรับหน้าปกและหน้าแรกของบท) ซ้าย 1.5 นิ้ว ขวาและล่าง 1 นิ้ว
 • การพิมพ์เลขหน้า วัดจากขอบบนและขอบด้านขวามาด้านละ 1 นิ้ว หน้าแรกของบทไม่พิมพ์เลขหน้า
 • รูปแบบการพิมพ์ข้อความ ข้อความจะแบ่งระดับย่อหน้าเข้าไป โดยหัวข้อย่อยต้องย่อเข้าไปจากระดับปกติประมาณ 0.5 นิ้ว
 • รูปแบบการพิมพ์ตาราง รูปภาพ และสมการประกอบ ต้องมีหมายเลขประกอบ เว้นระยะก่อนและหลังหนึ่งบรรทัด มีสารบัญให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว


จากตัวอย่างของข้อกำหนดเหล่านี้ผมเชื่อว่าคุณผู้อ่านหลายท่านคงต้องตกเป็นลูกค้าของร้านรับพิมพ์งานไปเลย แต่หลังจากอ่านบทความนี้แล้วผมหวังว่าคุณผู้อ่านอาจจะเปลี่ยนใจมาลองพิมพ์เองดูก็ได้ครับ เพราะผมจะนำเทคนิคเด็ด ๆ ที่ตรงกับการใช้งานเหล่านี้มานำเสนอในตอนต่อไป สำหรับในตอนนี้ขอปิดท้ายด้วยการแนะนำโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดเบื้องต้นก่อนครับ ... (ต่อหน้าถัดไป)

COMPUTER.TODAY 
 

ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี