หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ ผ้าพันคอราคาถูก ราคาส่ง เชียงใหม่ ลำพูน

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
รวมกระทู้ทั้งหมด
เว็บบอร์ด » รวมกระทู้ทั้งหมด
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
แม่นาเติงใน(ปาย) “รากเหง้า” ที่งดงามสร้างรากฐานการรักษาทรัพยากรที่มั่นคง

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
แม่นาเติงใน(ปาย) “รากเหง้า” ที่งดงามสร้างรากฐานการรักษาทรัพยากรที่มั่นคง
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 15 พ.ค. 64 เวลา 22:25:45 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 “รากเหง้า” ที่งดงามสร้างรากฐานการรักษาทรัพยากรที่มั่นคง

ภูมิทัศน์ที่สวยงาม รายล้อมด้วยขุนเขาและแนวป่าเขียวขจีทำให้หมู่บ้านแม่นาเติงในเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่น่าอยู่ เพียงแค่ได้เห็นก็เกิดความรู้สึกสงบ เยือกเย็น ใครเห็นก็อดคิดไม่ได้ว่าอยากให้หมู่บ้านที่นี่ยังคงน่าอยู่อย่างนี้ตลอดไป

     หมู่บ้านแม่นาเติงใน ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ รากเหง้าชุมชนแต่เดิมคือคนเมืองล้านนา มีการก่อตั้งถิ่นฐาน ณ ที่นี่แห่งนี้มายาวนาน ดำเนินชีวิตตามวิถีดั้งเดิม ซึ่งยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
ชาวบ้านแม่นาเติงในแต่อดีตประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ในช่วงหลังมานี้ ชาวบ้านในหมู่บ้านเริ่มมีการประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง รวมไปถึงการเข้าไปทำงานในระบบทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้วยความที่ชุมชนมีวัฒนธรรมการรวมกลุ่มและให้ความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีในกิจการงานของส่วนรวม ชาวบ้านมีความยินดีและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อมีการรวมกลุ่มหรือมีความต้องการแรงงานจากชาวบ้าน คนที่นี่พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมไปจนถึงการมีส่วนร่วมในงานของภาครัฐ ทั้งด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ ในเขตของอำเภอปาย เป็นต้น

 

“แม่นาเติงใน” จึงเป็นชุมชนหมู่บ้านที่มีจุดเด่นหลายเรื่อง ทั้งการรวมกลุ่มกันของผู้สูงอายุในชุมชน การจัดตั้งกลุ่มจักสานเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ที่สามารถหาได้ง่ายในหมู่บ้าน เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างอาชีพ และมีรายได้ตอบแทนให้กับสมาชิก 

แต่ในช่วงปีที่ผ่านมา ปัญหาของโรคระบาด COVID-19 ทำให้มีข้อจำกัดหลายเรื่อง ทั้งเรื่องของการจัดหาเตรียมวัสดุการจักสาน หรือการมานั่งจับกลุ่มจักสานด้วยกัน ทำให้จำเป็นที่จะต้องชะลอการทำงาน ลดการรวมกลุ่มลงไป (ส่งผลให้ปีนี้ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถออกมาจำหน่ายได้)
โครงสร้างที่แข็งแรงของชุมชนในการรับผิดชอบต่อส่วนรวมทำให้เมื่อชุมชนมีการทำงานร่วมกับกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทและการใช้งานในพื้นที่ภายใต้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้ออกแบบวิธีการที่จะดูแลสภาพแวดล้อมหลายอย่างหลายด้านด้วยกัน อีกทั้งยังใช้เป็นอำนาจในการต่อรองกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ที่มีความเพิกเฉยต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของตนเองได้อีกด้วย

สมัย ติ๊ปาละ เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) แม่นาเติงใน ได้เล่าว่า ที่ผ่านมาหมู่บ้านได้มีกิจกรรม “พัฒนาหน้าบ้าน ตามถนนในชุมชนสถานที่สาธารณะของชุมชน” เพราะให้ท้องถิ่นของตนเองมีความน่าอยู่ สะอาดสะอ้าน ปลอดภัย ทั้งดิน ฟ้า อากาศ ลดความกังวลต่อประเด็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาและกระจายความรู้สู่ชุมชนใกล้เคียงเพื่อใช้เป็นแนวร่วมในการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 
แต่กระนั้นชุมชนก็มีปัญหาส่งผลต่อคนภายในชุมชนโดยตรง อาทิ ปัญหาด้านการจัดการขยะ ด้านการบริหารจัดการต้นน้ำ และด้านการบริหารจัดการไฟ เป็นต้น จึงทำให้ชุมชนต้องหันมาร่วมกันแก้ไข

    “ชาวบ้านจะร่วมทำแนวกันไฟข้างถนนทุกเส้นทางของชุมชน ทุกหมู่บ้าน เป็นการมาทำงานรวมกันทุกๆ หมู่บ้าน และมีการออกลาดตระเวนเหมือนกันทุกหมู่บ้าน” สมัยเล่าให้ฟังถึงภาพรวมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่า

 

    ความร่วมมือกันของแม่นาเติงในแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของการทำงานและชาวบ้านที่จะช่วยเหลือ ต่อยอดทางด้านการปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ในเขตของตำบลแม่นาเติง ซึ่งรวมไปถึงการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่ช่วยเชื่อมโยงหมู่บ้านในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมการบวชป่า กิจกรรมการปลูกต้นไม้ทดแทน และกิจกรรมการการบวชน้ำเป็นต้นโดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม ทสม. ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้ในการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม่นาเติง ในการติดตามการทำงานของชาวบ้าน และช่วยสนับสนุนอุปกรณ์การทำงานอีกด้วย 

    นอกจากนี้ กิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านแม่นาเติงใน คือ “การสำรวจป่าชุมชนหมู่บ้าน” โดยมีคณะกรรมการดูแลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติงร่วมสนับสนุนเพื่อจะได้เป็นรากฐานข้อมูลที่สำคัญให้กับพื้นที่บ้านแม่นาเติงใน อันจะส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้กลายมาเป็นหมู่บ้านนำร่องที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

“รากเหง้า” ที่งดงามสร้างรากฐานการรักษาทรัพยากรที่มั่นคง

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 137

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 15 พ.ค. 64 เวลา 22:25:45
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ 08-0500-1180 เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี