หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ ขายส่งผ้าพันคอราคาถูก
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
ลาวยกไทยเป็นชาติที่ดูถูกลาวสุดในโลก

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
ลาวยกไทยเป็นชาติที่ดูถูกลาวสุดในโลก
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 07 ก.พ. 53 เวลา 15:01:52 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVV
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

เผยงานวิจัยสำรวจความคิดเห็นคนลาวที่มีต่อคนไทย ยันไทยเป็นมิตรที่ดี แต่ยังดูถูกคนลาวมากกว่าประเทศใดในโลก โดยเฉพาะดาราและสื่อมวลชน ลาวชี้เวียตนามเป็นมิตรที่ใกล้ชิดที่สุด ขนาดญี่ปุ่น ลาวยังมองเป็นมิตรมากกว่าไทย ระบุเพราะภาษาใกล้เคียงกัน ทำให้คนลาวเข้าใจคำพูดที่คนไทยว่ากระทบใจคนลาวเสมอ ทูตไทยในลาวชี้เพราะความสัมพันธ์ของไทยกับลาวมักจะอย ู่ในระดับสูงกับต่ำกว่าเสมอ ลาวจึงมีความอ่อนไหวกับประเด็นดังกล่าวมาก

วาน นี้ (9) สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนาวิชาการเรื่องผลงานวิจัย "ความสัมพันธ์ไทย-ลาว ในสายตาคนลาว" ซึ่งเป็นการศึกษาจำนวนและระดับความรู้สึก (perception study) ของคนลาวที่มีต่อไทย โดย เขียน ธีระวิทย์ อดิศร เสมแย้ม และทานตะวัน มโนรมย์ ซึ่งแบ่งกลุ่มสำรวจความคิดเห็นชาวลาวออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผู้นำระดับชาติ ผู้นำ 5 แขวง นักศึกษาลาวในไทย และประชากรลาวที่ข้ามด่านมาฝั่งไทย 4 จุด รวมทั้งสิ้น 216 คน พบว่า

คน ลาวร้อยละ 61 เห็นว่าไทยเคยทำสิ่งที่แสดงว่าเป็นมิตรที่ดีต่อลาว ซึ่งความเป็นมิตรของไทยที่เข้าตาชาวลาวมากที่สุด แสดงออกผ่านการช่วยเหลือด้านการศึกษา วิชาการ แต่เกินกว่าครึ่งก็เห็นว่าไทยเคยทำสิ่งซึ่งเป็นปรปัก ษ์ต่อลาว แต่เมื่อถามในภาพรวมแล้วคิดว่าไทยเป็นมิตรหรือศัตรูข องลาว ประชากรทุกกลุ่มก็เห็นพ้องต้องกันว่า ไทยยังเป็นมิตรมากกว่าศัตรู

โดยกลุ่ม คนไทยที่คนลาวคิดว่ามีท่าทีเป็นมิตรที่สุดคื อ นักวิชาการและปัญญาชนไทย ส่วนกลุ่มคนไทยที่ลาวเห็นว่าอยู่คนละขั้วมากที่สุดคื อ สื่อมวลชน ถึงร้อยละ 49

สำหรับการให้ความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน คนลาวเห็นว่าไทยให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา อบรมและดูงานมากที่สุด โดยเกินกว่าครึ่งมองการช่วยเหลือของไทยในแง่ดีว่าเพื ่อเป็นการผูกมิตร และยกฐานะความเป็นอยู่ของลาวให้อยู่ดีกินดีมากขึ้น

ส่วนภาพรวมใน เรื่องของการค้าระหว่างสองประเทศ คนลาวส่วนมากยังเชื่อมั่นว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ ้น และร้อยละ 77 อยากให้นักธุรกิจไทยไปลงทุนในลาวเพิ่มขึ้นยกไทย ดูถูกลาวมากที่สุด

ด้าน การสำรวจเรื่องทัศนคติการดูถูกคนจน โดยเปรียบเทีย บกับชาติอื่นๆ ความคิดเห็นของชาวลาว ปรากฏว่า เห็นว่าไทยว่าเป็นประเทศที่ชอบดูถูกลาวมากที่สุด โดยการตอบแบบสอบถาม ตัวอย่างที่เป็นผู้นำระดับชาติ ผู้นำแขวง และนักศึกษาลาวในไทย เลี่ยงการตอบคำถามข้อนี้

สำหรับคำถามว่า คนไทยกลุ่มใดที่ผู้ตอบรู้สึกว่าแสดงพฤติกรรมดูถูกลาว ปรากฏว่า คนลาวเห็นว่ากลุ่มของนักร้องดาราโทรทัศน์สูงที่สุดถึ งร้อยละ 40 ตามมาด้วยสื่อมวลชนร้อยละ 27 โดยคนลาวร้อยละ 51 เชื่อว่านักร้องสาวไทยชื่อดังอย่าง นิโคล เทริโอ เคยพูดดูถูกลาวจริง

"การ ที่ลาวคิดว่าไทยชอบดูถูก สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะคนลาวมีความใกล้ชิดกับไทยเรื ่องภาษา สามารถฟังภาษาไทยออก เมื่อยิ่งฟังออกก็ยิ่งรู้ว่าไทยพูดถึงลาวอย่างไร ในขณะที่อาจจะฟังคนเวียดนามหรือชาติอื่นพูดไม่เข้าใจ " นายอดิศรกล่าวเพิ่มเติม

ส่วนคำถามเรื่องความจริงใจของฝ่ายไทยต่อลาว เมื่อเทีย บกับประเทศที่ใกล้ชิดลาวประเทศอื่นๆ คนลาวจัดอันดับความจริงใจของไทยให้เป็นอันดับ 3 รองเวียดนาม และญี่ปุ่น และเป็นที่น่าสังเกตุว่า ในสายตาของกลุ่มผู้นำประเทศลาวจำนวน 39 คนไม่มีใครเห็นว่าไทยมีความจริงใจที่สุดเลยแม้แต่คนเ ดียว

"ความ ผูกพันใกล้ชิดของไทยกับลาวก็ยังเป็นรองประเทศเว ียดนามอยู่มาก เพราะคนลาวลงความเห็นว่าเวียดนามเป็นมิตรอันดับหนึ่ง ของลาวถึงร้อยละ 44 ลาวมีความใกล้ชิดกับเวียดนามมากว่า เพราะเวียดนามให้ความช่วยเหลือลาวในหลายด้านมากกว่า ทั้งสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น สร้างถนน เป็นต้น" นายอดิศร เสมแย้ม หนึ่งในกลุ่มผู้ทำวิจัยเปิดเผยรายงาน ยังระบุว่า แม้แต่นักศึกษาลาวในไทยก็ยัง เห็นว่ากัมพูชายังมีความ จริงใจต่อลาวมากกว่าไทย

ชี้ไทยคุก คามความมั่นคงลาวน้อยลง

ด้าน ความคิดเห็นเรื่องบทบาทด้านความมั่นคง ของประเทศท ี่ไทยมีต่อลาว ปรากฏว่ากลุ่มผู้นำระดับชาติคิดว่าไทยคุกคามความมั่น คงของลาวสูงร้อยละ 77 ลดลงจากอดีตที่สูงถึงร้อยละ 97 แต่ก็ยังแสดงให้เห็นถึงความหวาดระแวงที่ระดับบริหารข องลาวมีต่อประเทศไทย

ใน ขณะที่ภาพรวมปัจจุบัน คนลาวหวาดระแวงเรื่องการคุกคามน้อยลงจากเดิมร้อยละ 70 เหลือเพียงร้อยละ 35

อย่าง ไรก็ดี จากความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวในเรื่องต่างๆนั้น คนลาวจำนวนมากยังเชื่อว่ามีทางจะปรับปรุงให้ดีขึ้นแล ะเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายต้องหันหน้าเข้าหากัน และยังอยากให้รัฐบาลไทยปฏิบัติต่อลาวให้เท่าเทียมกัน ในทุกโอกาสวิเคราะห์ สัมพันธ์ไทย-ลาว
นาย สุขุมพันธ์ บริพัตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่า การวิจัยเรื่องความรู้สึกทัศนคติของชาวลาวเป็นสิ่งดี สำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การติดต่อสัมพันธ์กับประเทศลาวควรมีความรอบคอบระมัดร ะวังอย่างมาก เพราะปัจจุบันลาวก็ได้มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆเพ ิ่มขึ้น เพราะได้เข้าร่วมในกลุ่มอาเซียนแล้ว ความสัมพันธ์ย่อมขยายไปหลายๆ ควรจะศึกษาว่าลาวมีความคิดอย่างไร แล้วไทยจะร่วมมือด้วยได้อย่างไร

"ผล การวิจัยครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับรัฐบาลไทยทุกย ุคทุกสมัยได้ ให้ระมัดระวังรอบคอบ ต้องให้เกียรติแก่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศนี้ให้มาก อย่างนิ่งนอนใจ เพราะลำพงการพูดจาด้วยภาษาเดียวกันได้ ลาวคล้ายกับอยากร่วมมือแต่ก็มีความหวาดระแวง และที่น่ากังวลก็คือความคิดเชิงลบในกลุ่มผู้นำต่อควา มมั่นคงของประเทศ มีเพียงส่วนน้อยที่เชื่อว่าไทยเป็นมิตรช่วยเหลือ" นายสุขุมพันธ์กล่าวและยังเสนออีกว่า ไทยควรกระชับการลงทุนกับลาวให้มั่นคงแน่นแฟ้นขึ้น ส่งเสริมประชาชนให้มีความใกล้ชิดผูกพันกัน และร่วมมือกันระดับภูมิภาค


นาย สุขุมพันธ์ กล่าวอีกว่า ปัญหาระหว่างคามสัมพันธ์ไทย-ลาว อยู่ที่โครงสร้างทีแตกต่างกันในหลายด้าน อันเป็นบ่อเกิดของทัศนคติต่อคนไทย 4 ปัญหาคือ

1. ความแตกต่างระดับการเมืองการปกครอง
2.ที่ตั้งที่ อยู่ใกล้ชิดกัน ลาวจึงมีโอกาสรับข้อมูลข่าวสารจากไทยโดยง่าย รวมไปถึงโอกาสที่จะได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบ 3.ปัญหาบริเวณชายแดน การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
3. ที่ประเทศไทยมีขนาดใหญ่กว่ามาก GDP เฉลี่ยสูงกว่า 100 เท่า รายได้เฉลี่ยต่อหัวก็มากกว่า 7 เท่า ทำให้บางครั้งเมื่อไทยขยับทำการอะไร จึงไม่ทันรู้ตัวว่าไปเกิดผลกระทบต่อเพื่อนบ้าน
4.ความแตกต่างในการพัฒนา เศรษฐกิจ เมื่อเราก้าวไปข้างหน้า การพัฒนาย่อมต้องใช้วัตถุดิบ จึงอาจจะต้องพึ่งพาทรัพยากรจากประเทศเพื่อนบ้าน และบางครั้งก็ยากที่จะควบคุมเอกชนให้ดำเนินการอย่างย ุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ


ด้านนายสุวิทย์ สิมะสกุล เอกอัครราชฑูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิไตยประชนชนลาว กล่าวว่า ผลการวิจัยเป็นการยืนยันจินตภาพของไทยและลาวว่ามีอยู ่จริง ไทยมักจะตายเพราะข่าว แต่ลาวตายเพราะเกียรติ เพราะความสัมพันธ์ของไทยกับลาวมักจะอยู่ในระดับสูงกั บต่ำกว่าเสมอ ลาวจึงมีความอ่อนไหวกับประเด็นดังกล่าวมาก.

 

ที่มา manager

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 4225

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 07 ก.พ. 53 เวลา 15:01:52
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี