เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล ข้าพระพุทธเจ้า cmprice.com

 


หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางานเชียงใหม่ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าโฆษณา
| ผ้าพันคอ | ของชำร่วย


cmprice.com รับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สินค้า ใช้ดี ขายง่าย กำไรงาม
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

เลื่อนประกาศขึ้น ส่งข้อความเพื่อติดต่อ
password : ลืมรหัสผ่าน

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


รหัสประกาศ 194103831
ลงประกาศเมื่อวันที่ : -1957 เวลา Office น. หมายเลข IP : 2012-11-16 14:09:04
ปรับปรุงเมื่อประกาศเมื่อวันที่ : -1868 เวลา 668 น. หมายเลข IP : 0

 

ขั้นตอนและวิธีการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ Visitors
ลิงก์ผู้สนับสนุน
ขั้นตอนและวิธีการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ Visitors
 
หัวข้อประกาศ : ขั้นตอนและวิธีการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ Visitors

รายะเอียดของประกาศ

Visitors to New Zealand
You will need to apply for a visitor visa before you come to New Zealand if you are not from a visa-waiver country,
Requirements
When you apply for a visitor visa, we need to know that:
you are in good health
you are of good character, and
a visitor visa fits your purpose for coming to New Zealand.
Your passport
You will need to provide your passport with your application. The passport must be valid for at least three months past the date you are to leave New Zealand, or one month past the date you intend to leave if the government issuing your passport has consular representation in New Zealand.
Proof that you plan to leave New Zealand
You will need to show us that you intend to leave within the period of your visa. For example:
travel tickets (confirmed or open-dated) out of New Zealand to a country which you have the right to enter; or
written confirmation from an airline or travel agency that onward travel has been booked and paid for.
Proof of funds
You will also need to show us proof that you have enough money to support yourself during your stay. This means you have a minimum of:
NZ$1000 per person per month of the visit, or
NZ$400 per person per month if accommodation has already been paid for – we will require proof of prepayment, such as hotel prepaid vouchers.
Sufficient funds can be in the form of:
cash
travellers' cheques
bank drafts
recognised credit cards with sufficient credit available – we recommend that visitors have an up-to-date credit card statement.
We will also accept a declaration by an acceptable sponsor that they will pay for your accommodation and maintenance. See the Sponsorship for Temporary Entry (INZ 1025) PDF [237KB].
Who cannot get a visa?
People who don't meet the basic requirements listed above.

People who have committed serious crimes may not be allowed into New Zealand at all. Sections 15 and 16 of the Immigration Act 2009 outline what disqualifies an applicant in these terms.

If your application is incomplete when you submit it, you submit false information or you don't meet our requirements, we may refuse or decline your application.
How long can I stay?
The maximum stay under a visitor visa is nine months.
We usually only allow visitors to stay for nine months in an 18-month period.
To work this out, we:
1. look at the last day that you intend to be in New Zealand (eg 1 July 2012)
2. count back 18 months from that date (eg 1 January 2011)
3. check that you will not be spending more than nine months in New Zealand during this time (eg 1 January 2011 to 1 July 2012).
Visa-waiver visitors
If you are a visitor from a visa-waiver country, you apply for a visa when you arrive by filling in an arrival card.
You will be allowed to stay for three months (or six months if from the United Kingdom) on each visit, and no more than six months in any 12-month period.
To work this out, we:
1. look at what date your visit will end
2. count back 12 months from that date
3. make sure that in that 12-month period, you will not be spending more than six months in New Zealand.
If you decide while you are in New Zealand you wish to stay longer, you should contact us.
What about my family?
Your application can cover your partner, and any dependent children up to the age of 19. Children over 20, and non-dependants, will need to make their own application.
Dependent children of Essential Skills work visa holders
Visitor visa applications for dependent children of Essential Skills work visa holders will need to include evidence that the parent who holds the Essential Skills work visa meets a minimum income threshold. See the Visitor Visa Guide (INZ 1018) [650KB] PDF for more information.
Special visitor categories
There are other requirements for people who visit under one of our special visitor categories.

We may ask some applicants to pay a bond or offer them a limited visa.
Medical insurance
We recommend that you have comprehensive medical insurance for the duration of your visit. If you are from the United Kingdom or Australia, you will get the same immediate medical coverage as a New Zealand citizen or resident, thanks to our Reciprocal Health Agreements.
During your stay
If you are granted a visitor visa you need to meet certain conditions during your stay.
You may not work while you are in New Zealand (unless you are granted a work visa).
You may not study for more than three months while you are in New Zealand (unless you are granted a student visa).
You must keep within New Zealand’s laws.
You must only stay in New Zealand for the time allowed by your visa.
ขั้นตอนและวิธีการขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศในทวีปออสเตรเลีย ประกอบเกาะใหญ่จำนวน 2 เกาะและเกาะเล็กๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีประชากรประมาณ พื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์มีภูมิอากาศเขตอบอุ่น และภูมิประเทศที่มีความหลากหลายและสวยงาม เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์เน้นการค้าโดยมีฐานจากการเกษตร ชาวนิวซีแลนด์โดยทั่วไปเดินทางมาก และสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างประเทศและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมภายนอกเป็นกิจกรรมที่นิยมกันโดยเฉพาะกีฬาต่าง ๆ คือ รักบี้ คริกเกต และ เนตบอล รวมถึง กีฬาเอกซ์ตรีมสปอร์ตและการเดินไกล
สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังประเทศนิวซีแลนด์ทุกท่าน จะต้องทำการขอวีซ่าก่อนการเดินทางทุกครั้ง ซึ่งจะต้องแยกตามจุดประสงค์ในการเดินทางของแต่ละท่าน
เอกสารที่ต้องเตรียมเมื่อไปขอวีซ่านิวซีแลนด์
1. กรอกแบบฟอร์ม NZ1017 สำหรับ Visitor นะครับ ดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ มีทั้งหมด 20 หน้า แต่กรอกจริง ๆ ซัก 10 หน้านิด ๆ มั๊งครับ มีหลายหน้าที่ผมว่าไม่ได้จำเป็นต้องกรอก และ ที่สำคัญอย่าลืมกรอกใบสุดท้ายด้วยนะครับ เป็น Application Checklist จะได้ดูว่าข้อมูลของเรากรอกครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยัง

2. ผมว่าการกรอกแบบฟอร์มพวกนี้มีหลาย ๆ ข้อไม่รู้จะตอบอะไร ผมแนะนำว่าให้ดาวน์โหลดคู่มือการตอบใบสมัครที่นี่ไปดูเทียบเคียงด้วยก็ดีครับ ดาวน์โหลดคู่มือการกรอกเอกสาร 3. หนังสือเดินทางมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ในกรณีที่มีเล่มเก่าอยู่ก็ติดไปด้วยนะครับ
4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
5. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
6. ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ดูตัวอย่างการเขียนหนังสือรับรองได้จากที่ลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ) สำหรับข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด

7. ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการให้เตรียมสำเนาทะเบียนการค้าไปแทน
8. หลักฐานการเงินโดยใช้หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร หรือถ้าไม่ต้องการเสียเวลาไปขอเอกสารใด ๆ จากธนาคารก็ให้เอาสมุดเงินฝากของเราไปปรับให้เป็นยอดล่าสุดซะ แล้วก็ถ่ายเอกสารเอาไปให้เค้าได้เลยครับ เอาย้อนหลังไปซัก 6 เดือนนะครับ (ผมใช้วิธีหลังเนี่ยแหละง่ายดี แต่ไม่แนะนำสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะเอาบุ๊คไปปรับนะครับ ประเภทยอดรวมมาทีเดียวเป็นแสนเป็นล้านเนี่ย ไปขอเอกสาร statement ทางธนาคารมาดีกว่าครับ แต่ถ้าปรับสม่ำเสมออยู่แล้วเอาไปใช้ได้เลยครับ)
9. เด็กนักเรียนให้ไปขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน บาทเองครับค่าใบรับรองจากโรงเรียน ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ก็ได้แล้วครับ
10. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) ในกรณีที่เด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือถ้าเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา (ซึ่งหนังสือยินยอมจะต้องออกจากทางอำเภอเท่านั้น)
11. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล แล้วถ้าชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับพาสปอร์ต หรือ เอกสารใด ๆ ที่เรานำไปยื่นก็ให้นำใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลไปด้วยนะครับ แต่ถ้าเอกสารทั้งหมดตรงกับชื่อหรือนามสกุลที่เปลี่ยนทั้งหมดก็ไม่จำเป็นอะไร
12. ผู้ใหญ่อายุเกิน 70 ปี ควรจะต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ และต้องซื้อใบประกันสุขภาพ (จากบริษัทประกันภัย)
13. เตรียมตังค์ค่าสมัครไปด้วยครับ 3,700 บาท จ่ายทันทีที่ยื่นครับ หรือ จ่ายด้วยบัตรเครดิตก็ได้ครับ
14. ไม่ต้องตื่นเต้นมากครับ เพราะว่าวีซ่านิวซีแลนด์ไม่ได้ยากขนาดนั้นครับ ไม่เหมือนวีซ่าอังกฤษ เมกา หรือ เชงเก้นครับ ทำใจสบาย ๆ ครับ เตรียมเอกสารตามที่แจ้งไปให้ครบ ผ่านชัวร์ครับ
การยื่นเอกสารขอวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์เราสามารถส่งไปทางไปรษณีย์ได้ แต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ ถ้าเรามีเวลาก็ขับรถไปซะหน่อย แต่ถ้าเราอยู่ไกล ๆ ต่างจังหวัดก็ไม่เป็นไรครับส่งทางไปรษณีย์แทนได้ครับ เดินทางมาคงไม่สะดวก แต่ถ้าเราไปยื่นด้วยตัวเองบางทีทางเจ้าหน้าที่เค้าดูเอกสารแล้วเค้าต้องการโน่นเพิ่มนี่เพิ่ม เค้าจะได้แจ้งเราได้ทันที ส่วนเอกสารที่เค้าต้องการเพิ่มเติมก็สามารถแฟกซ์เข้าไปได้เลยครับ ถ้าเรายืนอยู่ตรงหน้าเจ้าหน้าที่ ก็ถามเค้าได้เลยครับว่าเดี๋ยวให้คนแฟกซ์เอกสารเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยได้หรือเปล่า แล้วก็ขอเบอร์แฟกซ์เค้าได้เลย ผมก็ทำแบบนี้เหมือนกัน พอดีเอกสารขาดไป 1 อย่าง เลยโทรให้คนส่งแฟกซ์เพิ่มเติมเข้าไปให้ทันทีน่ะครับ
รับแก้ไขเคสวีซ่าถูกปฏิเสธ Appeal Visa was Refused…Visa Refusal can Offer Personalized Professional Services.
Visa refusals and visa appeals. Representation by Advocates in immigration appeals, entry clearance appeals, settlement appeals, removal and deportation ...
If your visa or other entry clearance for the United Kingdom (UK) has been refused, you may wish to make an appeal to the Asylum and Immigration Tribunal ...
Canadian Immigration Application Refused? ... Overstaying your USA Visa ... You may be eligible to Appeal your Canadian Immigration Application Refusal to ...
Why do some foreign nationals need a temporary resident visa to ... If I disagree with the refusal decision on an application, what can I do? .... outside Canada appeal the decision on a temporary resident visa application? ... visa application? ...
usa visa refusal appeal….Refusal of non-immigrant visa US Visa Appeal, Immigration Appeal, Visa Refusal, Visa Rejection
Refusal and Reapplication There are many different types of ineligibilities for U.S.A. visas under the U.S. Immigration and Nationality Act (INA). Below are three of ...
... การดำเนินการเกี่ยวกับวีซ่า เมื่อคุณได้ตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อ ณ ประเทศออสเตรเลีย ... ซึ่งเหตุผลหลักๆที่ทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าคือเรื่องของการเงิน และผู้สนับสนุนทางการเงิน ... Visa processing with professional help from visa counsellors. read more... pre-departure. Briefing on what to expect during your stay in Australia
Has your visa being refused or are you having problems with your visa? ... Australia Migration, Immigration Australia, Migrating to Australia ...

Refused an Australain visa for a Thai Citizen, find out what to do if you are refused an Australian visa for a Thai girlfriend, boyfriend wife.
ผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากหลายเหตุผลต่างๆซึ่งเหตุผลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นหลัก

ปัจจัยที่ทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่า เช่น หลักฐานการงาน การเงิน ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว สังคม หรือ เหตุผลอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งมีผู้สมัครมากมายอาจสงสัยในหัวข้อการปฏิเสธจากสถานทูต

- เราคือ บริษัทตัวแทนในการให้คำปรึกษา รับทำ และ รับยื่นวีซ่าแทนตัวผู้สมัคร
- เรามีการวางแผน และวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ มีเหตุมีผลและตรงไปตรงมา
- ปัญหาของผู้สมัครแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน การแก้ไขเคสที่ถูกปฏิเสธจึงมีความละเอียดอ่อน และสลับซับซ้อน

ดังนั้น การแก้ไขเคสจึงต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุด และ ลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งที่ 2 หรือครั้งต่อๆไป

บริษัทมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สมัครก่อนการยื่นเอกสาร และ อบรมก่อนการเข้าสัมภาษณ์กับสถานทูต

Some candidates have been rejected from several visa reasons and a different of subject to review and discretion of the Embassy. The factors an including being denied visas such as, the evidence of financial and social relationships, family. Many applicants wonder at denied visas from the Embassy.

- We, TADEE International Co., Ltd. are the service agency of visa submission for people, who wish to travel abroad.
- We have experiences and expertise on immigration law and preparation of documents for visa applicants.
- We pay attention to all procedures of document checking and preparation of interview with the embassy.
- We provide training for applicant in all procedures.

Therefore, don’t worry about any document and preparation. We offer good service and opportunity to the visa applicants for traveling abroad for tourism, further study or working purpose and to people, who have foreign partners and wish to apply for fiancé visa for permanent settlement.
TADEE International Co., Ltd. รับแก้ไขเคสวีซ่าถูกปฏิเสธประเทศอเมริกา / USA Visa. ประเทศอังกฤษ / UK Visa. ประเทศออสเตรเลีย / Australia Visa. ประเทศแคนาดา / Canada Visa. ประเทศนิวซีแลนด์ / New Zealand Visa. กลุ่มประเทศยุโรปหรือเชงเก้น / Europe and Schengen
ประเทศที่บริษัทรับปรึกษาและแก้ไขปัญหาเคสที่ถูกปฏิเสธ ได้แก่

ประเทศอเมริกา / USA Visa.
ประเทศอังกฤษ / UK Visa.
ประเทศออสเตรเลีย / Australia Visa.
ประเทศแคนาดา / Canada Visa.
ประเทศนิวซีแลนด์ / New Zealand Visa.
กลุ่มประเทศยุโรปหรือเชงเก้น / Europe and Schengen Visa.
Austria
France
Belgium
Estonia
Poland
Greece
Portugal
Italy
Latvia
Malta
Spain
Germany
Netherlands
Slovakia
Switzerland
Finland
Iceland
Denmark
Hungary
Czech Republic
Norway
Sweden
Luxemburg
Lithuania
บริการทำวีซ่า (Visa Services.)
Non-Immigrant Visa (Tourist / Visiting / Student / Working / Business.)
วีซ่าชั่วคราว (วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่านักเรียน, วีซ่าทำงาน)

Immigrant Visa (Fiancé / Married / Spouse / Child Settlement.)
วีซ่าถาวร (วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าติดตามคู่สมรส, เด็กติดตามผู้ปกครอง)

Visa Refusal (Edit visa was denied.)
รับแก้ไขวีซ่าถูกปฏิเสธ
Express Marriage Registration.
บริการรับจดทะเบียนสมรส ด่วน
Translation.
บริการแปลเอกสารทุกภาษา
Certify document from MFA.
บริการรับรองเอกสาร ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ
Sales Air ticket Booking.
จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก
Sales Travel Insurance (Fast Lane/AIG.)
จำหน่ายประกันการเดินทาง
ให้คำปรึกษาด้านวีซ่า

- ต้องการความพร้อมด้านเอกสารก่อนยื่นใบสมัคร
- มีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่า ไม่ผ่าน
- มีคู่เป็นชาวต่างชาติต้องการย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ฯลฯ
ทุกปัญหาเพียงแค่ท่านปรึกษา เราสามารถช่วยท่านได้ เราสามารถช่วยทำให้ความหวังของคุณเป็นจริงได้ง่ายๆ โดยทางเราจะดูแลท่านทุกขั้นตอน จนกระทั่งท่านได้รับการอนุมัติวีซ่า

VISA Consulting
- To the availability of the document before submitting the application.
- Having problems with visa refusal.
- Need to Immigration / Settlement visa with fiancé.

All the problems we could be your assistant, to bring your desired, to re-apply the visa appealing procedure until you will be obtained the visa.

TADEE International Co., Ltd. รับจองคิว สำภาษณ์ USA Visa Appointment Date/Time Sure 100% บริษัทตัวแทนในการให้คำปรึกษาวีซ่าทั่วโลก


บริการวีซ่า

เราคือผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้านวีซ่ามากว่า 6 ปี ประสบความสำเร็จอย่างมากในการได้รับอนุมัติวีซ่าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

VISA Service
Over more than 6 years dedicated experience in the field of visa consulting, we worked hard and proudly of the highest satisfaction of the visa approvals for our customers achievement.


รับทำวีซ่า
• วีซ่าอังกฤษ
• วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
• วีซ่าอเมริกา
• วีซ่าออสเตรเลีย
• วีซ่าในเครือประเทศเชงเก้น ฯลฯ
• วีซ่าแต่งงาน คู่หมั้น รับประกันผล 100 % รับทำวีซ่า ท่องเที่ยว นักเรียน ทำงาน ทุกประเภท (รับรองผล)
• รับทำวีซ่าประเภทชั่วคราวทุกประเทศ(ท่องเที่ยว)
• รับทำวีซ่าประเภทถาวรทุกประเทศ (จดทะเบียนสมรส, คู่หมั้น, ติดตามบิดามารดา)
• รับทำวีซ่าพำนักอยู่ประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติ
• รับทำเวิร์คเพอร์มิต สำหรับชาวต่างชาติ
• รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าทุกประเภท (เริ่มต้นที่ 400 บาท)
VISA Services
• England Visa.
• Switzerland Visa.
• America Visa.
• Australia Visa.
• Schengen Countries.
• Marriage Visa, Fiancé Visa, Tourist Visa, Student Visa, Employment Visa and all of type of visas we guaranteed result.
• Non Immigrant Visa.
• Immigrant / Settlement Visa (Marriage Register, Spouses, Leaving with parents.)
• Vacation Visa (Foreigner only.)
• Work Permit Form (Foreign only.)
• Services by filling all types of visa application form (start at 400 baht per page.)
จดทะเบียนสมรส
รับทำเรื่องจดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ ด่วนเสร็จภายใน 1 วัน มีรถบริการรับส่ง (เริ่มที่ 10,000 บาท)
Marriage Register
Marriage register express in 1 day and we have a round-trip vehicle service to take you / both to district office area (start at 10,000 baht.)
จดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติกับบุคคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติกับชาวต่างชาตินั้น สามารถกระทำได้โดยจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอทุกเขตในเวลาทำการ การจดทะเบียนสมรสนั้นเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากว่ามิได้จดทะเบียนสมรส จัดพิธีแต่งงานเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทางบริษัทฯ มีบริการครบวงจรในการบริการรับจดทะเบียนสมรสสำหรับชาวต่างชาติ โดยดูแลและบริการทุกขั้นตอน บริการนี้รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ สถานทูตของชาวต่างชาติ, กงสุลไทย, สำนักงานเขต, อำเภอ, การจัดหาล่าม, จัดหาพยานที่น่าเชื่อถือ, โดยท่านจะได้ใบทะเบียนสมรสภายใน 1 วัน ท่านจะได้รับความสะดวก, รวดเร็ว เอกสารที่ได้รับครบถ้วน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์
ทั้งนี้บริษัทยังมีบริการรับบริการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายต่างประเทศ โดยหลักจากได้จดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการส่งใบทะเบียนสมรสไปลงบันทึกการจดทะเบียนสมรสยังสำนักทะเบียนในต่างประเทศ ณ ประเทศที่ท่านต้องการลงบันทึกเพื่อเป็นการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายทั้ง 2 ประเทศ (เช่น ประเทศอังกฤษ, อเมริกา, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ ฯลฯ)
การจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญและมีส่วนช่วยเหลือท่านได้มากในการทำวีซ่าหลังจากที่ท่านได้จดทะเบียนสมรสแล้ว ท่านสามารถยื่นใบทะเบียนสมรสประกอบคำร้องขอวีซ่า ได้ทั้งวีซ่าท่องเที่ยว – ถาวร เพื่อติดตามและอยู่อาศัยกับคู่สมรสในต่างประเทศ
ทางบริษัทมีบริการจัดทำสัญญาการก่อนการจดทะเบียนสมรส หรือข้อตกลงในการจดทะเบียนสมรส เพื่อระบุทรัพย์สินของท่านในประเทศของท่านและในประเทศไทย โดยสัญญาทำขึ้นถูกต้องตามกฎหมายโดยทนายความที่มีประสบการณ์ด้านทรัพย์สิน, การสมรส
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสมีดังนี้
ฝ่ายชาวต่างชาติ (ตัวจริงเท่านั้น)
• หนังสือเดินทาง
• ใบรับรองความโสด ( ขอ ณ สถานทูตของชาวต่างชาติในประเทศไทย)
• ใบหย่า (ถ้ามี)
ฝ่ายชาวไทย (ตัวจริงเท่านั้น)
• บัตรประชาชน
• ทะเบียนบ้าน
• ใบหย่า (ถ้ามี)
ขอ วีซ่า คนเข้าเมือง ขอมีถิ่นที่อยู่ ฝรั่งทำงานในไทย ขออยู่ต่อ ขออยู่ต่อ 90 วัน ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ขออยู่ต่อเพื่อธุรกิจ ขอวีซ่าอยู่ไทย รับจดทะเบียน ขอวีซ่าชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติในประเทศไทย ต่อวีซ่าเขมร ต่อวีซ่าไทย ต่อวีซ่าในไทย ต่อวีซ่าลาว ต่างชาติ ทำวีซ่าต่างชาติ ฝรั่งอยากอยู่เมืองไทย ฝรั่งอยู่เมืองไทย อยู่เมืองไทย ขอวีซ่า วีซ่ากัมพูชา วีซ่าจีน วีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าไต้หวัน วีซ่าลาว วีซ่าอิหร่าน วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเยอรมัน วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอิตาลี วีซ่าอียิปต์ Schengen Visa วีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่านิวซีแลนด์ รับทำวีซ่า และ เป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่า กับสถานฑูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร โดยมีทีมงานมืออาชีพ ให้บริการ ทำวีซ่า ดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานฑูตง่ายขึ้น ในราคาย่อมเยา นอกจากนี้ ยังบริการข้อมูลการทำวีซ่า อย่างครบถ้วน สำหรับผู้ที่กำลังต้องการข้อมูลในการทำวีซ่า เรารวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทางต้องการทำวีซ่า จำเป็นต้องเตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต ช่วงวัน-เวลาในการยื่นวีซ่า ข้อแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์มในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ของประเทศต่างๆ อาทิเช่น วีซ่ากัมพูชา, วีซ่าจีน, วีซ่าญี่ปุ่น, วีซ่าไต้หวัน, วีซ่าลาว,วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าอียิปต์, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่านิวซีแลนด์

แปลเอกสาร
ทีมงานนักแปลของ ตาดี อินเตอร์เนชั่นแนลล้วนมีประสบการณ์ในการแปลภาษาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญและในเนื้อหาการแปลที่หลากหลาย อาทิ งานแปลทั่วไป เอกสารราชการ ด้านกฎหมาย, บัญชีการเงิน, วิศวกรรม, การตลาด, สิ่งแวดล้อม, คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี, งานโฆษณา และงานแปลด้านอื่นๆ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่ครอบคลุมของผู้ใช้บริการงานแปลของเราได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีบริการด้านการรับรองเอกสารโดยฝ่ายนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ การับรองเอกสารโดยสถานทูตต่างๆ และรับรองเอกสารโดยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะต้องใช้ในงานประมูล ภาษาต่างๆ ที่รับแปลมีดังนี้ ไทย อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี่ สเปน สวีเดน อาหรับ ดัชต์ พม่า ลาว จีน ญี่ปุ่น มาเล ฮิบรู และภาษาอื่นๆ (โปรดโทรสอบถาม)

Translation Service
TADEE International we have an expert translator team which have an experience for various languages translation such as formal & informal translations, legal translation, financial statement, engineering, marketing, environment, computer technology, billboard and other translations. We can coverage of all efficiency our translation services.

We also have services certify by Attorney, Custom Department and Ministry Foreign Affair which document certification of the various Embassies and Ministry of Justice we have to act by auction.

The languages translation we have Thai, English, Germany, French, Italian, Spanish, Arab, Dutch, Myanmese, Lao, Mandarin Chinese, Japanese, Malaysian, Hebrew and other languages (please call for more information.)

บริการด้านอื่นๆ
• เตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์
• รับแปลเอกสารทุกชนิดทุกประเภท ราคาถูกที่สุด งานด่วนรอรับได้เลย (ราคาตั้งแต่ 200 ขึ้นไป)
• บริการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่างๆ
• รับทำเรื่องจดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ ด่วนเสร็จภายใน 1 วัน มีรถบริการรับส่ง (เริ่มที่ 5,000 บาท)
• ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
• ประกันการเดินทาง
• ถ่ายรูปติดวีซ่าทุกสถานทูต (150 บาท)
• รับทำใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจ (ไม่ต้องปั้มมือ)

Other Services

• Preparing for person who an interview appointment.
• Translation service all languages, express translate to wait for it (start at 200 baht.)
• Certify service by Ministry Foreign Affair document certification and the various Embassies.
• Marriage register express in 1 day and we have a round-trip vehicle service to take you / both to district office area (start at 8,000 baht.)

• Ticket Booking Low Price Sale.

• Medical Travel Health Insurance.

• Take a photograph for the Visa Embassy (150 baht.)

• Certify service of Criminal Recorded from the Police Department (No hand printed.)

คำค้นหา : บริการทำวีซ่าทั่วโลก วีซ่าชั่วคราว วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าถาวร วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าติดตามคู่สมรส Non-Immigrant Immigrant Visa Visa passport Visa Services

------------------------------------------------------------------------
บริษัท ตาดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 112 อาคาร แม็กซิมเฮาส์ ติดสถานทูตอเมริกา ชั้น 6 ห้อง 601B ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
www. tadeeinternational.com Email: info@tadeeinternational.com
โทรศัพท์: Phone Office : 088 622 8564, Mob : 089 668 2912 วาด
-----------------------------------------------------------------------
TADEE International Co., Ltd.
Maxim House Building No. 112 6th Floor, Room 601B Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330.
www. tadeeinternational.com Email: info@tadeeinternational.com
Phone Office : 088 622 8564, Mob : 089 668 2912 วาด
--------------------------------------------------------------------------

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ราคา 20000 บาท
ลงประกาศโดย : Appeal , e-mail : www. tadeeinternational.com Email: info@tadeeinternational.com , Tel. Maxim House Building No. 112 6th Floor, Room 601B Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330.
ที่อยู่ : TADEE International Co., Ltd.ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/น่าสนใจ

ส่งข้อความเพื่อติดต่อผู้ลงประกาศนี้


VVVVV ถูกใจประกาศนี้กดเลย!!!

ถูกใจเว็บนี้กดเลย !!!!
VVVVV
พื้นที่โฆษณาเงินกู้จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่


เลื่อนประกาศขึ้น
password : ลืมรหัสผ่าน
 

ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

พื้นที่โฆษณาเงินกู้จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ l คอมพิวเตอร์ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้นับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ผ้าพันคอ | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | เงินด่วน | เงินนอกระบบ | ประตูม้วน เชียงใหม่