หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
Business Park
เว็บบอร์ด » Business Park
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยเรื่องธรุกิจ การตลาด การจัดการ เรื่องเิงินเรื่องทอง
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
เที่ยวพม่า 3 วัน 2 คืน

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
เที่ยวพม่า 3 วัน 2 คืน
โพสต์โดย ket , วันที่ 22 มิ.ย. 58 เวลา 16:02:44 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVV
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

รายละเอียด www.teawlaotour.com

 

เที่ยวพม่า 3 วัน 2
คืน

นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง หัวใจของชาวพม่า ณ เมืองย่างกุ้ง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ครั้งหนึ่งของชาวพุทธ ต้องไปกราบนมัสการไหว้พระธาตุมุเตา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของหงสาวดี..

ราคา 15,900/ท่าน 20 ท่านขึ้นไป
ติดต่อสอบถาม 091-0209221


วันที่1 กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง –หงสาวดี – วัดไจ่คะวาย (ตักบาตรพระสงฆ์ 500 กว่ารูป) – พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอร์)พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน

04.30น.พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ผู้โดยสายขาออก ชั้น 4 (ประตู 6) เคาน์เตอร์ N สายการบิน นกแอร์ (DD) เจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน
06.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ DD 423
07.15 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่พม่า ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)… นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 ก.ม. ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง 45นาที) ... เดินทางถึงเมืองหงสาวดีนำท่านร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดไจ๊คะวาย ซึ่งเป็นวัดสำคัญมีพระสงฆ์จำพรรษากว่า 1,000 รูป อีกทั้งวัดนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกด้วย นำท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองหงสาวดีสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาช้านาน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดี หรือ ท่านบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด… สมควรแก่เวลาท่านออกเดินทางสู่คิมปุน แค้มป์ (เชิงเขาไจ้โท) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) ระหว่างทางผ่านชม แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรกำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนดาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ ... จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวนเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อท้องถิ่น (ใช้เวลา 45 นาที) ขึ้นบนภูเขาไจ้ทิโย เมื่อถึงยอดดอยแล้วพาท่านเดินต่อไปยังองค์พระธาตุอินทร์แขวนชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ พร้อมนำท่านเข้าสู่ที่พักที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ KYAIKHTO HOTEL / MOUNTEN TOP HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว จากนั้นนำท่านไปนมัสการพระธาตุ ตามอัธยาศัย... พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ก้อนหินทอง ซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทอง ที่วางหมิ่นเหม่ อยู่บนหน้าผา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารค่ำเชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน สำหรับท่านที่ต้องการนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ท่านควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก พระธาตุอินแขวนนี้เปิด ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับ สุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.

วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – วัดพระใฝ่เลื่อน - หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง ย่างกุ้ง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

04.30 น. เชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะเลือกทำบุญด้วยการถวายระฆังเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับที่พัก ...
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.00น. นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงหงสาวดี ... นำท่านเที่ยวชม เมืองบะโค หรือ ที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองหงสาวดีจากนั้นน าท่าน นมัสการวัดไจ๋ป๋ อรอ (วดัพระไฝเลื่อน)มีอายุมากกว่า 2,000 ปีซึ่งมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับ สถานที่แห่งนี้รายการ National Geographic Society ได้เคยมาถ่ายทำสารคดีที่นี้มากกว่า 10 ครั้ง ซึ่งในแต่ละครั้ง ตำแหน่งไฝที่บริเวณหน้าผากจะไม่ตรงกันเลย ซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ... เมนูพิเศษ !... กุ้งแม่น้ำ บ่าย กราบนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียงพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ สร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของประทศพม่า อีกทั้งท่านสมารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมายตลอดสองข้างทาง…จากนั้นนำท่านชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสีสาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศจากนั้นนำท่านกลับสู่เมืองย่างกุ้ง นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์พระเจดีย์ สร้างด้วยทองคำหนัก 2 ตัน ขนาดเท่าไข่ประดับด้วยเพชร 5,548เม็ด รวมถึงทับทิม ไก่บนยอดเจดีย์ ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย
19.00น.รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ORCHID HOTEL / NEW AYAR HOTEL / GREEN LEAF HOTEL

วันที่ 3 ย่างกุ้ง - เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ - เจดีย์ซูเลย์– พระนอนเจ๊าทัตจี – วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) ตลาดสก็อต - วัดพระหินอ่อน (พระมหาลาภ) – ช้างเผือกกรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชมเจดีย์โปตาทาวน์ตามตำนานเล่าขานว่า เมื่อราว 2000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์ มอญทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุ ที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณนี้ จึงสร้างเจดีย์โบตะทาวน์ไว้เป็นที่ระลึก พร้อมทั้งแบ่งพระพุทธเกศา 1 เส้น มาบรรจุไว้ ก่อนนำไปบรรจุในมหาเจดีย์เวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ เจดีย์โบดาทาวน์จึงเป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานของชาวมอญและพม่าเรื่อยมา จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่2 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดถล่มย่างกุ้ง ทำให้เจดีย์โบดาทาวน์องค์เดิมถูกทำลายพินาศ แต่ในระหว่างการบูรณะได้ค้นพบผอบทรงสถูปบรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุครั้นเมื่อเจดีย์โบดาทาวน์องค์ใหม่ สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2496 จึงนำพระเกศธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใส ประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์ และทำช่องทางให้พุทธศาสนิกชนเดินเข้าไปดูและสักการบูชาได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นาชมในอาณาบริเวณเจดีย์โบดาทาวน์คือ พระพุทธรูปทองคำประดิษฐานในวิหารด้านขวา ซึ่งเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณ-ฑะเลย์ ครั้นเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตตาในอินเดียทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถล่มวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต นอกจากพระพุทธรูปทองคำแล้ว จากนั้นนำท่านขอพรพระเทพทันใจเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย ที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฝากหนึ่งของถนนเพื่อ...สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งองค์เทพกระซิบ นี้ชาวพม่าเชื่อว่าเป็นธิดาของพญานาค คนพม่าจะนับถือเทพองค์มากรองจากเทพทันใจ ท่านจะเห็นได้จากของไหว้ที่คนพม่านำมาไหว้เมื่อประสบความสำเร็จตามพรที่ขอ โดยการขอพรเทพกระซิบนี้ ต้องไปขอเบา ๆ ข้าง ๆ หู ซึ่งเป็นที่มาของเทพของ นำท่านชมเจดีย์ซูเลย์ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้ง สร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่ เปรียบเจดีย์ซูเลย์นี้ได้ดั่งหัวใจของย่างกุ้ง เพราะชาวอังกฤษได้วางผังเมืองให้เจดีย์นี้เป็นศูนย์กลางสวนสาธารณะ มหาบัณฑุละนำท่านชมพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะ ดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
12.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าที่“สก๊อตมาร์เก็ตซึ่งสร้าง โดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก, พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก, แป้งทานาคา, ผ้าปักพื้นเมือง และ เครื่องเงิน เป็นต้น นำท่านสู่วัดบารมีให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือ จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆจากนั้นนำท่านสักการะวัดพระเขี้ยวแก้วซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วเมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน เป็นองค์เดียวกับที่อัญเชิญมาที่พุทธมณฑลนำท่านชม วัดพระหินอ่อนซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทำจากหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และนำท่านชมความน่ารักแสนรู้ของ ช้างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากมากในปัจจุบันสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง
21.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ DD 4239
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม จากนั้นเดินทางกลับสกลนคร


อัตรานี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบิน NOK AIR กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) และค่าภาษีสนามบินไทย และพม่า / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พัก 2 คืน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง / ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000บาท/ / ค่าวีซ่าพม่า 810 บาท ( 7วันทำการ) / รวมค่านั่งรถขึ้น-ลง เขาที่เป็นที่ตั้งของ พระธาตุอินทร์แขวน

อัตรานี้ไม่รวม

ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด

โทรศัพท์ ค่ามินิบารฯลฯ /ค่าภาษีน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มจากสายการบิน / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่

จ่าย 3 % /ค่าทิปไกด์, คนขับ, หัวหน้าทัวร์ประมาณ 450.-/ลูกค้า 1 ท่าน (ตลอดการเดินทาง)

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า (ใช้เวลายื่น 7 วันทำการ)

žหนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทางรูปถ่ายสี ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2รูป (พื้นหลัง สีขาวเท่านั้น) / สถาตฑูตพม่าไม่รับรูปราชการ žสำเนาทะเบียนบ้าน

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายสถานทูต เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า

žยื่นวีซ่า ด่วน 1 วันทำการ เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท

เงื่อนไขการชำระเงิน

  • ชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง *และชำระส่วนที่เหลือ ทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน หรือตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด*

หมายเหตุ

รายการดังกล่าวเป็นเส้นทางธรรมชาติ ท่านอาจไม่รับความสะดวกสบายในบางเรื่อง อาทิเช่น อาหาร,สภาพห้องน้ำระหว่างการเดินทางหรือตามที่ท่องเที่ยว, ส่วนโรงแรมที่พักนั้นถือว่าสะดวกสบายและอยู่ในสภาพดี... บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะ

เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ /บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะ

เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอ

หักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย//บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน

และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่

เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม....เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการ

ตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการ

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

 
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• โอนเงินผ่านธนาคาร
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
วินนิ่งทัวร์
259/398 บ้านเหรียญทอง ต.โนนผึ่ง อ.วารินชำราบ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู้เว็บไซต์เที่ยวลาวทัวร์ดอทคอม ทางทีมงานเที่ยวลาวทัวร์ดอทคอม ขอนำทุกท่านเข้าสู่ ... อ่านทั้งหมด

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 330

แสดงความคิดเห็น โดย ket IP: Hide ip , วันที่ 22 มิ.ย. 58 เวลา 16:02:44
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี