หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ ผ้าพันคอราคาถูก ราคาส่ง เชียงใหม่ ลำพูน

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
เมืองลําพูน,แม่แรง,ศรีบัวบาน,ก้อ,ป่าไผ่ และบ้านธิ ผ่านรอบสุดท้ายคัดเลือก องค์กรที่การบริหารจัดการที่ดี

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
เมืองลําพูน,แม่แรง,ศรีบัวบาน,ก้อ,ป่าไผ่ และบ้านธิ ผ่านรอบสุดท้ายคัดเลือก องค์กรที่การบริหารจัดการที่ดี
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 03 ก.ค. 62 เวลา 13:08:49 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ประกาศ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  เพื่อเข้ารับรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดย จ.ลำพูน  มี  
1.เทศบาลเมืองลําพูน อ.เมือง จ.ลําพูน  2.เทศบาลตําบลก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน 3. เทศบาลตําบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน  4.เทศบาลตําบลป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลําพูน 5.เทศบาลตําบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน  6.เทศบาลตําบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน

ซึ่งทั้ง 5เทศบาลนี้  ได้ ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประเมินรอบสุดท้าย รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

และซึ่งแม้ จะไม่ได้รางวัล แต่เชื่อว่า  ประชาชน ก็ภูมิใจแล้ว ที่ เทศบาลในพื้นที่ของตน ได้ใส่ใจถึงความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชน

ดูเอกสารฉบับเต็ม >> https://drive.google.com/file/d/1c0a6JdOTw11MZhVCQZyvlwvO_P0sC8K3/view


 

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประเมินรอบสุดท้าย รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ประเภทดีเลิศ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และ องค์การบริหารส่วนตําบล) ได้แก่
๑. เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
๒. เทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
๓. เทศบาลตําบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
๔. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
๕. เทศบาลเมืองลําพูน อ.เมือง จ.ลําพูน
๖. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
๗. เทศบาลตําบลปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
๘. เทศบาลเมืองวังน้ําเย็น อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว

๒. ประเภทโดดเด่น อปท. ขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ได้แก่
๑. เทศบาลเมืองกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ ๒. เทศบาลเมืองชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ต. อบจ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ๔. เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๕. อบจ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ 5. เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ๗. อบจ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา ๘. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๔. เทศบาลเมืองบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ๑๐. เทศบาลเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๑๑. เทศบาลเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ๑๒. เทศบาลเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน

๓. ประเภทโดดเด่น เทศบาลตําบล ได้แก่

๑. เทศบาลตําบลบ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๒. เทศบาลตําบลก้อ อ.ลี้ จ.ลําพูน ๓. เทศบาลตําบลแม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลําพูน ๔. เทศบาลตําบลเวียงสา อ.เวียงสา จ.น่าน ๕. เทศบาลตําบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ๖. เทศบาลตําบลท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ๗. เทศบาลตําบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ๘. เทศบาลตําบลลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ๙. เทศบาลตําบลเขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๑๐. เทศบาลตําบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๑๑. เทศบาลตําบลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๑๒. เทศบาลตําบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา ๑๓. เทศบาลตําบลสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๑๔. เทศบาลตําบลโพสะ อ.เมือง จ.อ่างทอง ๑๕. เทศบาลตําบลนาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

๔. ประเภทโดดเด่น องค์การบริหารส่วนตําบล ได้แก่
๑. อบต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๒. อบต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ๓. อบต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร ๔. อบต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ๕. อบต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ๖. อบต.หนองมะเขือ อ.พล จ.ขอนแก่น ๗. อบต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ๘. อบต.ทับนํา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ๔. อบต.นาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ๑๐. อบต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ๑๑. อบต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ๑๒. อบต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย ๑๓. อบต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ๑๔. อบต.ศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

๕. ประเภททั่วไป อปท. ขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
๑. เทศบาลเมืองบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ๒. เทศบาลเมืองกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ต. อบจ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ๔. เทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
5. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ๗. อบจ.ชลบุรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ๔. เทศบาลเมืองแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ ๔. เทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น ๑๐. เทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง ๑๑. อบจ.สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๑๒. เทศบาลเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ๑๓. เทศบาลนครอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๑๔. อบจ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง ๑๕. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลําปาง ๑๖. เทศบาลเมืองนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
๖. ประเภททั่วไป เทศบาลตําบล
๑. เทศบาลตําบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๒. เทศบาลตําบลป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ต. เทศบาลตําบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๔. เทศบาลตําบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๕. เทศบาลตําบลลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบี่ ๖. เทศบาลตําบลกําแพง อ.ละงู จ.สตูล ๗. เทศบาลตําบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ๔. เทศบาลตําบลวังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง
๔. เทศบาลตําบลป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลําพูน ๑๐. เทศบาลตําบลโพธิ์ตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ๑๑. เทศบาลตําบลเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ๑๒. เทศบาลตําบลโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ๑๓. เทศบาลตําบลท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา ๑๔. เทศบาลตําบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลําพูน ๑๕. เทศบาลตําบลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง ๑๖. เทศบาลตําบลแม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา ๑๗. เทศบาลตําบลเชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง ๑๘. เทศบาลตําบลศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน ๑๙. เทศบาลตําบลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ๒๐. เทศบาลตําบลห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๑. เทศบาลตําบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
๒๒. เทศบาลตําบลน้ําสวย อ.เมือง จ.เลย ๒๓. เทศบาลตําบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี


๗. ประเภททั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบล

๑. อบต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ๒. อบต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น ต. อบต.เก่าขาม อ.น้ํายืน จ.อุบลราชธานี ๔. อบต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ๕. อบต.ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 5. อบต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ๗. อบต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ๔. อบต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ๔. อบต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ๑๐. อบต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ๑๑. อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน ๑๒. อบต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๑๓. อบต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ๑๔. อบต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ๑๕. อบต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ๑๖. อบต.ดอน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ๑๗. อบต.ท่าสองคอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม ๑๘. อบต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๑๙. อบต.ลําเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ๒๐. อบต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร ๒๑. อบต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ๒๒. อบต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ๒๓. อบต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

 

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 2051

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 03 ก.ค. 62 เวลา 13:08:49
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ 08-0500-1180 เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี