หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์ แก้รัฐธรรมนูญยาก มีขั้นตอนยุ่งยาก

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
กรมประชาสัมพันธ์ โพสต์ แก้รัฐธรรมนูญยาก มีขั้นตอนยุ่งยาก
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 06 ส.ค. 62 เวลา 14:31:37 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 


💥💥 แก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากจะแก้ ก็มีขั้นตอนตามกฎหมาย .

👉👉 กระแสการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงทางการเมืองที่หลายฝ่ายออกมาเรียกร้อง รัฐบาลเองก็พร้อมที่จะรับฟังและนำไปพิจารณา โดยอยู่บนพื้นฐานของความรอบคอบและประโยชน์สูงสุด แต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขเร่งด่วนนั้นคืออะไร⁉ .

📋📋 ดุสิตโพล ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,262 คน ระหว่างวันที่ 24-27 ก.ค.62 เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบมากที่สุด .

📌📌 ในนโยบายหลัก ก็คือ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 74.45% เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทย ทำให้ประเทศมีความมั่นคง สงบสุข สร้างความสามัคคีของคนในชาติ .

📌📌 ส่วนนโยบายเร่งด่วน คือ การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 81.30% เพราะค่าครองชีพสูงขึ้นมาก ไม่สอดคล้องกับรายได้ อยากให้เร่งช่วยเหลือประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความยากจน .

💡💡 แสดงให้เห็นว่าประชาชนต้องการความสามัคคี ไม่ต้องการความแตกแยก และต้องการหลุดพ้นจากกับดักความยากจน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุข .

การจะออกมาแก้รัฐธรรมนูญคงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากหากต้องทำตามข้อกฎหมายที่กำหนด การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่ถูกต้องจะเป็นการติดอาวุธความรู้ให้กับประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้ง่าย หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าวิธีการและขั้นตอนที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เป็นอย่างไร วันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องกัน

. ✅✅ การแก้ รธน.ได้ถูกเขียนไว้แล้วในมาตรา 255, 256 กำหนดว่า เรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้เลย คือ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ส่วนข้อกำหนดและวิธีการแก้ไขในประเด็นอื่นๆ มีดังนี้

ผู้มีสิทธิเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 กำหนดไว้ว่า ต้องเป็น .

- คณะรัฐมนตรี
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือ 100 คนเข้าชื่อกัน
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 หรือ 150 คร
- ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 50,000 คนเข้าชื่อกัน
. 2.การพิจารณาแก้ไข .

เมื่อมีร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เสนอต่อรัฐสภา ให้รัฐสภาพิจารณา 3 วาระ ได้แก่ .

📌📌 วาระแรก ขั้นรับหลักการ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภา ซึ่งในจำนวนนี้ต้องได้เสียงเห็นชอบจาก ส.ว.ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน ส.ว. หรือ 86 คน .

📌📌 วาระที่สอง พิจารณาเรียงลำดับมาตรา ให้ถือเสียงข้างมาก แต่หากเป็นการแก้ไขที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนเสนอความคิดเห็นด้วย จากนั้นรอ 15 วัน จึงเข้าวาระ 3 .

📌📌 วาระที่สาม เป็นขั้นสุดท้าย ต้องได้รับเสียงเห็นชอบเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งสองสภา โดยในจำนวนนี้ต้องมี ส.ส. จากพรรคที่ไม่มีสมาชิกเป็นรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน และต้องมี ส.ว. เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 86 คน .

📌📌 ส่วนกรณีที่ต้องการจะแก้ไขเกี่ยวกับหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หรือหมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือแก้ไขเรื่องคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ทำให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่สามารถทำหน้าที่ได้ หลังผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้ว ให้จัดทำประชามติก่อน หากผลประชามติเห็นชอบ จึงจะสามารถประกาศใช้ได้ .

✅✅ หากการพิจารณาผ่านขั้นตอนทั้งหมดแล้ว ก่อนนายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย สิทธิ ส.ส.หรือ ส.ว.หรือทั้งสองสภารวมกัน จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของแต่ละสภา หรือ 100 คน ยังอาจเข้าชื่อเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ข้อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐหรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับเรื่อง ในระหว่างนั้น นายกฯ จะนำร่างฯ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายไม่ได้ .

*⃣*⃣ ถ้าเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ 2540 และ 2550 ยิ่งพบว่าการแก้รัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติเป็นไปได้ยากกว่าเดิมมาก เพราะฉบับ 2540 และ 2550 ใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาตามธรรมดา และไม่มีการแบ่งแยก ส.ส. ส.ว. และไม่เคยมีการกำหนดให้ต้องได้เสียงสนับสนุนจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านด้วย

🙏 ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก เพจ iLaw

#nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #รัฐธรรมนูญ #แก้ไข #กฎหมาย #ข้อกำหนด #มาตรา #รัฐสภา #สส #สว #PRD01 #PRD22

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 439

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 06 ส.ค. 62 เวลา 14:31:37
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี