หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางานเชียงใหม่ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าโฆษณา
| ผ้าพันคอ | ของชำร่วย


cmprice.com ขายส่งผ้าพันคอราคาถูก
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

เลื่อนประกาศขึ้น ส่งข้อความเพื่อติดต่อ
password : ลืมรหัสผ่าน

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


รหัสประกาศ 176500967
ลงประกาศเมื่อวันที่ : -1957 เวลา Office น. หมายเลข IP : 2011-07-05 13:18:48
ปรับปรุงเมื่อประกาศเมื่อวันที่ : -1957 เวลา น. หมายเลข IP : 1.2.242.99

 

visa Students F1 usa visavisa Students F1 usa visa
 
หัวข้อประกาศ : visa Students F1 usa visa

ลิงค์ผู้สนับสนุน

รายะเอียดของประกาศ

รับทำวีซ่านักเรียน วีซ่า นักเรียน อเมริกา USA Visa วีซ่านักเรียน Students (F, M)F1 รับจองคิว สำภษาณ์ USA Visa
วีซ่านักท่องเที่ยวB1/B2: Visitor for Tourism/Family Visit
Appointment Date/Time June –July-August Sure 100% บริษัทตัวแทนในการให้คำปรึกษาวีซ่าทั่วโลก
ข้อมูลการศึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศสหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ... เรียน ภาษาอังกฤษ International พร้อมรับราคาพิเศษ วันนี้!...
เรียนต่อต่างประเทศเรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อออสเตรเลีย ซัมเมอร์ต่างประเทศwork &Travel รับจัดทัศนศึกษาและดูงานสำหรับเรามีทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่แนะแนวเพื่อให้คำปรึกษาอย่างมืออาชึพ โลกเรียนที่เรา ติดต่อเป็นโลกเรียนแถบ อเมริกา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดาฯลฯ
Education Consultant Center
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบการศึกษาในต่างประเทศ รวมทั้งการเรียนการสอนในชั้นเรียน
-ให้คำปรึกษาเรื่องหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอนทุกระดับ
-ช่วยดำเนินการสมัครเรียนกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ตามความต้องการและเหมาะสม
-ช่วยดำเนินการยื่นขอวีซ่านักเรียน
-ให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับวีซ่านักเรียน
-ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
-ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทาง
-ติดต่อประสานงานช่วยเหลือด้านที่พักในประเทศ
-ประสานงานด้านการรับส่งที่สนามบิน
วีซ่านักเรียนมีทั้งหมด 3 ชนิด
F-1-Visa (Student Visa วีซ่านักเรียน-นักศึกษา)
F-1 โดยทั่วไป เป็นวีซ่าที่ออกให้นักเรียนทุนส่วนตัว หรือนักเรียนที่ไม่มีข้อผูกพันที่ต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดหลังสำเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรม
J-1-Visa (Exchange Visitor วีซ่าแลกเปลี่ยน)
J-1 คือ วีซ่าสำหรับผู้ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษา/ฝึกอบรมตามที่ระบุใน DS-2019 แล้ว มีภาระผูกพันที่จะต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ได้รับเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยน รวมถึง นักเรียนทุน และผู้ไปศึกษาดูงาน ฝึกงานหรือฝึกอบรม ตามคำเชิญ ของหน่วยงานในประเทศอเมริกา ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้นั้น จะต้องมีผู้ให้การสนับสนุน(Sponsor) และต้องเป็นผู้สนับสนุน ที่ผ่านการอนุมัติ ในฐานะที่เป็น ผู้สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนจาก U.S. Information Agency (USIA)

ผู้ที่ถือวีซ่า J-1 สามารถ ทำงานในมหาวิทยาลัย ได้ทันที ถ้างานนั้น ไม่มีผลกระทบ ต่อการศึกษา ในบางกรณีนักศึกษา อาจได้รับการ อนุมัติ ให้ทำงานนอกมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ หลักสูตรได้
M-1 คือวีซ่าสำหรับนักเรียนสายวิชาชีพ

เป็นวีซ่าสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการตอบรับ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสายอาชีวะ หรือหลักสูตรสายอาชีพแบบเต็มเวลา ผู้ทีถือวีซ่าประเภทนี้ ไม่สามารถย้ายสถานศึกษาได้ในช่วง 6 เดือนแรก ถ้าไม่มีเหตุผลอันสมควร นอกจากนี้ ยังไม่สามารถเปลี่ยนประเภทของวีซ่าได้ และไม่สามารถเปลี่ยนจุดมุ่งหมาย ด้านการศึกษาได้ การขอเข้ารับการฝึกงาน ในสายงานที่เกี่ยวข้องภายหลังสำเร็จการศึกษา สามารถขอได้โดยการ ขออนุมัติจากกองตรวจคนเข้าเมือง โดยทั่วไปสามารถฝึกงานได้ 1 เดือนสำหรับทุก ๆ 4 เดือนที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ นอกจากนี้ระยะเวลาที่กำหนดในวีซ่า จะไม่เกิน 1 ปี ดังนั้นหลักสูตรที่เกิน 1 ปี จะต้องขอต่ออายุวีซ่า ในประเทศอเมริกา
F2, J2, M2
เป็นวีซ่าสำหรับ สามี/ ภรรยา หรือผู้ติดตาม ผู้ติดตามทุกคน จำเป็นจะต้องมีหนังสือเดินทาง หรือ วีซ่าที่ถูกต้อง โดยสามารถ ดำเนินการขอได้ พร้อมกับการขอวีซ่าของผู้เดินทางหลัก หรือยื่น ขอทีหลังก็ได้ จะต้องแนบเอกสารการตอบรับ ของสถาบัน การศึกษาไปด้วย ผู้ติดตามที่ถือวีซ่า F-2 และ M-2 ไม่สามารถ ทำงานได้ในทุกกรณี สำหรับผู้ติดตามที่ถือวีซ่า J-2 และมีอายุ 18 ปี หรือมากกว่าสามารถทำงานได้ ถ้าได้รับอนุญาตจาก กองตรวจ คนเข้าเมือง
บริการทำวีซ่า (Visa Services.)
Non-Immigrant Visa(Tourist / Visiting / Student / Working / Business.)
วีซ่าชั่วคราว (วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่านักเรียน,วีซ่าทำงาน)

Immigrant Visa (Fiancé / Married / Spouse / ChildSettlement.)
วีซ่าถาวร (วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าติดตามคู่สมรส,เด็กติดตามผู้ปกครอง)

Visa Refusal (Edit visa wasdenied.)
รับแก้ไขวีซ่าถูกปฏิเสธ

Express MarriageRegistration.
บริการรับจดทะเบียนสมรส ด่วน
Translation.
บริการแปลเอกสารทุกภาษา

Certify document fromMFA.
บริการรับรองเอกสาร ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ
Sales Air ticket Booking.
จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก

Sales Travel Insurance (Fast Lane/AIG.)
จำหน่ายประกันการเดินทาง
ให้คำปรึกษาด้านวีซ่า

- ต้องการความพร้อมด้านเอกสารก่อนยื่นใบสมัคร
- มีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่า ไม่ผ่าน
- มีคู่เป็นชาวต่างชาติต้องการย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ฯลฯ
ทุกปัญหาเพียงแค่ท่านปรึกษา เราสามารถช่วยท่านได้ เราสามารถช่วยทำให้ความหวังของคุณเป็นจริงได้ง่ายๆ โดยทางเราจะดูแลท่านทุกขั้นตอน จนกระทั่งท่านได้รับการอนุมัติวีซ่า

VISA Consulting
- Tothe availability of the document before submitting the application.
- Having problems with visa refusal.
- Need to Immigration / Settlement visa with fiancé.

All the problems we could be your assistant, to bring your desired, to re-apply the visa appealing procedure until you will be obtained the visa.
------------------------------------------------------------------------
บริษัท ตาดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 112 อาคาร แม็กซิมเฮาส์ ติดสถานทูตอเมริกา ชั้น 6 ห้อง 601B ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
www. tadeeinternational.com Email: info@tadeeinternational.com
โทรศัพท์:0916981972ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/น่าสนใจ

ราคา 25000 บาท
ลงประกาศโดย : wad , e-mail : www. tadeeinternational.com Email: info@tadeeinternational.com , Tel. Maxim House Building No. 112 6th Floor, Room 601B Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330.
ที่อยู่ : TADEE International Co., Ltd.ส่งข้อความเพื่อติดต่อผู้ลงประกาศนี้


VVVVV ถูกใจประกาศนี้กดเลย!!!

ถูกใจเว็บนี้กดเลย !!!!
VVVVV


เลื่อนประกาศขึ้น
password : ลืมรหัสผ่าน
 

ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี