หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
รวมกระทู้ทั้งหมด
เว็บบอร์ด » รวมกระทู้ทั้งหมด
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
กกต. ออกประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบจ. ส่งผลให้ สจ. และนายกอบจ. ยุติหน้าที่

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
กกต. ออกประกาศให้มีการเลือกตั้ง อบจ. ส่งผลให้ สจ. และนายกอบจ. ยุติหน้าที่
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 26 ต.ค. 63 เวลา 12:56:08 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 วันนี้ (26 ตุลาคม 6253 ) คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดนั้น วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประกอบ มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

                ประกาศดังกล่าวจะมีผล ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


 

 


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  22  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ.  2560  มาตรา  19  และมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.  2562  คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  ออกเป็น  24  เขตเลือกตั้ง  โดยมีสมาชิกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ประกอบด้วย     อำเภอเมืองลำพูน  มีจำนวนสมาชิกที่พึ่งจะมีทั้งอำเภอ 9 คน  จำนวนเขตเลือกตั้ง 9 เขต ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ 1.ตำบลในเมือง  2.ตำบลเวียงยอง  (หมู่ที่  1,  2  และ 3)   3.ตำบลต้นธง  หมู่ที่  10 , เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ 1.ตำบลมะเขือแจ้  2.ตำบลบ้านกลาง  (หมู่ที่  1  และ 12) , เขตเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ 1.ตำบลอุโมงค์  2.ตำบลหนองช้างคืน , เขตเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ ตำบลเหมืองง่า , เขตเลือกตั้งที่ 5  ได้แก่  1.ตำบลเวียงยอง  (หมู่ที่  4,  5,  6,  7 และ 8)  2.ตำบลต้นธง  (หมู่ที่  1,  2,  3,  4,  5,  8  และ9)  3.ตำบลบ้านแป้น  (หมู่ที่  1,  2,  3,  4,  7 และ9) , เขตเลือกตั้งที่ 6 ได้แก่ 1.ตำบลป่าสัก  2.ตำบลศรีบัวบาน  (หมู่ที่  7,  8,  9,  10และ12) , เขตเลือกตั้งที่ 7  ได้แก่ 1.ตำบลบ้านกลาง(หมู่ที่2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10  และ11)  2.ตำบลศรีบัวบาน (หมู่ที่  1,  2,  3,  4,  5,  6 และ11) , เขตเลือกตั้งที่ 8 ได้แก่  1.ตำบลเหมืองจี้  2.ตำบลหนองหนาม  3.ตำบลบ้านแป้น  (หมู่ที่  5,  6 และ8)  และ เขตเลือกตั้งที่ 9  ได้แก่ 1.ตำบลต้นธง  (หมู่ที่  6,  7 และ11)  2.ตำบลริมปิง 3.ตำบลประตูป่า

                อำเภอลี้ มีจำนวนสมาชิกที่พึ่งจะมีทั้งอำเภอ 4 คน  จำนวนเขตเลือกตั้ง 4 เขต ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่  1.ตำบลก้อ 2.ตำบลแม่ลาน  3.ตำบลป่าไผ่  4.ตำบลแม่ตืน  หมู่ที่  2  และ 5.ตำบลนาทราย  (หมู่ที่  3, 15  และ17 , เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ 1.ตำบลลี้  2.ตำบลดงดำ , เขตเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ 1.ตำบลศรีวิชัย 2.ตำบลแม่ตืน (หมู่ที่  1,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  15,  16และ17) และ เขตเลือกตั้งที่ 4 ได้แก่ 1.ตำบลนาทราย(หมู่ที่1,  2,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14,  16,  18,  19,  20,  21,  22 และ23)

                อำเภอป่าซาง มีจำนวนสมาชิกที่พึ่งจะมีทั้งอำเภอ 3 คน  จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ 1.ตำบลม่วงน้อย 2.ตำบลป่าซาง  3.ตำบลปากบ่อง  4.ตำบลบ้านเรือน  5.ตำบลแม่แรง (หมู่ที่ 7 และ 11) , เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ 1.ตำบลท่าตุ้ม  2.ตำบลมะกอก  3.ตำบลแม่แรง(หมู่ที่  1,  2,  3,  4,  5,  6,  8,  9 และ10)  และ เขตเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ 1.ตำบลน้ำดิบ  2.ตำบลนครเจดีย์

                อำเภอบ้านโฮ่ง มีจำนวนสมาชิกที่พึ่งจะมีทั้งอำเภอ 3 คน  จำนวนเขตเลือกตั้ง 3 เขต ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ 1.ตำบลบ้านโฮ่ง(หมู่ที่  2,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  16,  17และ18)  2.ตำบลเหล่ายาว (หมู่ที่  1,  2,  6,  8,  10,  11และ12) , เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ 1.ตำบลป่าพลู  2.ตำบลบ้านโฮ่ง(หมู่ที่  1,  3,  12,  13,  14และ15)  และ เขตเลือกตั้งที่ 3 ได้แก่ 1.ตำบลหนองปลาสะวาย  2.ตำบลศรีเตี้ย  3.ตำบลเหล่ายาว(หมู่ที่  3,  4,  5,  7,  9และ13)

                อำเภอแม่ทา มีจำนวนสมาชิกที่พึ่งจะมีทั้งอำเภอ 2 คน  จำนวนเขตเลือกตั้ง 2 เขต ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่ 1.ตำบลทาสบเส้า  2.ตำบลทาปลาดุก  3.ตำบลทาทุ่งหลวง (หมู่ที่  3,  4และ5) และ เขตเลือกตั้งที่ 2 ได้แก่ 1.ตำบลทากาศ  2.ตำบลทาขุมเงิน  3.ตำบลทาแม่ลอบ  4.ตำบลทาทุ่งหลวง (หมู่ที่  1,  2และ6)

 

                อำเภอบ้านธิ จำนวนสมาชิกที่พึ่งจะมีทั้งอำเภอ 1 คน  จำนวนเขตเลือกตั้ง 1 เขต ประกอบด้วย ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ

                อำเภอทุ่งหัวช้าง  จำนวนสมาชิกที่พึ่งจะมีทั้งอำเภอ 1 คน  จำนวนเขตเลือกตั้ง 1 เขต ประกอบด้วย ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ

                อำเภอเวียงหนองล่อง จำนวนสมาชิกที่พึ่งจะมีทั้งอำเภอ 1 คน  จำนวนเขตเลือกตั้ง 1 เขต ประกอบด้วย ทุกตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ

                สำหรับตำบล  หมู่บ้าน  หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังประกาศนี้  ให้ถือว่ามีพื้นที่อยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกับตำบล  หมู่บ้าน  หรือชุมชนเดิมที่แยกออกมา

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 830

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 26 ต.ค. 63 เวลา 12:56:08
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี