หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ https://lin.ee/i3Dywxo

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ข่าวเชียงใหม่ ภาคเหนือ
เว็บบอร์ด » ข่าวเชียงใหม่ ภาคเหนือ
รายละเอียดของห้อง : ข่าว ประเด็นสำคัญ ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
กระตุ้นชวนประชาชน ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
กระตุ้นชวนประชาชน ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 03 มิ.ย. 50 เวลา 14:51:24 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVV
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

สภาเทศบาลนครเชียงใหม่อนุมัติเงินงบประมาณกว่า 8 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกเทศมินตรีนครเชียงใหม่ พร้อมเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารและกระตุ้นประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์เกินเป้าหมาย 60 % พร้อมเตรียมโล่รางวัลให้แขวงที่มีคนใช้สิทธิ์สูงด้วย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550 ในการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมจำนวน 8,150,000 บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2550 แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออก ตามที่นายเคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นผู้เสนอในฐานะฝ่ายบริหาร

โดยนายเคนกล่าวว่า เพื่อจัดโครงสร้างองค์กร บริหารจัดการประสานด้านบุคลากร งบประมาณและวัสดุ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยรณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดเกินกว่าร้อยละ 60 และมีบัตรเสียน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามก่อนที่สภาจะให้มติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมติเงินดังกล่าว นายสุทัศน์ ศรีล้อม สมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายให้ข้อชี้แนะว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่า เป็นการเสียงบประมาณภาษีของประชาชนเพราะเหตุจากการลาออกก่อนครบวาระของนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ดังนั้นต้องใช้งบประมาณภาษีประชาชนอย่างเป็นประโยชน์สูงสุดและให้ประชาชนเข้าใจและอย่าให้มีปัญหาการเลือกตั้งบ่อยครั้งลักษณะเช่นนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมาก

สำหรับเงินงบประมาณที่จะใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ได้เสนอญัตติครั้งนี้จำนวน 8,150,000 บาทนั้น แบ่งเป็นค่าตอบแทน 2,500,000 บาท ค่าใช้สอยและค่าจ้างเหมาบริการ 2,000,000 บาท ค่าวัสดุที่ใช้ในการเลือกตั้ง 2,500,000 บาท ค่าจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งและรณรงค์ตามนโยบายของ กกต. 570,000 บาท และค่ารักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 580,000 บาท ทั้งนี้ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2546 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 ส่วนที่ 2 การเตรียมการเลือกตั้งข้อ 12 ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้ไม่พอเพียงสำหรับใช้จ่ายในการเลือกตั้งตามข้อ 11 ให้นำเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมาใช้ในการนี้ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่มีเงินสะสมนับถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2550 จำนวน 34,582,371.45 บาท

หลังจากนั้นวันเดียวกันได้มีการเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี โดยปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯและเกี่ยวข้องร่วมกันเปิด ทั้งนี้ปลัดเทศบาลฯ กล่าวว่า เพื่อให้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือมีประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และมีบัตรเสียน้อยที่สุด จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนี้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ป้ายผ้าขวางถนน ป้ายคัทเอาท์ ป้ายไฟวิ่ง ใบปลิว จดหมายข่าว สปอตวิทยุและเว็บไซด์ เป็นต้น

ทางด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนนั้น ได้จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำเสนอเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งเกิดความตื่นตัว และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

นอกจากนั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ยังได้กำหนดให้มีการจัดการเดินขบวนรณรงค์เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ความรู้ แนะสำวิธีการลงคะแนน ตลอดจนสร้างกระแสการมีส่วนร่วม โดยเชิญตัวแทนเยาวชน ผู้นำชุมชน กลุ่มหนุ่มสาว รวมถึงพ่อค้าประชาชนให้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างกว้างขวาง และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความสำคัญในการเลือกตั้งอีกทางหนึ่ง เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เตรียมโล่รางวัลสำหรับแขวงทั้ง 4 แขวงที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด คือ แขวงนครพิงค์ แขวงศรีวิชัย แขวงเม็งราย และแขวงกาวิละ เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป.

ที่มา www.thainews70.com

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 2165

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 03 มิ.ย. 50 เวลา 14:51:24
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ 08-0500-1180 เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี