หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
ด่วน!เชียงใหม่ รับสมัครงาน โคก หนอง นา โมเดล จำนวน 118 อัตรา

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
ด่วน!เชียงใหม่ รับสมัครงาน โคก หนอง นา โมเดล จำนวน 118 อัตรา
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 10 พ.ย. 63 เวลา 16:07:53 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

ด่วน!!!  จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครงาน “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 118 อัตรา ระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2563 (ในเวลาราชการ)

   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  แจ้งว่า  จังหวัดเชียงใหม่  จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัฐโคโรนา 2019 (COVID –19) ในอัตราค่าตอบแทน 9,000 บาทต่อเดือน โดยเปิดรับสมัครงาน จำนวน 118 อัตรา ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอดอยเต่า 28 อัตรา อำเภอสารภี 10 อัตรา อำเภอแม่แจ่ม 70 อัตรา และ อำเภอกัลยาณิวัฒนา 10 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน
1.คุณสมบัติทั่วไป 
1.1 มีสัญชาติไทย 
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
1.3 ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ
1.4 สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ระดับตำบล หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of Life : HLM)  ระดับครัวเรือนได้ตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง ที่กำหนด 1 ปี
1.5 เป็นเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19)

 

คำนิยาม เพิ่มเติม 
(1) เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) หรือผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร 
(2) บัณฑิตจบใหม่ หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี โดยสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
(3) ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทำงาน หรือไม่มีงานประจำ
(4) แรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน หมายถึง ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือให้หยุดงาน หรือออกจากงาน โยกย้ายกลับภูมิลำเนา เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) หรือสถานการณ์ต่อเนื่องจากการระบาดของโรค
1.6 ไม่เป็น คู่สมรส หรือทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 ได้แก่ (1) ผู้สืบสันดาน (2) บิดามารดา (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลนั้น
1.7 เป็นผู้มีภูมิลำเนาในปัจจุบันอยู่ในตำบล อำเภอที่ตั้งของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ระดับตำบล หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of Life : HLM)  ระดับครัวเรือนที่ตั้งอยู่ หรืออาศัยอยู่ในอำเภอใกล้เคียง

2. ลักษณะต้องห้าม
2.1 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.2 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 
2.3 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

หมายเหตุ : ในวันที่ทำสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

3. ระยะเวลาสมัคร : ระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤศจิกายน 2563 (ในเวลาราชการ)

4. วิธีการสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเองที่...
(1) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่า ติดต่อสอบถาม โทร 081 820 2236 (อำเภอดอยเต่า 28 อัตรา)
(2) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสารภี ติดต่อสอบถาม โทร 081 820 2630 (อำเภอสารภี 10 อัตรา)
(3) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่แจ่ม ติดต่อสอบถาม โทร 081 820 2414 (อำเภอแม่แจ่ม 70 อัตรา)
(4) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ติดต่อสอบถาม โทร 081 820 2695 (อำเภอกัลยาณิวัฒนา 10 อัตรา)
////////////////////////////////////////////////////////////

 

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 1267

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 10 พ.ย. 63 เวลา 16:07:53
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี