ประเทศไทยเจ้าภาพจัดการประชุมสโมสร วายส์ เมนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล YMCA ภาคพื้นเอเชีย

แปซิฟิก ครั้งที่ 27

 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยรศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ ผู้ว่าการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สโมสรวายส์ เมนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดประชุมสโมสร วายส์ เมนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 27 พร้อมเชิญ มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามรอยพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ 9” แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากสมาชิกในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกทั้ง 14 ประเทศ รับฟัง ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

 รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ ผู้ว่าการภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สโมสรวายส์ เมนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เผยว่า ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสโมสร วายส์ เมนส์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยสาขาสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ ซึ่ง วายส์ เมนส์ฯ เป็นองค์กรการกุศลสากล ที่ก่อตั้งมาเมื่อ ปี ค.ศ. 1922 ที่เมือง Toledo มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลก กว่า 30,000 คน กว่า 1,500 สโมสร ครอบคลุม 69 ประเทศทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่ อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสหพันธรัฐสวิส

การประชุมที่เชียงใหม่ครั้งนี้ เป็นการประชุมครั้งที่ 27 จะมีคณะผู้บริหารและสมาชิกจากเอเชียแปซิฟิก ประมาณ 300 คน จากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน ออสเตรีเลีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา สิงคโปร์ แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ สหพันธรัฐเยอรมัน เกาหลีใต้ จีน มาเลเซีย และประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นด้านการให้บริการด้านสาธารณประโยชน์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาสังคมในหมู่สมาชิก เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ไปพัฒนาชุมชนที่อยู่อาศัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ,พัฒนาความเป็นผู้นำ และส่งเสริมเด็กเยาวชนแต่ละประเทศดำเนินงานจิตอาสาเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และ เป็นกำลังสำคัญในการทำพันธกิจตามปรัชญาของ วายส์ เมนส์ สากลต่อไป แล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ซึ่งกันและกัน เป็นการเชื่อมและกระชับความสัมพันธ์ของมวลสมาชิกภายในภาคพื้นเดียวกัน และในปีนี้ สโมสร Y’s Men เชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม Asia Pacific Area Convention ครั้งที่ 27 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนำพระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ ตลอดจนโครงการในพระราชดำริมานำเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับรู้และเข้าใจในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นคุณอนันต์ต่อนานาอารยประเทศอีกด้วย