หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
อนุมัติ 1หมื่นล้าน ช่วย SMEs ,บุคคลธรรมดา 5แสน/จดVAT 1ล้าน ดอก 1% ต่อปี(ไม่เกิน 7 ปี)

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
อนุมัติ 1หมื่นล้าน ช่วย SMEs ,บุคคลธรรมดา 5แสน/จดVAT 1ล้าน ดอก 1% ต่อปี(ไม่เกิน 7 ปี)
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 27 ต.ค. 62 เวลา 13:20:18 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 บอร์ด สสว. อนุมัติกองทุน 1 หมื่นล้าน ช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเติบโตอย่างเข้มแข็ง

SME เป็นกลไกหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปข้างหน้า พร้อมเตรียมแรงงานในประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี

ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เน้นย้ำว่า SME เป็นอีกหนึ่งกลไกหลักที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปข้างหน้า ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ พร้อมทั้งให้สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เร่งรัดดำเนินการให้ SME ที่ยังไม่มาขึ้นทะเบียนกับ สสว. ขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อย เพื่อจะได้รับประโยชน์และความช่วยเหลือจากภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเหมาะสม ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติและเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2562-2563 และให้จัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย กรอบวงเงินงบประมาณ 10,000 ล้านบาท ภายใต้มาตรการเพื่อการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ

สำหรับความเป็นมากองทุนดังกล่าว กระทรวงการคลังได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2562 เพื่อกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุน SMEs ทั่วไปให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่องหรือลงทุนขยายกิจการ และสนับสนุน SMEs ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายกิจการ และยกระดับการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ โดยจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี โดยให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ ธพว. เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เหมาะสมเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเร่งการช่วยเหลือ SMEs ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 อนุมัติโครงการดังกล่าว โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ให้ สสว. กำหนดประเภทและกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความชัดเจน โดยให้คำนึงถึงโอกาสในการยกระดับกิจการ SME เป็นสำคัญ

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินงานโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย กำหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2562-2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีรายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี คาดว่าจะมีผู้ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า 12,250 ราย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ กรณีบุคคลธรรมดา วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท กรณีนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี ระยะเวลาปลอดชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีบุคคลค้ำประกัน และเป็นผู้ที่ไม่เคยเป็นผู้ได้รับการช่วยเหลือเงินทุนในโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม โครงการฟื้นฟูกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดย ธพว. เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนตุลาคม 2563 คาดว่าภายใต้โครงการกองทุนหมื่นล้าน จะมี SMEs รายย่อยได้รับการอนุมัติเงินกู้ไม่น้อยกว่า 12,250 ราย สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวม 9,794 ล้านบาท เพื่อนำไปปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายกิจการ ยกระดับการพัฒนาการให้บริการและขยายกำลังการผลิต ซึ่งจะทำให้กิจการสามารถดำเนินงานต่อไปได้ ส่งผลให้มีรายได้สูงขึ้น ทั้งนี้จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนของเงินทุนในระบบสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าจะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย ภายใต้โครงการฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาการจ้างงาน หรือเกิดการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นด้วย

ข้อมูล: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
////////////
นันธิกา กิจปาโล/ศศิวรรณ บรรพบุรุษ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

 

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 334

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 27 ต.ค. 62 เวลา 13:20:18
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี