หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ ผ้าพันคอราคาถูก ราคาส่ง เชียงใหม่ ลำพูน

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
รวมกระทู้ทั้งหมด
เว็บบอร์ด » รวมกระทู้ทั้งหมด
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
 ทสม.บ้านใหม่วงศ์เขาทอง ต้นแบบการบริหารจัดทรัพยากร จ.กำแพงเพชร

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
 ทสม.บ้านใหม่วงศ์เขาทอง ต้นแบบการบริหารจัดทรัพยากร จ.กำแพงเพชร
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 14 พ.ค. 64 เวลา 01:23:17 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

  

 ทสม.บ้านใหม่วงศ์เขาทอง ต้นแบบการบริหารจัดทรัพยากร จ.กำแพงเพชร
    
    พิทักษ์ ชุ่มคุณ ผู้ใหญ่บ้านใหม่วงศ์เขาทอง หมู่ที่ 11 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร เล่าว่า พื้นเพดั้งเดิมของคนในหมู่บ้านมาจากภาคอิสาน เมื่อปี พ.ศ. 2519 ชาวบ้านจำนวน 10 ครัวเรือน  เดินทางรอนแรมมาจับจองพื้นที่ทำกินและตั้งหลักปักฐานประกอบอาชีพในพื้นที่แห่งนี้ จากนั้นต่อมาก็มีคนจากภาคอิสานในจังหวัดอื่น ๆ เช่น สุรินทร์ ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี ศรีสะเกษ ฯลฯ อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยสภาพของพื้นที่ที่เป็นที่สูงและภูเขาสลับกับที่ราบลุ่มแอ่งกระทะ มีหนองน้ำตามธรรมชาติและคลองน้ำไหลผ่านหมู่บ้าน ความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นพยุง 2,000 ต้นและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งอยู่ติดกับเขตป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติเขาวงศ์ ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านและสัตว์ป่า ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด 110 ครัวเรือน อาชีพหลักคือ การทำเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ 

    เมื่ออดีตที่ผ่านมาได้เกิดไฟป่าอย่างรุนแรงในพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเกิดจากการบุกรุกแผ้วทางพื้นที่เพื่อทำการเกษตร เก็บหาของป่า ล่าสัตว์ ทำให้ป่าชุมชนของหมู่บ้านมีลักษณะเป็นเขาหัวโล้น ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบคือเกิดความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 

    ชาวบ้านเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ร่วมกลุ่มกันอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบเครือข่าย โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยร่วมกันจัดตั้งธนาคารขยะ ธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ธนาคารน้ำใต้ดิน การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ รณรงค์ลดปัญหาหมอกควัน รณรงค์และป้องกันไม่ให้เผาในที่โล่งแจ้ง กิจกรรมการปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ การทำฝายชะลอน้ำ การทำแนวกันไฟและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

    จากกิจกรรมที่ชาวบ้านร่วมไม้ร่วมมือกันส่งผลให้ปัจจุบันป่าชุมชนบ้านใหม่วงศ์เขาทองกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของหมู่บ้านรวมทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้านได้อีกด้วย

 

    ผู้ใหญ่พิทักษ์ ได้เล่าว่า ปัญหาการเผาในที่โล่งของตำบลปางตาไวนั้น หากชาวบ้านมีความจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องเผาจะต้องมาพูดคุยบอกเหตุผลความจำเป็น โดยจะมีคณะกรรมการหมู่บ้านคอยควบคุมดูแลอีกทีหนึ่ง แต่จริง ๆ แล้ว ก็ห้ามไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการเผาในที่โล่ง ทางหมู่บ้านจะใช้เสียงตามสายประกาศหากเกิดปัญหาไฟป่า และจะมีอาสาสมัครซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเข้าไปในที่เกิดเหตุโดยทันที ในหมู่บ้านจะมีชุดลาดตระเวนป้องกันและดูแลรักษาป่าชุมชน โดยในช่วงปลายเดือนธันวาคม - มกราคม มีการร่วมกันทำแนวกันไฟซึ่งเป็นแนวกันไฟที่รถสามารถวิ่งเข้าไปในป่าหากเกิดเหตุการณ์ไฟป่าขึ้น

    นอกจากการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านแล้ว ชาวบ้านยังคงร่วมกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวอิสาน ได้แก่ประเพณีบุญผะเหวด ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคมของทุกปี มีการสืบทอดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การทอผ้าไหม การทอเสื่อกก ซึ่งสามารถส่งต่อภูมิปัญญาเหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่น ทำให้บ้านใหม่วงศ์เขาทองจัดทำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเพื่อเปิดพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในหมู่บ้าน

    กิจกรรมต่าง ๆ ที่ชาวบ้านได้ร่วมไม้ร่วมมือกันและดึงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาทำงานร่วมกันในการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านใหม่วงศ์เขาทอง ทำให้เมื่อปี 2562 ทางเครือข่าย ทสม. ต.ปางตาไว ได้รับรางวัลเครือข่าย ทสม.ดีเด่น จังหวัดกำแพงเพชร มีการทำงานร่วมกันใน 4 ด้านที่สำคัญ คือ การป้องกัน การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การบำรุงรักษา และการฟื้นฟูป่า ในการทำงานของเครือข่ายงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ทสม.ระดับตำบล ระดับจังหวัด จะมีการประสานงานกันมีการประชุมร่วมกัน มีกิจกรรมที่ทำและหนุนช่วยกัน มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกในการขับเคลื่อนงาน และมีการเพิ่มชุดความรู้ในการเผ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน

    บ้านใหม่วงศ์เขาทองนับเป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการทั้งเรื่องทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน และที่สำคัญการมีส่วนร่วมของภาคีท้องถิ่นทั้งภาครัฐ เอกชนในการร่วมไม้ร่วมมือกันดูแลรักษาปกป้องป่าชุมชน ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์คงอยู่สืบต่อไป

 

 

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 171

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 14 พ.ค. 64 เวลา 01:23:17
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ 08-0500-1180 เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี