หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
เชิญแอ่วงาน ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ กันค่ะ ไปซื้อผ้าเอามาดำหัวคนใหญ่กั๋นเตอะ

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
เชิญแอ่วงาน ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ กันค่ะ ไปซื้อผ้าเอามาดำหัวคนใหญ่กั๋นเตอะ
โพสต์โดย fay , วันที่ 03 มี.ค. 51 เวลา 15:16:35 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVV
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

 
โครงการ ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 10
จัดโดย สมาคมส่งเสริม SMEs ไทย สาขาเชียงใหม่-ลำพูน


วันที่ 28 มีนาคม – 6 เมษายน 2551
เวลา 10.00 น. – 20.30 น.1.    หลักการและเหตุผล
ตามที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสร้างรายได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมในท้องถิ่นให้มีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาในการว่างงานนอกฤดูการเกษตรของราษฎร ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพอย่างครบวงจร ทั้งด้านการผลิต การจัดการ การเงิน การบัญชีละการตลาด จากการเข้าไปส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่ากลุ่มอาชีพที่มีจำนวนมากคือ กลุ่มทอผ้า และผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายประเภทต่างๆ โดยที่ปัจจุบันนี้ มีประมาณการผลิตและจำนวนของกลุ่มผลิตผ้าฝ้ายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากการแข่งขันด้านราคาในผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันจึงมีมากขึ้น ส่งผลให้คุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าได้รับผลกระทบ ก่อให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา โดยเฉพาะปัญหาทางด้านการตลาดของกลุ่มอาชีพทอผ้า และผู้ผลิตภัณฑ์จากผ้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง หากสินค้าผ้าฝ้าย ผ้าทอเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางสามารถขยายตลาดจากท้องถิ่น สู่ส่วนกลางและสู่ต่างประเทศได้มากขึ้น กลุ่มผู้ทอผ้าฝ้ายและกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้ามีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น สามารถกำหนดราคาที่เป็นมาตรฐาน เข้าใจปัญหาร่วมกันมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน จะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริหารการจัดการ และการตลาดที่ดียิ่งขึ้น
    สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (คพอ) สาขาเชียงใหม่-ลำพูน พิจารณาเห็นว่า กิจกรรมทางด้านการตลาดเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจ ขนดกลางและขนาดย่อมที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ผลิตภัณฑ์จากผ้า
    หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทุกชนิด สามารถเพิ่มทักษะในด้านการตลาด มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดงานทั้ง 9 ครั้งที่ผ่านมา สามารถเพิ่มรายได้และขยายซึ่งโอกาสทางการตลาดให้แก่กลุ่มราษฎรที่ ผลิตผ้าฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย ได้เป็นอย่างดี สมาคมฯ จึงกำหนดจัดงาน ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 10 ขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

2.    วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น
2.2 เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้ซื้อ ส่งผลดีถึงการขยายอากาศด้านการตลาดเพิ่มขึ้นด้วย
2.3 เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาขั้นตอนการผลิตให้ได้คุณภาพโดยวิธีการต่างๆ
2.4 เพื่อเป็นเวทีให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภค
2.5 เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และถ่ายทอดต่อไป
2.6 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมงานเกิดการเรียนรู้มีความเข้าใจในวิถีล้านนา

3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 กลุ่มผู้ทอผ้าและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ
3.2 กลุ่มทอผ้าและกลุ่มราษฎรที่ได้รับการสนับสนุน หรือผ่านการฝึกอาชีพจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3.3 กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
3.4 กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
3.5 กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ เกี่ยวกับสุขภาพในแนวธรรมชาติบำบัด

4. กิจกรรม
4.1 การออกร้านจำหน่ายสินค้าและออกนิทรรศการ
4.2 การแสดงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
4.3 การจัดกาดมั่ว จำหน่ายอาหารพื้นเมือง
4.4 การออกร้านส่งเสริมสุขภาพแนวธรรมชาติบำบัด

5. สถานที่จัดงาน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

6. ระยะเวลาการดำเนินงาน
วันที่ 28 มีนาคม 2551 – 6 เมษายน 2551 รวม 10 วัน เวลา 10.00 – 20.30 น.

กลุ่มเป้าหมายแยกตามชนิดสินค้า
ผลิตภัณฑ์จากผ้า
เครื่องหนังทำมือ
ผ้าฝ้าย
ผ้าไหม
อัญมณีและเครื่องประดับ
เครื่องจักสานเส้นใยพืช
ของที่ระลึกและตกแต่ง
เครื่องแกะสลักและผลิตภัณฑ์จากไม้
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
กลุ่มวารีบำบัดและธรรมชาติบำบัด
กระดาษสา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
อาหารพื้นเมือง
ไม้ดอกไม้ประดับ
กลุ่มในโครงการ ศก 1

มาเป็นส่วนหนึ่งในการถักทอสานฝัน
ให้งานหัตถกรรมผ้าท้องถิ่น
ก้าวสู่ความเป็นสากลกับโครงการ
“ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 10”
โดยสมาคมส่งเสริม SMEs ไทย สาขาเชียงใหม่-ลำพูน

ติดต่อสอบถาม
สมาคมส่งเสริม SMEs ไทย สาขาเชียงใหม่-ลำพูน
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ / Fax 053-248461, 083-0543938
www.atsme-cm.com

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 4371

แสดงความคิดเห็น โดย fay IP: Hide ip , วันที่ 03 มี.ค. 51 เวลา 15:16:35
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี