หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
กำหนดการ 10-11ตุลา62 สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนลำพูน

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
กำหนดการ 10-11ตุลา62 สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนลำพูน
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 09 ต.ค. 62 เวลา 13:54:47 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 พร้อมฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ เตรียมลงพื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ด้านแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูนที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการบริหารราชการของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น ด้านที่ดินทำกินของประชาชน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประตูป่า และผู้ประกอบการกลุ่มล่ามช้าง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ

กำหนดการในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะเดินทางถึงห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาหมอกควัน การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563 พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

เวลา 13.20 น. ลงพื้นที่ ณ หอประชุมสุริยะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับด้านที่ดินทำกินของประชาชน โดยมี นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอแม่ทา ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งทางคณะกรรมการโครงการๆ ได้จัดกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อยเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกิน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม และกิจกรรมดังกล่าวจะมีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 100 คน

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่ ณ ห้องประชุมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เพื่อพบปะหารือกับผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมลำพูนและลูกจ้าง โดยมี นางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ให้การต้อนรับ

เวลา 10.45 น. ลงพื้นที่ ณ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประตูปา เกษตรกรแปลงใหญ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ถึงผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรประตูป่า และภาพรวมเกษตรกรแปลงใหญ่ของจังหวัดลำพูน โดยมี นางสุมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ

เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดล่ามช้าง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการกลุ่มล่ามช้างจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องการท่องเที่ยว เรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับโรงแรม เรื่องที่ดินวัดร้างที่มีข้อพิพาทระหว่างชุมชนกับนายทุน ทั้งนี้ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มีพื้นที่การดำเนินงาน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ สามารถเป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 739

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 09 ต.ค. 62 เวลา 13:54:47
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี