หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ ขายส่งผ้าพันคอราคาถูก
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
ปลุกพลังชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่ออนาคตเด็กๆ

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
ปลุกพลังชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่ออนาคตเด็กๆ
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 24 มิ.ย. 62 เวลา 22:37:12 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

ปลุกพลังชุมชน สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่ออนาคตเด็กๆ 5 พ.ค. 2562

ตั้งแต่ปีพศ.2554 จนถึงปัจจุบันที่สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส. ร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศและภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรด้านการศึกษา สร้างความร่วมมือเพื่อปฏิรูปกระบวนการศึกษา เรียนรู้จนก่อเกิด"โรงเรียนสุขภาวะ"กว่า 3 พันแห่งนอกจากจะพัฒนาครู รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแล้ว ยังปลุกพลังชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง นำไปสู่การมีส่วนร่วมกันออกแบบ " โรงเรียนที่ชุมชนต้องการ" เพื่อวางรากฐาน อนาคตลูกหลานในชุมชน

ดร.กันตพงศ์ คงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก นครศรีธรรมราช หนึ่งในโรงเรียนสุขภาวะ กล่าวว่า การทำงานร่วมกับ สสส. ทำให้โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกเป็นอีกโรงเรียนสุขภาวะ ที่มีองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ทั้ง ผู้เรียน โรงเรียน สภาพแวดล้อม ครอบครัวและชุมชน ต่างล้วน "เป็นสุข" ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ นอกจาก 5 ด้าน ยังพบคุณภาพการศึกษา เด็กแต่ละกลุ่มวัย สูงกว่าค่าเฉลี่ยความสำเร็จที่เกิดขึ้น เพราะ มีการต่อยอด ขยายผลทำงานเป็นทีม เป็นเครือข่าย ทั้งสมาคมครู ,เขตพื้นที่การศึกษาและผู้ปกครอง เพราะลำพังโรงเรียน ทำงานอย่างอิสระเพื่อก้าวสู่เป้าหมาย คงเสียงไม่ดังพอ ที่จะกระตุ้น การดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ได้ประกอบกับโรงเรียน ได้เข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนร่วมพัฒนา"หรือที่คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา เปิดทางเลือกในรูปแบบ Partnership School อาจจะมีคำถามตามมาว่า แผนงาน กิจกรรม โครงการต่างๆที่สถานศึกษา วางเป้าหมาย กำหนดทิศทางดำเนินการ ซึ่งอาจต้องใช้เวลา และมีความต่อเนื่อง อาจเป็นเพียงแค่ แนวคิดแต่ไม่มีการสานต่อ

2 (10) โดยปัจจัยหลักๆคือวาระการทำงาน ของผู้บริหารโรงเรียน ที่มักจะมีการโยกย้าย เสมือนทำงานตามวาระ พอมีคนใหม่มาก็ปรับเปลี่ยนดังนั้น วิธีการที่จะให้เกิดความยั่งยืนคือ ต้องเริ่มจาก ผู้เรียน ผู้สนับสนับ ที่มีทั้งคุณครู ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย เขตพื้นที่การศึกษา ให้เด็ก เสนอความต้องการ เพื่อนำไปสู่กิจกรรมการเรียนรู้ มี เครือข่าย ครู ผู้ปกครอง เข้ามาร่วม สู่การออกแบบ กิจกรรม เพื่อการเรียนรู้ ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จะมีความยั่งยืนผลพลอยได้ นอกจากผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน การสอน ครบถ้วน ในการพัฒนา สมอง สติปัญญา ร่างกาย และจิตใจแล้ว ผลอีกส่วนคือ การดึงเด็กออกจากเทคโนโลยี่จากสมาร์ทโฟน ,หน้าจอทีวี.,การเล่นเกมส์จากนั้นกิจกรรม การเรียนรู้ ที่เด็กกำหนดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ฐานเรียนรู้ ในการ ทัศนศึกษา ดูงาน ตามแหล่งต่างๆในชุมชนหรือสถานที่เหมาะสมกับการเรียนและเด็กๆต้องการ

3 (8) รวมถึงกิจกรรมอื่นๆเพื่อเสรมสร้างการเรียนรู้ ทั้ง การเล่นดนตรี การเล่นกีฬา กิจกรรมฝึกฝน ทักษะ ประสบการณ์ชีวิตที่เด็กๆ สนใจ โดย โรงเรียน จัดการเรียน การสอน เปิดโอกาสให้ แสวงหาความรู้กันเต็มที่ตามศักยภาพ

ดร.กันตพงศ์ คงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก นครศรีธรรมราช มองว่า ผลการเรียนเป็นเลิศ ไม่ใช่เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโรงเรียน หรือกระบวนการเรียนการสอน หากแต่ การที่เด็ก มีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ จนนำไปสู่ ทักษะ ประสบการณ์ชีวิต ที่สามารถนำไปต่อยอด ขยายผลในชีวิตจริง ดำรงคงอยู่อยางปกติสุขในสังคม นั่นน่าจะเป็น ความสำเร็จที่แท้จริงของ กระบวนการเรียนรู้การปรับตัว ในการเรียน การสอน การเรียนรู้ นอกจากจะต้องเน้นการลงมือทำแล้ว ก็ต้องปรับให้ทันยุคทันสมัย

กระทรวงศึกษาธิการ ทุกยุคสมัย มีเจตจำนงค์ มุ่งพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการจัดการศึกษาให้โรงเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้ผู้เรียนสำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก ถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีความสำเร็จและความก้าวหน้าหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหลักสูตรที่มีความเชื่อมโยงกับบริบทเชิงพื้นที่โดยเน้นทั้งวิชาการและวิชาชีพ พร้อมมีแหล่งเรียนรู้ที่โดดเด่น การทำเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติในชุมชนได้อย่างน่าสนใจ

ปัจจุบันหลายๆภาคส่วน ได้ให้การสนับสนุนโครงการโรงเรียนต่างๆในชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านศีลธรรมจริยธรรม การพัฒนาตนเองและสภาพแวดล้อมอื่นๆ การดึงชุมชนมาร่วมทำงาน ร่วมคิด ร่วมวางแผนเพื่อกำหนดทิศทาง ช่วยกันสร้างภาพความสำเร็จให้เกิดขึ้นต่อ"ผู้เรียน" ทุกกลุ่มวัยตั้งแต่ปฐมวัย ไปจนถึง เยาวชนคนรุ่นใหม่ๆ เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลคุณภาพของครอบครัว ของชาติ บ้านเมืองต่อไป

#kidactiveplay #สสส #ออกมาเล่น #ออกกำลังกาย #ออกกำลังกาย #เด็ก #เยาวชน

 

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 289

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 24 มิ.ย. 62 เวลา 22:37:12
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี