หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
ลำพูน Lock Down สถานที่ 29ประเภท เริ่ม 24มีนา-14เมษา63 สอบถามโทร.053-093725-6 ต่อ 111

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
ลำพูน Lock Down สถานที่ 29ประเภท เริ่ม 24มีนา-14เมษา63 สอบถามโทร.053-093725-6 ต่อ 111
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 24 มี.ค. 63 เวลา 13:26:01 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 ลำพูน Lock Down เริ่ม 24มีนา-14เมษา63   โดยมี คำสั่ง ให้สถานที่ จำนวน 27 ประเภท ในพื้นที่จังหวัดลําพูนถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา


โดยคำสั่ง มีดังนี้

 คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลําพูน
ที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๓๙ จังหวัดลําพูน
ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลําพูนได้มีคําสั่งที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนใน การป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ปิด สถานที่ ในพื้นที่จังหวัดลําพูนไว้เป็นการชั่วคราว นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ หรือ โรคโควิด ๑๙ มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทําให้จําเป็นต้องกําหนดมาตรการเพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเร่งด่วน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๓๔ (๒) และมาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน ในฐานะประธานคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดลําพูน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลําพูน ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงมีคําสั่งดังนี้

ข้อ ๑ ยกเลิกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลําพูน ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยให้มี ผลตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้สถานที่ในพื้นที่จังหวัดลําพูนถือปฏิบัติเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ดังนี้
(๑) ปิดสถานศึกษาทุกระดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน กวดวิชา
(๒) ปิดศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ
(๓) ปิดพื้นที่บางส่วนของห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือห้างร้านที่มี ร้านค้าย่อย ในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน เว้นแต่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็น ต่อการดํารงชีวิต สํานักงาน ธนาคาร สําหรับร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น
(๔) ตลาด ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสําเร็จ เพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต
(๕) ปิดตลาดถนนคนเดิน หรือตลาดนัด
(๖) ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อนํากลับไป บริโภคที่อื่นและร้านอาหาร เครื่องดื่ม ในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม
(๗) ร้านขายอาหารประเภทหาบเร่ แผงลอย ให้เปิดเฉพาะการจําหน่ายอาหารเพื่อนํากลับไป บริโภคที่อื่น
(๘) ปิดพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ในร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้าน เครื่องดื่ม
(๔) ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ และ สถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อดื่มกินในสถานที่และ บริเวณนั้น อาทิ ร้านเหล้าตอง ฯลฯ
(๑๐) ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ได้แก่ ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม)
(๑๑) ปิดสถานประกอบกิจการอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่การรักษาพยาบาล ดังกล่าวในสถานพยาบาล
(๑๒) ปิดร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม ร้านตัดแต่งเล็บ
(๑๓) ปิดสถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๑๔) ปิดสถานที่ให้บริการควบคุมน้ําหนัก คลินิกเสริมความงาม และสถานเสริมความงาม (๑๕) ปิดสระว่ายน้ํา (รวมถึงสระว่ายน้ําของหมู่บ้าน หรืออาคารชุดที่พักอาศัย)
(๑๖) ปิดสถานประกอบกิจการหรือสถานที่ออกกําลังกาย (Fitness) (๑๗) ปิดสถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๑๔) ปิดเครื่องเล่นในอาคาร เครื่องเล่นภายนอกอาคาร เครื่องเล่นชั่วคราว สวนสนุก
(๑๙) ปิดร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ต และตู้เกม หรือสถานที่อื่นใดที่มีการให้บริการในลักษณะคล้ายกัน (๒๐) ปิดร้านคาราโอเกะ (๒๑) ปิดสถานประกอบกิจการโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร)
(๒๒) ปิดศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
(๒๓) ปิดสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๒๔) ปิดสนามยิงปืน
(๒๕) ปิดบ่อตกปลา/ตกกุ้ง หรือ กิจกรรมใดในประเภทเดียวกัน
(๒๖) ปิดสนามกีฬาหรือสถานที่เล่นกีฬาประเภทที่มีการสัมผัสร่างกายหรือใช้อุปกรณ์กีฬาร่วมกัน อาทิ สนามฟุตซอล เป็นต้น ทั้งนี้ ในสนามกีฬาทุกแห่งผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่จะต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันการ แพร่เชื้อ เช่น การทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา การจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น
(๒๗) ปิดโต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง
(๒๘) ปิดสนามมวย โรงเรียนสอนมวย ค่ายมวย โรงเรียนสอน/ฝึกซ้อมศิลปะป้องกันตัว
(๒๙) ปิดสนามชนไก่ สนามซ้อมประลองไก่ สนามม้า หรือสนามหรือพื้นที่การจัดให้สัตว์ต่อสู้กัน

๓. งดกิจกรรมทางศาสนาหรือประเพณีท้องถิ่นที่มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจํานวนมากออกไป จนกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ

๔. ให้ปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดลําพูน ที่เปิดให้บริการ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า กัมพูชา และลาวแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป แต่ยังคงไว้ในการให้บริการการขอรับใบอนุญาตทํางาน ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดลําพูน และการตรวจสุขภาพของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน สําหรับการ ให้บริการด้านอื่น ๆ ให้ไปใช้บริการจากแต่ละหน่วยงาน ณ ที่ตั้ง จนกว่าจะได้รับแจ้งแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม จากกระทรวงแรงงาน

๕. ให้งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนเอกชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกสถาบันให้ปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และให้สถานศึกษาดําเนินการป้องกันโรคตามมาตรการ ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยให้ ศึกษาธิการจังหวัดลําพูนกํากับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่กําหนด

๖. ให้งดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจํานวนมาก เช่น ค่ายทหาร เรือนจํา โรงเรียน หน่วยงานที่มีการศึกษาดูงานนอกพื้นที่จังหวัด ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นยิ่งยวด ต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ของโรค เช่น การตรวจคัดกรองก่อนเคลื่อนย้าย รวมถึงจํากัด การเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

๗. ให้สถานที่ทํางาน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ลดความแออัด โดยเหลื่อมเวลาทํางาน เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหาร และจัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร โดยให้หน่วยราชการทุกหน่วยจัดทํา แผนการเหลื่อมเวลาการทํางาน

๘. ให้ทุกส่วนราชการทุกหน่วย ส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การประชุมทางไกล เพื่อให้ บุคลากรทํางานที่บ้านทดแทนภาวะปกติ และส่งเสริมระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการซื้อขายออนไลน์สําหรับ ประชาชนทั่วไป โดยให้หน่วยราชการทุกหน่วยทําแผนการทํางานจากบ้านและรายงานผลการปฏิบัติต่อศูนย์ บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๙. ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจํานวนมาก ได้แก่ สถานที่ ราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแล จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร ติดสติ๊กเกอร์ผู้ที่ผ่านการคัดกรองแล้ว ติดตั้งเครื่องจ่าย แอลกอฮอล์เจลล้างมือในจุดที่มีการใช้ร่วมกัน การทําความสะอาดพื้นผิวและห้องสุขา จํากัดจํานวนคนเข้าใช้ บริการในแต่ละช่วงเวลา

๑๐. ให้ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม กําหนดให้มีมาตรการการป้องกัน การแพร่เชื้อ เช่น การทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องสุขา การคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน การดูแลสุขภาพ การจัดที่นั่งให้มีระยะห่างกันและป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน เช่น การใช้หน้ากากผ้า การจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การจัดการขยะ เป็นต้น

๑๑. ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้า เมื่อเดินทางเข้าสถานที่สาธารณะ โดยให้อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้เพียงพอต่อประชาชนในพื้นที่

๑๒. ให้ขนส่งจังหวัดลําพูนกํากับดูแลให้มีการลดความเสี่ยงในระบบขนส่งสาธารณะของ จังหวัดลําพูน มีการดําเนินการตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น จัดตั้งจุด บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ผู้โดยสารก่อนขึ้นรถ มีการวัดอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสาร ให้พนักงานและผู้โดยสาร ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากอนามัยแบบผ้า มีการทําความสะอาดเบาะที่นั่ง ราวจับต่าง ๆ ด้วยน้ํายาทําความสะอาด หรือแอลกอฮอล์อย่างสม่ําเสมอ

๑๓. ให้นายอําเภอ จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือในการลงทะเบียนของผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค เฝ้าระวัง ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE CPFRESHMART เพื่อรับการสนับสนุนอาหารจากซีพีเอฟ ตาม “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-๑๙” ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๑๔. การบริหารจัดการสนับสนุนวัสดุเวชภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรค COVID-๑๙ เช่น หน้ากากอนามัย น้ํายาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ถังขยะเพื่อรองรับขยะติดเชื้อและอื่นๆ ที่จําเป็น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัด สถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย (Quarantine) กรณีผู้เดินทางจํานวนมากกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูง ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยแจ้งประสานกับสํานักงานพาณิชย์จังหวัดลําพูน เป็นผู้รวบรวม ในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สําหรับสถานที่ที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก

๑๕. ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดลําพูน ห้ามกระทําการใดที่เป็นการ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ตามหลักเกณฑ์ที่แนบคําสั่งนี้

๑๖. สถานประกอบกิจการที่จัดให้มีโรงอาหาร หรือสถานที่รับประทานอาหารร่วมกันของพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด ห้ามกระทําการใดที่เป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ตามหลักเกณฑ์ที่แนบคําสั่งนี้

๑๗. สถานที่จําหน่ายสินค้า ที่มีผู้มาจําหน่ายสินค้ารวมกันหลายราย นอกเหนือจากตลาดตาม ข้อ ๒ (๔) ห้ามกระทําการใดที่เป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ตามหลักเกณฑ์ที่แนบคําสั่งนี้

๑๔. ผู้ประกอบการรายใดที่มีข้อสงสัยประการใด ให้สอบถามได้ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓-๐๙๓๗๒๕-๖ ต่อ ๑๑๑

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผล เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตาม มาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษ ตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลําพูน

 

 

 

 

 

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 8174

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 24 มี.ค. 63 เวลา 13:26:01
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี