เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล ข้าพระพุทธเจ้า cmprice.com

 


หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางานเชียงใหม่ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าโฆษณา
| ผ้าพันคอ | ของชำร่วย


cmprice.com เงินด่วน
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

เลื่อนประกาศขึ้น ส่งข้อความเพื่อติดต่อ
password : ลืมรหัสผ่าน

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


รหัสประกาศ 183502357
ลงประกาศเมื่อวันที่ : -1957 เวลา Office น. หมายเลข IP : 2013-02-15 15:40:38
ปรับปรุงเมื่อประกาศเมื่อวันที่ : -1868 เวลา 668 น. หมายเลข IP : 0

 

วีซ่าถาวรวีซ่าคู่หมั้น k1,k2,k3 วีซ่าแต่งงานอเมริกา USA Visa
ลิงก์ผู้สนับสนุน
วีซ่าถาวรวีซ่าคู่หมั้น k1,k2,k3 วีซ่าแต่งงานอเมริกา USA Visa
 
หัวข้อประกาศ : วีซ่าถาวรวีซ่าคู่หมั้น k1,k2,k3 วีซ่าแต่งงานอเมริกา USA Visa

รายะเอียดของประกาศ

USA K-3
K-3 วีซ่าคู่สมรส

วีซ่า K3 เป็นวีซ่าแบบ Multiple-Entry เป็นวีซ่าแต่งงานสำหรับคู่สมรสไทยของชาวต่างชาติ

เพื่อการย้ายถิ่นฐานไปอยู่อเมริการถาวร ซึ่งคู่สมรสชาวไทยสามารถใช้เดินทางเข้าออกจากอเมริกาได้ภายในระยะเวลา 2 ปี
แต่ว่าคู่สมรสชาวไทยผู้นั้นจะต้องดำเนินเรื่องเปลี่ยนแปลงสถานภาพของตัวเองก่อนเพื่อที่
ว่าจะสามารถย้ายถิ่นฐานไปอยู่อเมริกาได้อยู่ถูกกฎหมายการย้ายถิ่นฐานของประเทศอเมริกา วีซ่า K3 เป็นวีซ่าที่ออกฟอร์มมาเพื่อการจัดทำรายชื่อประชาชนชาวอเมริกันที่ได้แต่งงานกันคู่สมรสที่เป็นคนประเทศอื่น

เอกสารที่ต้องเตรียมของวีซ่า K3
เพื่อให้คนอเมริกันได้รับวีซ่าแต่งงานสำหรับคู่สมรสที่เป็นชาวไทย จะต้องเตรียมเอกสารอย่างแรกคือ
ต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างที่สองคือคนอเมริกันจะต้องพิสูจน์ได้ว่า
คุณสามารถดูแลสถานะทางการเงินให้กับคู่สมรสชาวไทยของคุณได้ คู่สมรสชาวไทยที่มีลูกสามารถ
ทำเรื่องขอให้ลูกของตนเองเดินทางไปอเมริกาได้โดยการยื่นเรื่องขอวีซ่า K4

อะไรคือวีซ่าคู่สมรส K-3
ถ้าหากคุณแต่งงานกับพลเมืองไทยและท่านถือสัญชาติอเมริกา ท่านต้องยื่นขอวีซ่าคู่สมรส K-3
เพื่อที่จะนำภรรยาของท่านกลับไปยังสหรัฐอเมริกา ขั้นตอนของการสมัครสำหรับวีซ่าคู่สมรส K-3
คือเริ่มต้นด้วยการที่ท่านยื่นเป็นผู้สนับสนุนในแบบฟอร์ม US (I-130)
เมื่อผู้ยื่นคำร้องยื่นคำร้องต่อศูยน์บริการ เขาจะแจ้งท่านให้ทราบว่าทางเขาได้รับคำร้องแล้ว
เมื่อนี่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จากนั้นคุณต้องยื่น คำร้อง I-129F สำหรับวีซ่าคู่สมรส K-3 ต่อศูนย์ชิคาโก้และจากนั้นเขาจะส่งใบสมัครวีซ่า K-3 ไปยังศูนย์ที่มีสซอรี่สำหรับขั้นตอนการดำเนินการในภายภาคหน้า เมื่อนี่เสร็จสมบูรณ์คำร้องขอวีซ่า K-3 ของท่านจะถูกส่งมาที่สถานฑูตอเมริกาในกรุงเทพฯ

และส่วนที่เหลือของการดำเนินการก็จะเหมือนกันกันขั้นตอนของการทำวีซ่า K-1 ถ้าหากว่าวีซ่าคู่สมรสฟังดูจะซับซ้อนสำหรับท่าน มันถูกแล้วที่ท่านจะคิดอย่างนั้นเพราะมันอาจจะดูยุ่งยากมากกว่าวีซ่า K-1 นิดหน่อย

ใครเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะขอรับวีซ่าคู่สมรส K-3 ได้
วีซ่าคู่หมั้น K-3 นี้ได้ทำขึ้นสำหรับคนอเมริกันผู้ซึ่งต้องการนำภรรยากลับสู่สหรัฐอเมริกา
ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโดยเฉลี่ยนานกว่าวีซ่าประเภท K-1 วีซ่าคู่สมรส K-3 เป็นวีซ่าประเภทไม่ประสงค์ย้ายถื่นฐานซึ่งหมายความว่าภรรยาของท่านจะไม่ได้เป็นพลเมืองถาวร เมื่อเธอเดินทางเข้าสู่สหรัฐอเมริกาแต่ยังจำเป็นที่จะต้องทำการสมัครขอเปลี่ยนแปลงสถานะภาพ แต่อย่างไรเสียก็ดี วีซ่า K-3 ก็ยังอนุญาตให้ภรรยาของท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ ซึ่งตรงข้ามกันกับวีซ่า K-1 ที่ไม่อนุญาตเช่นนี้ ภรรยาของคุณสามารถพาลูกๆของเธอเดินทางไปพร้อมกับเธอได้โดยการให้เธอสมัครวีซ่า K-4 ให้แก่พวกเขา
โดยการยื่นใบคำร้อง I-130 ซึ่งต้องยื่นแยกกันต่างหาก

สี่งที่ต้องการขั้นพื่นฐานสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติขอวีซ่าคู่หมั้น K-3 มีดังต่อไปนี้
1. ท่านจะต้องเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา ผู้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นคู่สมรสของท่าน
2. จะต้องเป็นช่วงที่อยู่ระหว่างที่ยื่นต่อกรมการตรวจคนเข้าเมืองระบุชื่อภรรยา

ของท่านเป็นผู้รับผลประโยชน์ต่อ USCIS
3. การสมรสระหว่างท่านและภรรยาของท่านจะต้องชอบด้วยกฎหมาย
นั่นหมายความว่ามันตรงกับเงื่อนไขที่จำเป็นต้องมีการสมรสโดยชอบตามกฎหมายในประเทศ หรือตามกฎหมายที่ซึ่งคุณได้สมรสกัน และจะต้องไม่มีเรื่องร้องคัดค้านการสมรสใดๆเกิดขั้น
(เช่น ยังอยู่ในช่วงที่การสมรสเก่ายังไม่สิ้นสุดลง) เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านมีสิทธิที่จะสมรสได้ ณ ขณะนั้น
หลังจากที่ท่านได้ยื่นใบสมัครวีซ่า K-3 ภรรยาของท่าน (รวมถึงลูกนอกสมรสด้วย ซึ่งใช้การสมัครวีซ่า K-4) สามารถเดินทางเจ้าสู่อเมริกาและสามารถอยู่กับท่านที่นั่นได้นานสูงสุดถึง 2 ปี สมมุติว่า ในระหว่างที่ USCIS
จะทำการยืนยันคำร้องขอเข้าเมืองที่ท่านได้ยื่นไว้
และเธอก็สามารถที่จะสมัครขอเปลี่ยนแปลงสถานะภาพกลายมาเป็นประชากรถาวรตามกฎหมาย

ในสหรัฐอเมริกาได้
วีซ่าคู่สมรส K-3 ไม่ใช่วีซ่าประเภทที่สมัครแล้วคู่หมั้นของท่านจะได้วีซ่าเร็วอย่างจะท่านคิด อย่างไรก็ตาม
จะต้องใช้เวลาส่วนมากในการดำเนินการอยู่ที่ศูนย์ USCIS มันจะเป็นการเปิดโอกาส
ให้กับท่านในการที่จะกลับไปอยู่ประเทศไทยเพื่อยึดเวลา และวีซ่า K-3 ก็ได้ช่วยหลายๆครอบครัวมาแล้วให้ได้อยู่ร่วมกัน
ภาพรวมของขั้นตอนการดำเนินดารสมัครขอวีซ่า K-3

ขั้นตอนการดำเนินการขอวีซ่า K-3 นั้นค่อนข้างมาความซับซ้อน ผู้ยื่นคำร้องทั้งสองคนจะต้อง
ดำเนินเรื่องขออย่างต่อเนื่องกันโดยถือสัญชาติเป็นคนอเมริกันกับ
บริการตรวจคนเข้าเมือง USCIS คำร้องขอสำหรับญาติของคนต่างด้าว จะใช้ฟอร์ม I-130
รวมทั้งร้องขอให้ญาติคู่หมั่นคนต่างด้าวจะใช้ฟอร์ม I-129F เมื่อฟอร์ม I-130 ได้รับการอนุมัติจาก USCIS แบบฟอร์มคำร้อง I-129F จะถูกส่งไปยังศูนย์วีซ่าแห่งชาติเพื่อรับการอนุมัติจากสถานฑูตอเมริการในกรุงเทพฯ (ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ที่จดทะเบียนสมรสกันว่าจดทะเบียนสมรสกันที่จังหวัดไหนในประเทศไทย) ถ้าได้รับการอนุมัติจากสถานฑูตแล้ว จะต้องมีการตรวจเอกสารเพิ่มเติมอย่างละเอียดจากสถานฑูตอเมริกา หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว คู่สมรสชาวไทยผู้นั้นจะสามารถเดินทางเข้าออก

ประเทศและอยู่ในอเมริกาได้มากถึง 2 ปี เอกสารในการย้ายถิ่นที่อยู่ถาวร ควรจะทำให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 2 ปีที่อยู่ในประเทศอเมริกา

ขั้นตอนที 1: วีซ่าคู่สมรส (การยื่นคำร้อง)
นี่เป็นขั้นตอนการดำเนินการอันดับแรกของวีซ่า K-3 อันดับแรกคุณจะต้องรวบรวมเอกสารที่ต้องการสำหรับการขอวีซ่า K-3 ทำให้แน่ใจว่าท่านมีเอาสารทางการเงินที่เพียงพอสำหรับการขอวีซ่า K-3
และเอกสารทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้ ตัวอย่างเช่น ใบรับรองการสมรสของท่าน มีเอกสารทุกฉบับที่ได้ทำการแปลเรียบร้อยแล้ว
ใบคำร้องขอวีซ่าคู่สมรส K-3 ควรจะถูกยื่นต่อศูยน์ USCIS แห่งใดก็ได้
คูนย์บริการที่ท่านควรใช้บริการขึ้นอยู่กัยว่าท่านอาศัยอยู่ที่ไหน ท่านอาจจะใช้บริการดังศูนย์ต่อไปนี้
1. ศูนย์บริการเวอร์มอต
2. ศูนย์บริการแคริฟอร์เนีย
3. ศูนย์บริการเนบาสก้า
4. ศูนย์บริการเท็กซัส

ขั้นตอนที่ 2: วีซ่าคู่สมรส (ศูนย์สิทธิประโยชน์แห่งชาติ)
เมื่อ USCIS ได้ส่งหนังสือแจ้งการได้รับใบคำร้องของท่านไปให้กับท่านแล้ว

ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าคู่สมรส K-3 ต่อ USCIS ได้ (ศูนย์สิทธิประโยชน์แห่งชาติ) ศูนย์สิทธิประโยชน์แห่งชาติจะดำเนินการการสมัครขอวัซ่าคู่หมั้น K-3 ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา มันเป็นเพียงศูนย์บริการเดียวที่ดำเนินการเรื่องนี้ไม่ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะอาศัยอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม

ขั้นตอนที่ 3: วีซ่าคู่สมรส (ศูนย์บริการดวงตราเข้าเมืองแห่งชาติ)
เมื่อศูนย์สิทธิประโยชน์แห่งชาติทำการรับรองคำร้องของท่านแล้ว คำร้องนี้จะถูกส่งต่อไปยังศูนย์บริการดวงตราเข้าเมืองแห่งชาติ ศูนย์บริการดวงตราเข้าเมืองแห่งชาติจะดำเนินการและทำการส่งต่อไปยังสถานฑูตอเมริกาในกรุงเทพฯ ภรรยาของท่านจะได้รับการแจ้งจากทางสถานฑูตอเมริกาสำหรับการรอผลการนัด

วันสอบสัมภาษณ์ของภรรยาท่าน เนื้อหาส่วนอื่นอาจจะมีเพิ่มเติมถ้าหากว่าภรรยาของท่านเคย
ขอรับดวงตราเข้าเมืองประเภทอื่นๆมาก่อนหรือเคยเป็นผู้มีประวัติทางอาชญากรรม

ขั้นตอนที่ 4: วีซ่าคู่สมรส (สถานฑูตอเมริกา)
เมื่อภรรยาของท่านได้รับการสอบสัมภาษณ์ ณ สถานฑูตอเมริกาแล้ว และได้รับวีซ่า K-3
เธอจะสามารถเข้ามาอยู่อาศํยกับท่านได้ในสหรัฐอเมริกา วีซ่าคู่สมรส K-3 เป็นวีซ่าประเภทสามารถ
“ใช้ในการเข้าออกได้หลายครั้ง (Multiple Entry)” เธอสามารภเดินทางท่องเที่ยวได้โดยใช้วีซ่าคู่สมรส K-3
และเธอยังสามารภขอได้รับสิทธิในการทำวงานด้วยวีซ่าคู่สมรส K-3 ของเธออีกด้วย เมื่ออยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วมันดีที่สุดที่จะสมัครขอทำการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเพื่อให้แน่ใจ
ว่าเธอจะกลายมาเป็นประชากรถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย
( หรืออย่างน้อยก็กรองเอกสารเพื่อขอกลายมาเป็นประชากรถาวรตามกฎหมาย) ก่อนที่อายุของวีซ่าคู่หมั้น K-3 หมดอายุลง

สิ่งที่ต้องใช้สำหรับการทำวีซ่า K-3
1. หนังสือรับรองการสนับสนุน
สื่งที่ต้องใช้สำหรับการทำวีซ่า K-3 มีความสำคัญอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองต้องการที่จะให้
แน่ใจว่าคู่สมรสที่ขอเข้าเมืองหรือคู่หมั้นจะไม่กลายมา
เป็นภาระของรัฐเมื่อเขาหรือเธอได้เดินทางเข้าสู่สหรัฐอเมริกา

เมื่อการนำคู่สมรสหรือคู่หมั้นมาจากประเทศไทยเพื่ออยู่อาศัยเป็นการถาวรในสหรัฐอเมริกา ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยอมรับความรับผิดชอบในทางกฎหมายอันเกี่ยวข้อง
กับการสนับสนุนทางด้านการเงินสำหรับคู่สมรสหรือคู่หมั้นของท่าน
ผู้ยื่นคำร้องยอมรับต่อภาระหน้าที่นี้และเป็นผู้สนับสนุนสำหรับวีซ่า K-3
ด้วยการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อในเอกสารซึ่งเรียกว่า หนังสือรับรองการสนับสนุน

2. รายได้
ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ต้องใช้สำหรับการทำวีซ่า K-3 ก็เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ยื่นคำร้องสามารถที่จะแสดง
การมีรายได้ที่เพียงพอสำหรับใช้ในการทำหนังสือรับรอง
การสนับสนุนเขาหรือเธอจะต้องแสดงว่ารายได้ของเขาหรือเธอมีมากกว่า 125 % ของรายได้ขั้นต่ำ
USA K-1 visa
K1 วีซ่าคู่หมั่น

วีซ่า K1 เป็นวีซ่าแบบ Single-Entry ที่อนุญาตให้คู่หมั่นของชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศอเมริกาได้เป็นเวลา 90 วัน โดยจะต้องให้เหตุผลด้วยว่าไปเพื่อการใดในช่วงเวลานั้น วีซ่า K1 อนุญาตให้คู่หมั่นคนไทยได้มีประสบการณ์การไปใช้ชีวิตคู่ที่ต่างประเทศกับชาวต่างชาติ และสร้างความคุ้นเคยกับประเทศของคู่หมั่นว่าเป็นอย่างไรก่อนจะตัดสินใจแต่งงานกันจริงๆ ถ้าหากคู่หมั่นไม่ประสงค์จะแต่งงาน คู่หมั่นชาวไทยผู้นั้นจะต้องออกจากประเทศเอมริกาก่อน 90 วัน

K1 วีซ่าสำหรับคนไทย
สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการจะพาคู่หมั่นไปอเมริกา จะต้องมีเอกสารต่างๆ ประกอบการขออนุญาต ซึ่งได้แก่ จดหมายยืนยันความสัพันธ์ระหว่างคู่หมั่นที่เป็นชาวไทยกับชาวต่างชาติ
โดยเตรียมหลักฐานการสนทนา การแลกเปลี่ยนอีเมล์ รูปถ่ายคู่ด้วยกัน และ
หลักฐานอื่น ที่คล้ายคลึงกันนี้เป็นหลักฐานในการยืนยันสถานภาพความสัมพันธ์ นอกจากนี้คู่หมั่นจะต้องมีกายภาพทางร่างกายตามที่ได้ระบุไว้ในช่วง 2 ปีก่อนหน้านี้ ทั้งคู่จะต้องมีสถานภาพโสดแม้หย่าแล้วก็ตาม และเป็นผู้ที่เหมาะสมต่อการสมรสกัน คู่หมั่นชาวไทยที่มีลูกติดตามไปด้วยก็สามารถทำเรื่องขออนุญาตโดยใช้เอกสารวีซ่า K2 ในการดำเนินเรื่องขอ

วีซ่า K-1 คืออะไร?
วีซ่า K-1 เป็นวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะอนุญาตให้คุณซึ่งถือสัญชาติอเมริกัน เพื่อที่จะพาคู่หมั้นไทย ฝ่ายหญิง/ชาย สู่ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความประสงค์ที่จะแต่งงานเมื่ออยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว คุณอาจจะนำคู่หมั้นของคุณสู่สหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าประเภทอื่นได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามอาจได้มีการตรวจสอบภายหลังจากวันที่ท่านได้ยื่นความจำนงค์ที่จะพาคู่หมั้นของคุณ
ไปยังอเมริกาโดยมิได้ทำการสมัครวีซ่า K-1 และด้วยเหตุนี้การหลบเลี่ยงระบบการตรวจสอบ จึงถูกควบคุมโดยหน่วยงานบริการตรวจคนเข้าเมืองประเทษสหรัฐอเมริกาของวีซ่าประเภท K-1 ถ้าหากท่านแต่งงานแล้ว และมีภรรยาเป็นชาวไทย ท่านไม่ควรที่จะใช้วีซ่าประเภท K-1 เพื่อนำเธอกลับไปยังอเมริกา เนื่องด้วยวีซ่าประเภท K-1 มีไว้เพื่อจุดประสงค์สำหรับผู้ที่เป็นคู่หมั้น มีใช่เป็นภรรยาแล้ว
สำหรับชาวอเมริกันที่แต่งงานแล้วควรสมัครวีซ่าประเภท K-3 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับการสปอนเซอร์

สิทธิประโยชน์สำหรับวีซ่าประเภท K-1
ลูกค้าหลายท่านสงสัยว่าอะไรคือประโยชน์ของวีซ่าประเภท K-1 เมื่อเปรียบเทียบกับวีซ่าสหรัฐอเมริกาประเภทอื่นๆ รายการข้างล่างนี้เราจะแสดงให้ท่านเห็นว่าสิทธิประโยชน์จากการสมัครวีซ่าประเภท K-1 สำหรับคู่หมั้นของท่านนั้นมีอะไรบ้าง ถ้าคุณกำลังจะตัดสินใจใช้วีซ่าท่องเที่ยวให้กับคู่หมั้นของท่านแล้ว อย่าโดยเด็ดขาด วีซ่า K-1 เป็นทางเลือกที่ดีกว่าด้วยเหตุผลหลายประการดังที่เราจะได้ชี้แจงให้ท่านเห็นในกระบวนการของ
วีซ่าประเภท K-1
1. การได้มาซึ่งวีซ่า K-1 นั้นง่ายกว่าการขอวีซ่าประเภท K-3 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว วีซ่าประเภท K-1 ทำได้ในระยะเวลาที่ไวกว่า โดยเฉลี่ยแล้วการสมัครวีซ่าประเภท K-1 ตั้งแต่วันสมัครจนถึงวันที่
ได้วีซ่าในหนังสือเดินทางของคู่หมั้นของท่าน จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4-6 เดือน
2. คู่หมั้นหญิงชาวไทยของท่านในระหว่างการดำเนินการสมัครวีซ่า K-1
สามารถที่จะเพิ่มเติมบุตรที่จะเดินทางไปด้วยในวีซ่าประเถท K-1 โดยยื่นเป็นผู้ร้องขอวีซ่าประเภท K-2 ให้แก่บุตร
3. สำหรับวัตถุประสงค์ของวีซ่าประเภท K-1 บุตรซึ่งจะสมัครภายใต้หลักเกณฑ์วีซ่าประเภท K-2 จะต้องไม่ได้แต่งงานมาแล้วและมีอายุต่ำกว่า 21ปี
4. เมื่อคู่หมั้นของท่านได้วีซ่า K-1 และเมื่ออยู่ในประเทศอเมริกา
เขาสามารถที่จะสมัครขอใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยกรอกแบบฟอร์มสมัคร I-765

สื่งที่ต้องการสำหรับการสมัคร K-1 วีซ่า
ผู้ที่มีสัญชาติอเมริกันมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากวีซ่าประเภท K-1 เพื่อนำคู่หมั้นของท่านไปยังสหรัฐอเมริกาด้วยความประสงค์ที่จะสมรสกัน ในการสมัครมีสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการสมัครโดยคร่าวๆตามรายการด้านล่างนี้ ในรายละเอียด
1. ท่านจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติอเมริกันในแสดงความจะนงค์สำหรับ K-1 วีซ่า
2. ท่านจะต้องได้พบเจอซึ่งหน้ากับคู่หมั้นของท่านภายในช่วงเวลาสองปีก่อนวันสมัคร เว้นแต่ว่าจะมีข้อยกเว้นสำหรับผู้นับถือศาสนาบางศาสนาเท่านั้น
3. คู่หมั้นของท่านจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม สำหรับการทำ K-1 วีซ่า
4. คู่หมั้นของท่านจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพสำหรับการทำ K-1 วีซ่า
5. ท่านจะต้องแสดงเอกสารทางการเงินที่จะเป็นสำหรับการทำ K-1 วีซ่า
6. ท่านและคู่หมั้นของท่านจะต้องไม่มีพันธะเพื่อจะทำการสมรสได้ และได้มาซึ่ง K-1 วีซ่า
7. ท่านจะต้องมีความประสงค์ที่จะแต่งงานกับคู่หมั้นของท่านภายใน 90 วันนับแต่วันที่ถึงประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่า K-1 ซึ่งจะมีระยะเวลาเพียง 90 วันเท่านั้น

ขั้นตอนการดำเนินการ วีซ่า K-1

ชาวต่างชาติจะต้องยื่นคำร้องขอในนามคู่หมั่นชาวไทยที่สถานฑูตอเมริการ (USCIS) หลังจากคำร้องขอได้รับการอนุมัติจากสถานฑูตอเมริกา
ซึ่งเอกสารจะถูกส่งมายังสถานฑูตอเมริกาที่ประจำอยู่ในประเทศไทย หลังจากได้รับเอกสารครบแล้วคู่หมั่นชาวไทย
ผู้นั้นจะต้องไปสัมภาษณ์ที่สถานฑูตอเมริกาที่ประจำอยู่ในประเทศไทยพร้อมกับนำเอกสารวีซ่า K1 ติดตัวไปด้วย ถ้าได้รับการอนุมัติจากสถานฑูตแล้ว คู่หมั่นชาวไทยผู้นั้นก็จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศอเมริกาได้ และถ้าตัดสินใจที่จะแต่งงานกัน คู่หมั่นชาวไทยคนนั้นจะต้องส่งคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานภาพของตนเองตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติเป็นเวลา 90 วัน และจะได้รับวีซ่าประมาณ 5 – 7 เดือนทำการ โดยแจกแจงขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ( ขั้นตอนการทำวีซ่า K-1 : ชำระค่าบริการทนายความ K-1 Visa )
อันดับแรก ท่านต้องชำระค่าบริการของเรา ที่บริษัท ตาดี อินเตอร์เนชั่นแนล
และกรุณาจดบันทึกเอกสารที่จะเป็นต้องใช้ในการสมัครไว้ หากท่านไม่ทราบหรือมีข้อสงสัยประการใน กรุณาติดต่อเราได้ทันที เราไม่คิดค่าบริการใดใดสำหรับการขอรับคำปรึกษาครั้งแรก

ขั้นตอนที่ 2 : ( ขั้นตอนการทำวีซ่า K-1 : กรอกแบบสอบถามให้สมบูรณ์ )
ทันทีที่ท่านได้ชำระค่าบริการกับเราแล้ว เราจะดำเนินการจัดส่งแบบสอบถาม
ให้กับท่านซึ่งท่านจะต้องกรอกให้สมบูรณ์และส่งกลับคืนเรา นี่จะเป็นคำถามโดยทั่ว ๆ ไปเพิ่อเข้าถึงคำร้องขอวีซ่าของท่าน จากนั้นเราจะส่งรายการเอกสารที่จะต้องใช้จากท่านในการเริ่มกระบวนการทำวีซ่า K-1 ทันทีเมื่อท่านส่งเอาสารเหล่านี้คืนมา ทางเราจะดำเนินการสมัครให้กับท่านและส่งเอกสารสำคัญต่าง ๆ ให้ทาง USCIS ดำเนินต่อไป

ขั้นตอนที่ 3 : (ขั้นตอนการทำวีซ่า K-1 : USCIS )
เมื่อ กรอกใบสมัคร K-1 วีซ่าเสร็จสมบูรณ์และเอกสารทั้งหมดที่ต้องการได้รับแล้ว เราจะดำเนินการส่งเอกสารไปให้คุณเซ็นแล้วส่งกลับมาให้เรา จากนั้นเราจะส่งเอกสารที่สมบูรณ์ทั้งหมดแล้วไปให้กับ USCIS พิจารณาต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 : (ขั้นตอนการทำวีซ่า K-1 : หนังสือแจ้งการขั้นตอนดำเนินงาน )
เมื่อเอกสารของท่านได้ส่งผ่านไปยัง USCIS โดยปกติภายในหนึ่งสัปดาห์ ทาง USCIS
จะส่งหนังสือเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการได้รับเอกสาร สำหรับกระบวนการทำวีซ่า K-1 เราเรียกกันว่า “หนังสือแจ้งการดำเนินการ1”

ขั้นตอนที่ 5 : (ขั้นตอนการทำวีซ่า K-1 : กระบวนการดำเนินงาน USCIS )
USCIS จะใช้เวลาดำเนินการ 2-3 เดือน ดำเนินการใบสมัครของท่าน
นี่เป็นช่วงเวลาที่ต้องรอนานที่สุดสำหรับขั้นตอนการดำเนินการวีซ่า K-1 นี้ และเป็นการเน้นย้ำว่า ทำไมวีซ่าประเภทนี้ถึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำเอกสารที่ต้องการให้ครบถ้วนตามที่กำหนด เมื่อทำการเตรียมใบสมัครในเบื้องต้น ขั้นตอนการดำเนินการนี้ขึ้นอยู่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนในอเมริกา มันอาจจะขึ้นอยู่กับศูนย์บริการทั้งใน เวอร์มอนต์ และศูนย์บริการในแคลริฟอร์เนีย

ขั้นตอนที่ 6 : (ขั้นตอนการทำวีซ่า K-1 : หนังสือแจ้งขั้นตอนการดำเนินงาน 2 )
เมื่อคำร้องของท่านได้รับการยืนยันสำหรับ วีซ่า K-1 แล้ว USCIS จะส่งจดหมายไปให้กับคุณ
ที่บอกว่าคำร้องของท่านได้รับการยืนยันแล้ว นี่เป็นที่ทราบกันดีสำหรับขั้นตอนการทำวีซ่า K-1 ซึ่งเราเรียกกันว่า “หนังสือแจ้งขั้นตอนการดำเนินงาน2” จากนั้นพวกเขาจะส่งต่อแบบคำร้องของท่านที่ได้รับการยืนยันแล้วไปยังศูนย์ตรวจดวงตราเข้าเมืองแห่งชาติ

ขั้นตอนที่ 7 : (ขั้นตอนการทำวีซ่า K-1 : ศูนย์ตรวจดวงตราเข้าเมืองแห่งชาติ )
ศูนย์ตรวจดวงตราเข้าเมืองแห่งชาติจะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ เพื่อที่จะตรวจทาน
แบบคำร้องของท่านเพื่อที่จะยืนยัน หรือปฎิเสธ เมื่อได้รับการยืนยันพวกเขาจะแบบคำร้องที่ได้รับการยืนยันไปยังสถานฑูตอเมริกาในประเทศไทย
เราจะแจ้งคุณให้ทราบสำหรับขั้นตอนนี้

ขั้นตอนที่ 8 : (ขั้นตอนการทำวีซ่า K-1 : สถานฑูตอเมริกา, กรุงเทพฯ )
เมื่อเอกสารมาถึงยังสถานฑูตอเมริกา เจ้าหน้าที่ของสถานทูตจะทำการติดต่อไปยังคู่หมั้นของคุณ เพื่อนัดหมายวันสัมภาษณ์ และขอเอกสารเพิ่มเติมที่อาจจะต้องการและเอกสารเหล่านั่นจะต้องได้รับการแปลให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เราทำการแปลทั้งหมดนี้ที่สำนักงานของเราและติดต่อกับทางคู่หมั้นของคุณทุกๆขั้นตอน

ดำเนินการเอกสารให้กับท่าน
แปลเอกสารทั้งหมด
ซักซ้อมคำถามที่ท่านอาจถูกถามได้
พาคุณไปยังสถานฑูตอเมริกาเพื่อการสัมภาษณ์
ติดตามความคืบหน้าตลอดทุกขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 9 : (ขั้นตอนการทำวีซ่า K-1 : เมื่อวีซ่าได้รับการยืนยัน )
นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการทำวีซ่า K-1 ในประเทศไทย
โดยปกติทั่วไปแล้วจะ ประมาณไม่กี่วันหลังจากที่คู่หมั้นของคุณได้สัมภาษณ์ เพื่อขอรับดวงตราประทับเข้าเมืองในพาสปอตร์

รับจองคิวสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา Visitor for Tourism/Family Visit (B2) B1,B2,F1 USA Visa Programmer Team ได้คิวชัวร์ 100%

บริษัทตัวแทนในการให้คำปรึกษาวีซ่าทั่วโลก
TADEE International Co., Ltd. รับจองคิว สำภาษณ์ USA Visa Appointment Date/Time Sure 100%
รับจองคิว สำภาษณ์ USA Visa Programmer Team ได้คิวชัวร์ 100%
บริษัทตัวแทนในการให้คำปรึกษาวีซ่าทั่วโลก

รับจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา
รับบริการซื้อ Pinล่ะ 500บาท + กรอกรายละเอียด ปรึกษาได้ฟรีคะ
มีลูกค้าใช้บริการเราพอสมควรคะ

สำหรับท่านใดที่ต้องการให้ช่วยจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา
เนื่องจากไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอ หรือติดธุระ สามารถติดต่อได้นะคะ
ราคาไม่แพงค่ะเมื่อเทียบกับเวลาที่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอค่ะ
3000-5000 บาท
ต่อ pin ถ้าเป็น Grop Tour สามารถต่อลองได้ การันตีผล ได้ชัวร์

Select one of the following:
What is the purpose of your stay in the United States?
Visitor for Business (B1)
Visitor for Tourism/ Family Visit (B2)
Students (F, M)
Exchange Visitor (J)
Diplomats and Reps of International Orgs (A, G)
Transit (C)
Crew (D, C1-D)
Temporary Worker (H, L, O, P, Q) / Religious Worker (R)
Treaty Trader / Treaty Investor (E)
Internship
Journalist (I)
Trafficking (T1, T2, T3)
Temporary Work Program Austrialian Citizens (E3)
Trade for Canadians and Mexicans (TN, TD)
บริการวีซ่า

เราคือผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในด้านวีซ่ามากว่า 6 ปี ประสบความสำเร็จอย่างมากในการได้รับอนุมัติวีซ่าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
รับ ทำวีซ่า วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่านักเรียน วีซ่าเซงเก้น วีซ่าถาวร วีซ่าแต่งงาน รับปรึกษาปัญหาวีซ่าไปต่างประเทศทุกประเทศ

+++++มีปัญหาวีซ่าโดนปฏิเสธ เราช่วยท่านได้สามารถโทรมาปรึกษาก่อนได้ ราคาค่าบริการยุติธรรมไม่แพงอย่างที่คิด

+++++เกี่ยวกับบริการ

หาก คุณจะเดินทางไปต่างประเทศ แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร หรือมีปัญหาในการขอวีซ่า เรารับดำเนินเรื่องและปรึกษาปัญหาวีซ่าประเทศอังกฤษ และประเทศในแถบยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ
ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิง, ชาย, เกย์หรือสาวประเภทสอง ทุกอาชีพและไม่มีอาชีพ เราพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านด้วยความยินดี เรามีบริการดังต่อไปนี้พร้อมบริการสำหรับท่าน

+++++บริการรับยื่น วีซ่าไปต่างประเทศทั่วโลก
-สำหรับวีซ่า ท่องเที่ยวทุกประเทศ,
-วีซ่าเซงเก้น
-วีซ่าถาวรทุก ประเทศ,
-วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าแต่งงาน
-วีซ่านักเรียน, วีซ่าทำงาน,
-วีซ่าลูกติดตามพ่อแม่,
-วีซ่าติดตามส ามี และอื่นๆ

*บริการกรอกแบบฟอร์ม สำหรับวีซ่าทุกประเภท

*บริการให้คําปรึกษาด้าน วีซ่าทุกประเทศ

*วีซ่าชั่วคราว (วีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่านักเรียน,และวีซ่าทํางาน)

*วีซ่าถาวร (วีซ่าคู่หมั้น k-1/k-2 , วีซ่าแต่งงาน k-3/k-4 ของอเมริกา)

*บริการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย แบบเร่งด่วน(วันเดียวเสร็จ)

*บริการแปลเอกสารด่วน ประทับตรากระทรวงและสถานทูต

*ให้คําแนะนําในการเต รียมตัวก่อนเข้าวันสัมภาษณ์ ณ สถานทูตและสํานักตรวจคนเข้าเมือง

*ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับ วีซ่า (กรณีถูกยกเลิก,ถูกปฏิเสธ และถูกเนรเทศ)

*จําหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลก

เราพร้อมบริการให้คำปรึกษาสำหรับท่าน ฟรี!!!

+++++รายละเอียดการให้บริการที่เราจะทำให้ท่าน

1.ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและวิเคราะห์พื้นฐานของผู้ สมัครและองค์ประกอบรอบข้าง
จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมาและการให ้ คำปรึกษา
เพื่อ ให้การปฎิบัติของผู้สมัครดำเนินไปอย่ างถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกั บสถานการณ์ของผู้ยื่นขอวีซ่าแต่ละท่าน

2. ประเมินโอกาสในการขอวีซ่า

3. การเตรียมใบสมัครที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้สมัครแต่ ละท่าน

4. การตรวจสอบถึงคุณภาพและการเชื่อมโยงกันว่าเหมาะสมหรื อไม่ของเอกสารการเงิน เอกสารการทำงาน เอกสารแสดงความสัมพันธ์ และเอกสารของผู้รับรอง ( sponsor )

5. เทคนิคที่สำคัญ การเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์ วิเคราะห์รูปแบบคำถามที่จะเกิดขึ้นและแนวทางในการชี้ แจงต่อเจ้าหน้าที่ซึ่ง มีลักษณะเฉพาะเป็นกรณีๆไป

6. บริการยื่นใบสมัครให้ ในกรณีที่ผู้ขอวีซ่าไม่ต้องการเดินทางไปเอง (บางประเทศเท่านั้น)

+++++ วีซ่าท่องเที่ยว ให้คำปรึกษาในประเด็น:
การ กรอกใบสมัครที่ถูกต้อง, ตรวจสอบความสมบูรณ์และเหมาะสมของบัญชีเงินฝากธนาคารใ ห้ตรงกับฐานะของผู้ สมัคร, การเขียนหนังสือรับรองการทำงานที่ถูกต้อง, การอ้างอิงผู้อุปถัมภ์และการใช้เอกสารราชการประกอบ อย่างถูกวิธี, การอ้างอิงเอกสารสำหรับผู้ที่มีคนรู้จักในต่างประเทศ , การยื่นอุทธรณ์พร้อมกับการเตรียมเอกสารใหม่ให้สมบูรณ์มากขึ้นในกรณีที่เคย ถูกปฎิเสธ

+++++ วีซ่านักเรียน ให้ปรึกษาในประเด็น :
การเตรียมใบสมัคร, ความสัมพันธ์ของเงินในบัญชีกับระยะเวลาที่ไปศึกษาต่อ ,
การอ้างอิงที่ถูกต้องสำหรับนักเรียนที่มีผู้อุปถั มภ์ทางด้านเงินที่ไม่ใช่บิดามารดาของตนเอง,
การ เตรียมเอกสารและการเตรียมสัมภาษณ์สำหรับผู้ยื่นวีซ่า ที่มีเงินในบัญชีไม่มาก หรือมีอายุเกินกว่าวัยนักเรียน, การเตรียมหลักฐานสำหรับการยื่นขอให้แฟน,ภรรยา หรือบุตรให้เป็นผู้ติดตาม,
ความเหมาะสมสำหรับผู้ที่ เคยถูกปฎิเสธวีซ่าประเภทอื่นมาก่อนและจะยื่นขอวีซ่าน ักเรียน,
กฎระเบียบสำหรับการคงสถานภาพนักเรียนและกา รโอนย้ายสถานที่เรียนที่ถูกต้อง,

++++ วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าแต่งงาน ให้คำปรึกษาในประเด็น:
การกรอกใบสมัคร, การเตรียมเอกสารอ้างอิงความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง,
การ เตรียมเอกสารของทางราชการและการแปลเอกสารที่ถูกต้อง, การขอใบแสดงเจตจำนงค์ ที่จะหมั้นหรือแต่งงาน การจดทะเบียนสมรสสำหรับคนต่างชาติ, การตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากร ปัญหาและการแก้ไข, การอ้างอิงหลักฐานส่วนบุคคลที่ถูกต้องของสปอนเซอร์, การยื่นขอวีซ่าประเภทอื่นในขณะที่วีซ่าคู่หมั้นหรือแ ต่งงานยังอยู่ในระหว่าง การพิจารณา, การแก้ไขปัญหาสำหรับผู้ที่เคยถูกปฎิเสธวีซ่าชนิดอื่น มาก่อน, การเตรียมเอกสารของทางราชการของบุตรจากความสัมพันธ์ค รั้งก่อนและต้องการนำไป ด้วย,

+++++ วีซ่าทำงานและวีซ่าถาวรประเภทใช้ทักษะ( working visa and skilled migration ) ให้คำปรึกษาในประเด็น การกรอกใบสมัคร,กระบวนการยื่นขอใบจ้างงานจากนายจ้างใ นต่างประเทศที่ถูกต้อง, การเตรียมเอกสารของผู้ติดตาม, การเขียนหนังสือรับรองการทำงานและ work reference ที่ถูกต้อง, การเตรียมเอกสารของผู้ติดตาม และอื่นๆ

มีปัญหาวีซ่าโดนปฏิเสธ เราช่วยท่านได้สามารถโทรมาปรึกษาก่อนได้ ราคาค่าบริการยุติธรรม
ไม่แพงอย่างที่คิด ปรึกษาและสอบถามก่อนได้ที่
รับแก้ไขเคสวีซ่าถูกปฏิเสธ Appeal Visa was Refused…Visa Refusal can Offer Personalized Professional Services.
Visa refusals and visa appeals. Representation by Advocates in immigration appeals, entry clearance appeals, settlement appeals, removal and deportation ...
If your visa or other entry clearance for the United Kingdom (UK) has been refused, you may wish to make an appeal to the Asylum and Immigration Tribunal ...
Canadian Immigration Application Refused? ... Overstaying your USA Visa ... You may be eligible to Appeal your Canadian Immigration Application Refusal to ...
Why do some foreign nationals need a temporary resident visa to ... If I disagree with the refusal decision on an application, what can I do? .... outside Canada appeal the decision on a temporary resident visa application? ... visa application? ...
usa visa refusal appeal….Refusal of non-immigrant visa US Visa Appeal, Immigration Appeal, Visa Refusal, Visa Rejection
Refusal and Reapplication There are many different types of ineligibilities for U.S.A. visas under the U.S. Immigration and Nationality Act (INA). Below are three of ...

Refused an Australain visa for a Thai Citizen, find out what to do if you are refused an Australian visa for a Thai girlfriend, boyfriend wife.
ผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากหลายเหตุผลต่างๆซึ่งเหตุผลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นหลัก

ปัจจัย ที่ทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่า เช่น หลักฐานการงาน การเงิน ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว สังคม หรือ เหตุผลอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งมีผู้สมัครมากมายอาจสงสัยในหัวข้อการปฏิเสธจากสถานทูต

- เราคือ บริษัทตัวแทนในการให้คำปรึกษา รับทำ และ รับยื่นวีซ่าแทนตัวผู้สมัคร
- เรามีการวางแผน และวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ มีเหตุมีผลและตรงไปตรงมา
- ปัญหาของผู้สมัครแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน การแก้ไขเคสที่ถูกปฏิเสธจึงมีความละเอียดอ่อน และสลับซับซ้อน

ดัง นั้น การแก้ไขเคสจึงต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุด และ ลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งที่ 2 หรือครั้งต่อๆไป

บริษัทมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สมัครก่อนการยื่นเอกสาร และ อบรมก่อนการเข้าสัมภาษณ์กับสถานทูต
เรายินดีให้คำปรึกษา เรื่องของวีซ่า และคุณจะพบกับความสำเร็จ และ สมหวัง ในเรื่องของวีซ่าของท่าน เรายืนยันและรับรองผลให้กับท่าน ที่มีความประสงค์จะยื่น ขอวีซ่า เพื่อจะเดินทางไปต่างประเทศ สำหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจในหลักการ และวิธีการเตรียมตัวเรื่องเอกสารที่จะต้องใช้ยื่น ขอวีซ่า ซึ่งเราผู้มีประสบการณ์ และ มีความเชียวชาญ ด้านเอกสาร เราให้บริการท่านได้
*บริการยื่นวีซ่าทุกประเทศ อเมริกา แคนนาดา อังกฤษ ไอแลนด์ และ ทุกประเทศในยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น และ ประเทศอื่นๆ
* บริการ รับจดทะเบียนสมรส กับ ชาวต่างชาติ และ คนไทย
* วีซ่า คู่หมั่น สำหรับท่านที่มีความประสงค์ ที่จะไปจดทะเบียนต่างประเทศ
* วีซ่า แต่งงาน สำหรับท่านที่แต่งงานและมีความประสงค์ทีจะขอวีซ่า ถาวร ไปอยู่ต่างประเทศ และ มีความประสงค์ จะจดทะเบียนสมรส ทั้งในประเทศ ไทย และ ต่างประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศ นั้นๆ
* สำหรับผู้มีปัญหาวีซ่า ทุกชนิด เช่น อยู่เกินกำหนดของวีซ่าแต่ละประเทศ, โดนเนรเทศ โดนส่งกลับ และ ที่โดนปฎิเสธวีซ่า ทุกประเทศ ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง คดีทางกฎหมาย ทั้งใน และ ต่างประเทศ
* สำหรับท่านที่มีผู้รับรองที่เป็นชาวต่างชาติ หรือ คนไทย
* ไม่ต้องยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร อีกต่อไป
* ไม่ต้องเดินทางมา กรุงเทพฯ
* ไม่ต้องเป็นผู้เก่งภาษา อังกฤษ
* ไม่ต้องมีทรัพย์สิน หรือ บัญชี ธนาคารของตัว โชว์ อีกต่อไป
* ไม่ต้องมีใบรับรองการทำงาน
* ไม่ต้องเสียเวลาในการสัมภาษณ์

ถ้าคุณต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว ต่างประเทศ และคุณทราบหรือไม่ว่า คุณต้องขอวีซ่า เพื่อเข้าประเทศ นั้นๆ ดังนั้น เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า วีซ่า คืออะไร และทำไม เราต้องขอวีซ่า แบบเข้าใจง่ายๆ วีซ่า คือ เอกสารสำคัญ ที่เปรียบเสมือนใบอนุญาตให้ท่าน เดินทาง ผ่าน เข้า และ ออก ยังประเทศนั้นๆ ซึ่งตัววีซ่า จะถูกประทับ ลงในหนังสือ เดินทาง (passport) ของท่าน ซึ่งเป็นการ ยื่นยัน และ อนุญาต ให้ท่านสามารถเขาไปยัง ประเทศ นั้นๆ ได้ และมีกี่ประเทศที่ท่านต้อง มีการยื่นขอวีซ่า เช่น ประเทศ อังกฤษ ประเทศ อเมริกา ประเทศ ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศ ยุโรป ประเภทของวีซ่า มีด้วยกัน 5 ประเภทดังนี้

วีซ่าท่องเที่ยว คือ การที่ท่านมีความประสงค์ จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อ เที่ยวชม สถานที่ ประเพณี อารยธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของประเทศนั้นๆ รวมถึง เยี่ยมญาติ เยี่ยมแฟน ซึ่งวีซ่า ประเภทนี้จะมีอายุในการพักหรือท่องเที่ยวไป ตั้งแต่ 3 เดือน หรือ 6 เดือน และเมื่อครบกำหนด วีซ่า ท่านจะต้อง เดินทางกลับมายังประเทศ ไทย ตามวันที่วีซ่า กำหนด มิฉะนั้น จะถือว่าท่าน อยู่เกิน กำหนด ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อวีซ่าของท่าน

วีซ่าคู่หมั่น คือ ผู้ที่มีแฟนเป็นชาวต่างชาติ ที่ถือ สัญชาติ ของประเทศนั้นๆ ซึ่งมีแผนที่จะแต่งงานกัน และมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปยังประเทศ ที่แฟน พำนักอาศัยอยู่นั้น ท่านสามารถเลือก ขอวีซ่า ประเภท คู่หมั่นได้ โดยใช้สิทธิ ในการขอเพื่อไป จดทะเบียนสมรส กับ ชาวต่างชาติ ซึ่งสิทธิ ของวีซ่า ท่านสามารถ พำนักอาศัย ได้เป็น ระยะเวลา มากกว่า 1ปี ตามที่ทางสถานทูต กำหนดเอาไว้

วีซ่าถาวร และ การจดทะเบียนสมรส คือ ท่านต้องทำการจดทะเบียนสมรส กับ ชาวต่างชาติ ให้เป็นที่เรียบร้อย ก่อนที่ท่านจะมาขอยื่นวีซ่า ซึ่งการจดทะเบียนสมรส กับ ชาวต่างชาติ นี้ เรามีความยินดีเป็นสื่อกลางในการ ดำเนินการให้กับท่านได้ภายใน 1 วัน พร้อมเตรียมการเรื่อง เอกสาร ต่างๆ เพื่อนำมาขอยื่น วีซ่า ถาวร ต่อไป ซึ่งกระบวกการทั้งหมด ต้องดำเนินในประเทศไทย
บริการทำวีซ่า (Visa Services.)
Non-Immigrant Visa(Tourist / Visiting / Student / Working / Business.)
วีซ่าชั่วคราว (วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่านักเรียน,วีซ่าทำงาน)

Immigrant Visa (Fiancé / Married / Spouse / ChildSettlement.)
วีซ่าถาวร (วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าติดตามคู่สมรส,เด็กติดตามผู้ปกครอง)

Visa Refusal (Edit visa wasdenied.)
รับแก้ไขวีซ่าถูกปฏิเสธ

Express MarriageRegistration.
บริการรับจดทะเบียนสมรส ด่วน
Translation.
บริการแปลเอกสารทุกภาษา

Certify document from MFA.
บริการรับรองเอกสาร ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ
Sales Air ticket Booking.
จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก

Sales Travel Insurance (Fast Lane/AIG.)
จำหน่ายประกันการเดินทาง
ให้คำปรึกษาด้านวีซ่า

- ต้องการความพร้อมด้านเอกสารก่อนยื่นใบสมัคร
- มีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่า ไม่ผ่าน
- มีคู่เป็นชาวต่างชาติต้องการย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ฯลฯ
ทุกปัญหาเพียงแค่ท่านปรึกษา เราสามารถช่วยท่านได้ เราสามารถช่วยทำให้ความหวังของคุณเป็นจริงได้ง่ายๆ โดยทางเราจะดูแลท่านทุกขั้นตอน จนกระทั่งท่านได้รับการอนุมัติวีซ่า
VISA Consulting
- Tothe availability of the document before submitting the application.
- Having problems with visa refusal.
- Need to Immigration / Settlement visa with fiancé.
All the problems we could be your assistant, to bring your desired, to re-apply the visa appealing procedure until you will be obtained the visa.
------------------------------------------------------------------------
บริษัท ตาดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 112 อาคาร แม็กซิมเฮาส์ ติดสถานทูตอเมริกา ชั้น 6 ห้อง 601B ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
www. tadeeinternational.com Email: info@tadeeinternational.com
โทรศัพท์: 088 622 8564, Mob : 089 668 2912 วาด, 082 582 0809 วุธ
-----------------------------------------------------------------------
TADEE International Co., Ltd.
Maxim House Building No. 112 6th Floor, Room 601B Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330.
www. tadeeinternational.com Email: info@tadeeinternational.com
Phone Office Mob : 089 668 2912 วาด,
--------------------------------------------------------------------------

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ราคา 50000 บาท
ลงประกาศโดย : Appeal , e-mail : www. tadeeinternational.com Email: info@tadeeinternational.com , Tel. Maxim House Building No. 112 6th Floor, Room 601B Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330.
ที่อยู่ : TADEE International Co., Ltd.ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/น่าสนใจ

ส่งข้อความเพื่อติดต่อผู้ลงประกาศนี้


VVVVV ถูกใจประกาศนี้กดเลย!!!

ถูกใจเว็บนี้กดเลย !!!!
VVVVV
พื้นที่โฆษณาเงินกู้จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่


เลื่อนประกาศขึ้น
password : ลืมรหัสผ่าน
 

ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

พื้นที่โฆษณาเงินกู้จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ l คอมพิวเตอร์ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้นับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ผ้าพันคอ | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | เงินด่วน | เงินนอกระบบ