หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ ผ้าพันคอราคาถูก ราคาส่ง เชียงใหม่ ลำพูน

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ข่าวเชียงใหม่ ภาคเหนือ
เว็บบอร์ด » ข่าวเชียงใหม่ ภาคเหนือ
รายละเอียดของห้อง : ข่าว ประเด็นสำคัญ ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
คปภ. ลงตรวจธนาคารในเชียงใหม่ขายพ่วงประกัน ย้ำไม่มีนโยบายห้ามขาย แต่ห้ามบังคับ

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
คปภ. ลงตรวจธนาคารในเชียงใหม่ขายพ่วงประกัน ย้ำไม่มีนโยบายห้ามขาย แต่ห้ามบังคับ
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 08 ก.พ. 59 เวลา 11:43:37 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 


ที่มา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และคณะกรรมการนโยบาย 3 คณะ ในฐานะที่ตนเป็นกรรมการนโยบายสถาบันทางการเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งในส่วนของคปภ. จะเน้นในการบูรณาการการทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลระบบประกันภัยอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ก่อนการเข้าประชุมดังกล่าว 1 วัน  คือวันที่ 29 มกราคม 2559  ตนและคณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ได้ใช้โอกาสที่เดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโดยสุ่มตรวจธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าได้ปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 และประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 หรือไม่ หลังจากได้สั่งการให้สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและแนะนำให้มีการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งพบว่า มีธนาคารพาณิชย์บางส่วนที่ได้ปรับปรุงตามข้อแนะนำของสำนักงานคปภ.จังหวัดแล้ว แต่มีบางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ เช่น ไม่แสดงป้ายเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ขายประกัน ไม่ได้แบ่งแยกพื้นที่ขายประกันออกเป็นสัดส่วนทำให้ประชาชนไม่สามารถแยกแยะได้ว่า เป็นการใช้บริการทางการเงินของธนาคารหรือกำลังถูกเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกัน ฯลฯ โดยคาดว่ายังมีธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในหลายจังหวัดที่ปฏิบัติเช่นนี้ ซึ่งคปภ.จะเร่งสร้างความเข้าใจกับธนาคารพาณิชย์ให้ปฏิบัติตามประกาศฯคปภ.อย่างเคร่งครัด โดยจะใช้มาตรการเบาไปหาหนักต่อไป

สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีธนาคารพาณิชย์เปิดให้บริการจำนวน 19 ธนาคาร มีสาขาทั้งหมด 310 สาขา ซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558  สำนักงาน คปภ. ได้สั่งการให้สำนักงาน คปภ. ภาค /จังหวัด ทั่วประเทศประสานกับธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่ เพื่อติดตาม และรวบรวมข้อมูลกระบวนการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยว่ามีความถูกต้องตรงตามประกาศ คปภ. หรือไม่ อย่างไร และขอความร่วมมือให้ธนาคารดำเนินการตามประกาศ คปภ. อย่างเคร่งครัดโดยให้สำนักงาน คปภ. จังหวัด รายงานผลการดำเนินงานพร้อมแจ้งประเด็นปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องและเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงแนวทางปฏิบัติ ในการซื้อประกันภัยผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบประกันภัยด้วยความเป็นธรรม

ในโอกาสนี้เลขาธิการคปภ.ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 คน เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร พ.ศ. 2551 และประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด

ดร.สุทธิพล กล่าวว่า สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกรณีการขายประกันผ่านช่องทางธนาคารพาณิชย์ให้เห็นเป็นรูปธรรมนั้นได้กำชับการทำหน้าที่ในการเสนอขายประกันของพนักงานธนาคารพาณิชย์จะต้องแสดงให้ปรากฏชัดแจ้งว่าเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยต้องอธิบายความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคารก่อนเสนอขายทุกครั้ง  ทั้งนี้การทําประกันภัยของลูกค้าธนาคารต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ ห้ามมิให้มีการบังคับ หรือใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองการให้สินเชื่อหรือธุรกรรมอื่นใดของธนาคาร

ในการดำเนินการข้างต้นจะให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคปภ.กับสมาคมธนาคารไทยเพื่อวางแนวปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้นเพื่อมิให้มีปัญหาในทางปฏิบัติ และกำหนดมาตรฐานการขายประกันคุ้มครองสินเชื่อธนาคารเพื่อความเหมาะสม ซึ่งนอกจากธนาคารแล้ว ตัวแทนที่รับช่วงการขายประกันจากธนาคาร จะต้องมีการทำงานในลักษณะที่สอดคล้องกันมีการกำกับบุคลากรในการขายอย่างเคร่งครัด โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเดียวกัน ในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเสริมความมั่นใจให้กับประชาชนอันเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนอีกด้วย

“ผมขอย้ำว่า คปภ.มิได้มีนโยบายห้ามธนาคารพาณิชย์ขายประกันผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์ แต่อย่างใด เพียงต้องการสร้างความชัดเจน ตลอดจนวิธีการขายประกันให้เป็นไปตามประกาศ คปภ.เท่านั้น และเพื่อเป็นการเข้าไปคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกบังคับซื้อประกันโดยไม่สมัครใจ หรือไปซื้อประกันโดยคิดว่าเป็นบริการฝากเงินรูปแบบหนึ่งของธนาคาร  เพราะความยั่งยืนของธุรกิจประกันภัยขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของประชาชน” ดร.สุทธิพล กล่าวย้ำในตอนท้าย

http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/84667

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 6110

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 08 ก.พ. 59 เวลา 11:43:37
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี