หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
รวมกระทู้ทั้งหมด
เว็บบอร์ด » รวมกระทู้ทั้งหมด
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
อบจ.ลำพูน ประกวดถ่ายภาพ ''ที่นี่..ลำพูน'' รวมรางวัล 82,000 หมดเขต29 ก.พ.59

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
อบจ.ลำพูน ประกวดถ่ายภาพ ''ที่นี่..ลำพูน'' รวมรางวัล 82,000 หมดเขต29 ก.พ.59
โพสต์โดย โน้ต cmprice , วันที่ 29 ม.ค. 59 เวลา 23:09:43 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVV
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

รายละเอียดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559  หัวข้อการประกวด  “ที่นี่..ลำพูน”แบ่งการประกวดเป็น ๒ ประเภท โดยมีรายละเอียดการประกวดภาพถ่าย ดังนี้
๑.๑  ภาพวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตหมายถึง ภาพถ่ายที่สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงเรื่องราววิถีชีวิตที่น่าสนใจของคนลำพูน อันประกอบด้วย การใช้ชีวิตประจำวัน เทศกาลงานประเพณี วัฒนธรรมการใช้ชีวิตการละเล่นพื้นบ้าน การประกอบอาชีพ ฯลฯ อันแสดงให้เห็นถึงความประทับใจ ในความเป็นเอกลักษณ์ และควรค่าแก่การสืบทอดและอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป ตลอดจนภาพกิจกรรมที่สะท้อนเรื่องราวของทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของพื้นที่ต่างๆในจังหวัดลำพูน 
๑.๒  ภาพแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ภาพถ่ายที่สามารถถ่ายทอดให้เห็นถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดลำพูน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ตลอดจนร้านค้าร้านอาหาร ที่สามารถสร้างให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจ และเกิดความรู้สึกอยากมาท่องเที่ยวหรือเยี่ยมชมในสถานที่เหล่านั้น และเป็นภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงสภาพทางภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ

ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด
แบ่งการประกวดเป็น ๒ รุ่น ได้แก่
๑. รุ่นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี
๒. รุ่นประชาชนทั่วไป

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
สามารถส่งภาพถ่ายด้วยตนเอง ณ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาว่า “โครงการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน” และประเภทที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด มาที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕                     บ้านน้ำบ่อเหลือง ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๕๙๗๒๖๐                  ต่อ ๑๑๕ และ 116

กำหนดเวลาการส่งภาพ / ตัดสินภาพ และมอบรางวัลการประกวด

ส่งผลงานภาพถ่ายด้วยตนเองจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ฝ่ายพัฒนาสังคมและส่งเสริม
การท่องเที่ยว สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากส่งทางไปรษณีย์ทั้งนี้จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ สามารถเข้าชมผลงานของผู้เข้าประกวดได้ทาง http://www.lumphunpao.go.th และ http://www.tourlamphun.com
ตัดสินผลงานภาพถ่าย วันที่ 7 มีนาคม ๒๕๕9 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประกาศผลการตัดสิน  วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๕9 ทาง http://www.lumphunpao..go.th และ http://www.tourlamphun.com และติดประกาศผลการตัดสิน พร้อมจัดแสดงผลงานผู้ได้รับรางวัล            ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
พิธีมอบรางวัลในงานมหกรรมท้องถิ่นไทย จังหวัดลำพูน วันที่ 18 มีนาคม ๒๕๕9 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด

๑.  ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๖ ล้านพิกเซล    
    หรือถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม(SLR) ขนาด ๓๕ มม.
๒. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเองและต้องเป็นภาพถ่ายสถานที่แหล่งท่องเที่ยว
    กิจกรรม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ที่เกี่ยวข้องและอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เท่านั้นและห้ามมิให้นำ
    ผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวดและภาพที่ส่งมานั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน
๓. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็น
    ธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
๔. ขยายภาพสี ขนาด ๑๔ x ๑๖นิ้ว เป็นอย่างน้อยติดภาพลงบนฟิวเจอร์บอร์ดหรือกระดาษแข็งสีดำ
    ขนาด ๑๘ x ๒๐ นิ้ว
๕. ผู้เข้าประกวดจะต้องติดรายละเอียด โดยกรอกชื่อผู้ถ่าย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ถ่ายภาพ
ชื่อภาพให้ครบสมบูรณ์ และลงชื่อกำกับว่าเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตัวเองจริงทุกภาพ ที่ด้านหลังภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด  โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง http://www.lumphunpao.go.th และ http://www.tourlamphun.com   หรือ คลิ๊กที่นี่ >> www.lamphunpao.go.th/addnews/display2.php <<            
๖. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งฟิล์ม หรือ ไฟล์ภาพต้นฉบับ (.Tiff หรือ .Jpeg) ที่มีคุณสมบัติ High
    Resolution ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ dpi โดยบันทึกลงแผ่นซีดีพร้อมเขียนชื่อกำกับมาพร้อมภาพถ่ายผลงานที่
    เข้าร่วมประกวด
๗. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งได้ทั้ง ๒ ประเภท และส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพต่อการ
    ประกวดแต่ละประเภท
๘. ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องจ่าย
    ค่าตอบแทนใด ๆ แก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งแผ่นซีดี/ฟิล์มถ่ายภาพตลอดจนภาพ   
    ทุกภาพที่เข้าประกวดคืน
๙. การประกวด คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น
    ที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

รางวัลสำหรับการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน หัวข้อ “ที่นี่..ลำพูน”


รุ่นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี

๑. ประเภท“ภาพวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต”
      รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล         เงินรางวัล 8,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล 5,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล 3,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล         เงินรางวัลๆละ 1,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

๒. ประเภท“ภาพแหล่งท่องเที่ยว”
      รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล         เงินรางวัล 8,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล 5,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล 3,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล         เงินรางวัลๆละ 1,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รุ่นประชาชนทั่วไป
๑. ประเภท“ภาพวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต”
      รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล         เงินรางวัล 10,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล 7,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล 5,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล         เงินรางวัลๆละ 2,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

๒. ประเภท“ภาพแหล่งท่องเที่ยว”
      รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล         เงินรางวัล 10,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล 7,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล  เงินรางวัล 5,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล         เงินรางวัลๆละ 2,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ที่มา > http://www.lamphunpao.go.th/News_update/civil-new.php?id_act=669

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 4963

แสดงความคิดเห็น โดย โน้ต cmprice IP: Hide ip , วันที่ 29 ม.ค. 59 เวลา 23:09:43
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี