หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ ผ้าพันคอราคาถูก ราคาส่ง เชียงใหม่ ลำพูน

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
รัฐบาลยืนยัน 5 ปีที่ผ่านมา บริหารหนี้มีประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้ดีต่อเนื่อง

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
รัฐบาลยืนยัน 5 ปีที่ผ่านมา บริหารหนี้มีประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้ดีต่อเนื่อง
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 12 ก.ค. 62 เวลา 14:30:30 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 ยืนยัน 5 ปีที่ผ่านมา รัฐบริหารหนี้มีประสิทธิภาพ จัดเก็บรายได้ดีต่อเนื่อง เดินการกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ 

👉🏻 กรณีสื่อออนไลน์ทวิตข้อความของ นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ อดีตรองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ ที่กล่าวถึงการใช้จ่ายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า “ตัวเลขการใช้เงินภาษีของรัฐบาล คสช. ช่วงปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60 - ก.ย.61) รัฐขอกู้เงิน 450,000 ล้านบาท เพราะรายได้ไม่พอรายจ่าย สุดท้าย รัฐปิดหีบไม่ลง ต้องกู้อีก 100,358.10 ล้านบาท ส่วนของปีนี้ได้ขอกู้ไว้ 450,000 ล้านบาทเช่นกัน อีก 2 เดือนจะปิดหีบงบประมาณ

✅✅ ประเด็นดังกล่าวทำให้เกิดข้อวิจารณ์จากโซเชียลมีเดียในประเด็นข้อมูลการใช้เงินภาษี การบริหารของรัฐบาลที่มักใช้การกู้เงินและจัดเก็บภาษีประชาชนเป็นหลัก และมีการใช้งบประมาณจำนวนมาก

📣 นายบุญชู ประสพกิจถาวร โฆษกสำนักงบประมาณ ชี้แจงว่า ความจำเป็นในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในช่วงปี 2557 - 2558 เศรษฐกิจไทยประสบกับภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากเศรษฐกิจ โลกที่ชะลอตัว ส่งผลให้ภาคการส่งออกของไทยอยู่ในภาวะหดตัว ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนมีอัตราการ ขยายตัวลดลงเนื่องจากความไม่มั่นใจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ประกอบกับการผลิตภาคเกษตรประสบ ปัญหาภัยแล้งและราคาผลผลิตการเกษตรในตลาดโลกตกต่ำ ทำให้กลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ ประเทศ ทั้งภาคการส่งออก การลงทุนภาคเอกชน และการบริโภคภายในประเทศประสบปัญหา ไม่สามารถ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้จากสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อมิให้ประชาชนต้องได้รับผลกระทบจาก การที่รัฐบาลอาจจะมีมาตรการทางภาษีเพื่อให้รัฐบาลมีรายได้มาใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง อาทิ รถไฟทางคู่และรถไฟฟ้า เพื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนได้มีการต่อยอดการลงทุนจากภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวและ ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

✅✅ รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องจัดทำงบประมาณขาดดุล โดยปี 2559 ขาดดุลจำนวน 390,000 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 552,921.7 ล้านบาท และปี 2561 จำนวน 550,358.1 ล้านบาท ซึ่งการ ดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลดังกล่าว ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

👉🏻 กรอบการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลและกรอบการบริหารหนี้สาธารณะ กรอบการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลการกู้เงินของรัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณเพื่อชดเชยการขาดดุล งบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 11 วรรค 2 และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 21 ที่กำหนดให้การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณต้องไม่เกิน (1) ร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กับอีก (2) ร้อยละ 80 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับชำระคืนเงินต้น ในช่วงปีงบประมาณ 2558 - 2562 มีการตั้งงบประมาณและการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

👉🏻 กรอบการบริหารหนี้สาธารณะ สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะต้องอยู่ภายใต้กรอบในการบริหาร หนี้สาธารณะตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดไว้ไม่เกิน ร้อยละ 60 ของ GDP

👉🏻 ระดับหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับต่ำ และอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะ การจัดทำงบประมาณขาดดุลของรัฐบาล ยังอยู่ภายใต้กรอบตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

✅✅ นอกจากนี้ การกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณและสถานะหนี้สาธารณะยังอยู่ในกรอบ การบริหารหนี้สาธารณะ ภายใต้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ในระดับที่ลดลง จากร้อยละ 43.33 ณ สิ้นปีงบประมาณ 2557 เป็นร้อยละ 42.02 ในปัจจุบัน และระดับหนี้สาธารณะดังกล่าวยังคงต่ำกว่าร้อยละ 60 ของ GDP ตามกรอบการกู้เงินที่กำหนดไว้ หนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น มีจำนวนน้อยกว่าวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาล แม้ว่ารัฐบาลจะจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล โดยมีวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 เป็นจำนวนรวม 2,193,279 ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะแล้วจะพบว่า หนี้สาธารณะมีจำนวนเพิ่มขึ้น 1,288,687 ล้านบาท ต่ำกว่าวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ซึ่งเป็นผลจาก

💥💥 สำนักงบประมาณ ยืนยันว่า ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมารัฐบาล ได้บริหารการชำระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้
ดีขึ้น และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 599

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 12 ก.ค. 62 เวลา 14:30:30
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ 08-0500-1180 เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี