หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางานเชียงใหม่ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าโฆษณา
| ผ้าพันคอ | ของชำร่วย


cmprice.com GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

บทความ,เกร็ดความรู้ > คอมพิวเตอร์ > บทความ > สร้างไฟล์ Acrobat เพียงไม่กี่คลิ้กด้วย PDF redirect
บทความ,เกร็ดความรู้ > คอมพิวเตอร์ > บทความ > สร้างไฟล์ Acrobat เพียงไม่กี่คลิ้กด้วย PDF redirect
สร้างไฟล์ Acrobat เพียงไม่กี่คลิ้กด้วย PDF redirect
บทความ
 

ในปัจจุบันโปรแกรม Acrobat ได้รับความนิยมจากผู้ใช้เป็นอย่างมาก เรามักจะพบว่าคู่มือแนะนำการใช้งานโปรแกรมส่วนมากจะสร้างเป็นไฟล์ .pdf ซึ่งจำเป็นต้องใช้โปรแกรม Acrobat ในการเปิดไฟล์ขึ้นมาดู ทำให้หลายคนเรียกไฟล์ที่มีนามสกุล .pdf นี้ว่าเป็นไฟล์ Acrobat ไปด้วย

ซึ่งจริงๆ แล้วไฟล์ Acrobat นี้มีจุดเด่นอยู่หลายอย่าง เช่น สามารถเปิดได้กับทุกเครื่องที่มีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader (แจกฟรี) หรือไฟล์เอกสารซึ่งมีรูปภาพจำนวนมาก หากเราบันทึกในฟอร์แมตของไมโครซอฟท์เวิร์ดก็จะพบว่า ไฟล์ที่ได้จะมีขนาดใหญ่หลายสิบเมกะไบต์ (MB) ซึ่งไม่เหมาะกับการนำไปใช้งานเป็นแน่ แต่ถ้าเราแปลงเอกสารเป็นไฟล์ Acrobat แล้วละก็ ขนาดของไฟล์จะเล็กลงได้กว่าครึ่ง (50%) เลยทีเดียว

อันที่จริงโปรแกรมสำหรับสร้างไฟล์ Acrobat นี้มีจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย แต่โปรแกรมที่ผมจะแนะนำนี้ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี โดยโปรแกรมนี้มีชื่อว่า PDF reDirect ที่สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันรุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ http://www.exp-systems.com/ ด้วยขนาดไฟล์ราว 4.3 MB เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม PDF reDirect มาแล้ว ให้เข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader (ปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน 6.0.1) จากเว็บไซต์ www.adobe.com เพราะตัว PDF reDirect จะใช้ไฟล์บางส่วนจากโปรแกรม Acrobat Reader นี้ด้วย ดังนั้นเราจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader นี้ไว้เสมอ

การติดตั้งโปรแกรม PDF reDirect

เมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาแล้ว ให้ดับเบิลคลิ้กเพื่อติดตั้งโปรแกรมได้ทันที ซึ่งเราจะพบกับหน้าจอต้อนรับการติดตั้ง ดังรูปที่ 1
รูปที่ 1 แสดงหน้าจอต้อนรับเข้าสู่การติดตั้ง
โปรแกรม PDF redirect
รูปที่ 2 แสดงหน้าจอเกี่ยวกับข้อตกลงทางด้าน
ลิขสิทธิของโปรแกรม

ให้คลิ้ก Next เพื่อเข้าสู่การติดตั้ง จากนั้นจะเป็นหน้าต่างแสดงลิขสิทธิหรือข้อตกลงการใช้งานโปรแกรม PDF reDirect ดังรูปที่ 2

ผู้ใช้ต้องคลิ้ก I Agree เพื่อยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน จากนั้นโปรแกรมจะเริ่มการติดตั้งทันที ดังรูปที่ 3
รูปที่ 3 แสดงหน้าจอขณะกำลังติดตั้งโปรแกรม
PDF redirect
รูปที่ 4 แสดงหน้าจอหลังจากที่ติดตั้งโปรแกรม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมื่อทำตามขั้นตอนเสร็จแล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งว่าติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ดังรูปที่ 4

คลิ้กที่ปุ่ม Finish เพื่อปิดหน้าต่างของตัวติดตั้ง และการที่จะตรวจสอบว่าโปรแกรมมีการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ ให้คลิกที่ Start -> Setting -> Printers ซึ่งจะพบชื่อเครื่องพิมพ์ PDF reDirect (ดังรูปที่ 5) นั่นหมายถึงว่าโปรแกรมได้ติดตั้งเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว
รูปที่ 5 แสดงชื่อเครื่องพิมพ์ที่โปรแกรม PDF reDirect ได้ติดตั้งเอาไว้

การตั้งค่าโปรแกรมก่อนใช้งาน

การตั้งค่าโปรแกรม PDF reDirect นี้จะคล้ายกับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ เพราะโดยตัวโปรแกรมจะจำลองตัวเองเป็นเสมือนเครื่องพิมพ์เครื่องหนึ่ง ให้เราคลิ้กขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ PDF reDirect เลือก Properties
รูปที่ 6 แสดงหน้าจอ Properties ของเครื่องพิมพ์
PDF redirect
รูปที่ 7 แสดงส่วนของการตั้งค่าในแท็ป Paper

คลิ้กแท็ป Paper ซึ่งจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับหน้ากระดาษ ดังรูปที่ 7

ในส่วน Paper size ให้เราเลือกขนาดของกระดาษที่ต้องการ ส่วน Layout เป็นรูปแบบพิเศษในการจัดหน้าว่าต้องการให้สร้างในรูปแบบรวม 2, 4, 6, 9 หรือ 16 หน้าใน 1 แผ่น ด้วยคุณสมบัตินี้จะช่วยให้เราประหยัดจำนวนหน้ากระดาษได้เป็นอย่างดี สำหรับ Orientation ใช้สำหรับจัดรูปแบบการวางกระดาษ ว่าต้องการในแนวตั้ง (Portrait) หรือแนวนอน (Landscape) และสุดท้ายด้านล่างจะมีส่วน Copies คือระบุจำนวนสำเนาที่ต้องการให้โปรแกรมกระทำเมื่อสร้างไฟล์ Acrobat

ที่แท็ป Graphics จะใช้ตั้งค่าในส่วนของความละเอียดและการจัดรูปภาพบนแฟ้มเอกสาร
รูปที่ 8 แสดงส่วนของการตั้งค่าในแท็ป Graphics


ในช่อง Resolution เป็นการตั้งค่าความละเอียดของรูปภาพ ส่วน Halftoning เป็นการกำหนดการไล่ระดับสีฮาร์ฟโทน ซึ่งจะมีตัวเลือกว่าจะใช้ตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้ (Use printer’s settings) หรือเราจะตั้งค่าเอง (Use setting below) โดยระบุค่าลงไปในช่อง Screen frequency และ Screen angle สำหรับส่วน Special เป็นการตั้งค่าลูกเล่นพิเศษให้กับรูปภาพ โดย Print as a negative images คือ พิมพ์กลับจากสีเดิม (พื้นขาวตัวอักษรดำ เป็นพื้นดำตัวอักษรขาว เป็นต้น) และ Print as a mirror image คือการพิมพ์ในลักษณะกลับด้าน (ซ้ายเป็นขวา หรือขวาเป็นซ้าย เป็นต้น) สุดท้าย Scaling เป็นการปรับสัดส่วนของรูปภาพที่นำมาใช้งาน โดยระบุค่าเป็น %
รูปที่ 9 แสดงส่วนของการตั้งค่าในแท็ป Fontแท็ป Font ใช้กำหนดรูปแบบตัวอักษรในการสร้างไฟล์ Acrobat (ดังรูปที่ 9) และที่ตัวเลือก Send TrueType fonts to printer according to the font Substitution table คือให้รวมไฟล์รูปแบบตัวอักษรแบบ TrueType (TrueType Font) ตามที่กำหนดไว้เข้าไปในไฟล์ Acrobat ด้วย ในขณะที่ Always use PostScript fonts instead of TrueType fonts คือให้ใช้ไฟล์รูปแบบอักษรแบบ PostScript (PostScript Font) ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้สร้างไฟล์ Acrobat ได้เร็ว แต่อาจจะมีปัญหาในการนำไปใช้กับเครื่องอื่นๆ และ Always use TrueType fonts คือให้ใช้ไฟล์รูปแบบอักษรแบบ TrueType เท่านั้น ตัวเลือกนี้มีข้อดีตรงที่จะไม่พบปัญหาในการนำไปใช้งานกับเครื่องอื่นๆ แต่จะทำให้การสร้างไฟล์ Acrobat ทำได้ช้ากว่าตัวเลือกอื่น ...

 

 


สำหรับแท็ป Device Options เป็นการกำหนดขนาดของหน่วยความจำที่จะให้โปรแกรม PDF reDirect ไว้ใช้งาน


โดยให้เราระบุขนาดเป็นหน่วย KB ลงในช่อง Available printer memory ส่วนที่แท็ป PostScript เป็นการกำหนดรูปแบบของการสร้างไฟล์ Acrobat ในแบบ PostScript ดังรูปที่ 11


รูปที่ 11 แสดงส่วนของการตั้งค่าในแท็ป
PostScript
รูปที่ 12 แสดงส่วนของการตั้งค่าในแท็ป
Watermark

เราสามารถเลือกได้ที่ช่อง PostScript output format และสุดท้ายกับแท็ป Watermark ซึ่งเราสามารถกำหนดรูปแบบของภาพพื้นหลัง (Watermark) ได้ตามต้องการ ดังรูปที่ 12

เริ่มสร้างไฟล์ Acrobat ด้วย PDF reDirect

คราวนี้เราลองมาสร้างไฟล์ Acrobat จากโปรแกรม PDF reDirect กันเลย ขั้นแรกให้เปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการจากโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด ดังรูปที่ 13
รูปที่ 13 แสดงตัวอย่างเอกสารที่พิมพ์ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด
รูปที่ 14 แสดงหน้าจอในการเลือกเครื่องพิมพ์
เป็น PDF redirect

(หรือโปรแกรมอื่นๆ ก็ได้ตามต้องการ) เมื่อเราจัดเตรียมไฟล์เอกสารต้นฉบับเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ้กที่เมนู “แฟ้ม” เลือก “พิมพ์” จะปรากฏหน้าต่างสำหรับสั่งพิมพ์เหมือนที่เราคุ้นเคยกันดี เลือกชื่อเครื่องพิมพ์เป็น PDF reDirect (ดังรูปที่ 14) จากนั้นคลิ้ก “ตกลง” เพื่อเริ่มส่งข้อมูลไปให้โปรแกรม PDF reDirect

หลังจากนั้นจะมีหน้าจอของโปรแกรม PDF reDirect ขึ้นมาเพื่อให้เราระบุตำแหน่งของไฟล์ Acrobat ที่ต้องการสร้างขึ้นมา
รูปที่ 15 แสดงหน้าจอของโปรแกรม
PDF reDirect เมื่อสั่งพิมพ์งาน
รูปที่ 16 แสดงผลลัพธ์ของการสร้างไฟล์
Acrobat จากโปรแกรม PDF redirect

ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ที่ต้องการในช่อง Filename หากต้องการให้แสดงผลลัพธ์ทันทีเมื่อสร้างเสร็จ ให้คลิ้ก / หน้าข้อความ View PDF File after it has been created จากนั้นคลิ้กที่ปุ่ม Save เพื่อเริ่มต้นการสร้างไฟล์ Acrobat ซึ่งในระหว่างการสร้างไฟล์ Acrobat จะแสดงภาพเคลื่อนไหวสักครู่ เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จเราก็สามารถเปิดดูผลงานได้ด้วยโปรแกรม Acrobat Reader ซึ่งจะพบว่าโปรแกรม PDF reDirect สามรถใช้งานได้ดีทีเดียว

ด้วยการที่โปรแกรม PDF reDirect นี้จำลองตัวเองเป็นเสมือนเครื่องพิมพ์ จึงทำให้เราสามารถสร้างไฟล์ Acrobat ได้จากโปรแกรมใดๆ ก็ได้ที่มีเมนู “พิมพ์ (Print)” เช่น โปรแกรม Notepad ที่มาพร้อมกับวินโดวส์ เป็นต้น โดยเราสามารถกำหนดเครื่องพิมพ์ได้จากเมนู File -> Page Setup… แล้วคลิ้กที่ปุ่ม Printer จากนั้นให้คลิ้กที่เมนู File -> Print แล้วทำการกำหนดค่าในโปรแกรม PDF reDirect ตามปกติ ซึ่งเราจะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 17
รูปที่ 17 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากไฟล์ที่พิมพ์
ด้วยโปรแกรม Notepad
รูปที่ 18 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการตั้งค่า
Print as a mirror image

นอกจากนี้โปรแกรม PDF reDirect ยังอนุญาตให้เราสร้างไฟล์ Acrobat แบบพิเศษได้อีกด้วย เช่น การพิมพ์แบบกลับด้าน โดยให้เราคลิ้กที่แท็ป Graphic จากส่วนตั้งค่าโปรแกรม แล้วเช็ก / ที่ตัวเลือก Print as a mirror image ก็จะได้ผลลัพธ์ดังรูปที่ 18

หรือจะใส่ข้อความเป็นพื้นหลังก็สามารถทำได้ด้วยการคลิ้กแท็ป Watermark แล้วคลิ้ก New เพื่อระบุข้อความที่ต้องการในช่อง Text ซึ่งเป็นการกำหนดรูปแบบตัวอักษรที่ช่อง Font และขนาดที่ช่อง Size รวมทั้งการนำตัวหนาหรือเอียงที่ช่อง Style

การจัดวางข้อความสามารถปรับองศาการเอียงได้ โดยให้ดูในส่วนของ Angle หรือจะเลือกสีของข้อความด้วยการคลิ้กปุ่ม Choose Color ก็ได้ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิ้ก OK จากนั้นจึงสั่งพิมพ์ตามปกติ เราก็จะได้ไฟล์ Acrobat ที่มีข้อความพื้นหลังตามต้องการ
รูปที่ 19 แสดงการตั้งค่ารูปแบบตัวอักษรในส่วน
ของ Watermark
รูปที่ 20 แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากการใส่
Watermark

คุ้มค่าต่อการใช้งานในระดับหนึ่ง

หลังจากที่ได้ทดลองใช้งานโปรแกรม PDF reDirect มาพอสมควรแล้ว เราพบว่าโปรแกรมนี้สามารถอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งมีจุดเด่นในการสร้างไฟล์ Acrobat ที่ไม่ต้องการลูกเล่นอะไรเป็นพิเศษ ที่สำคัญก็คือ โปรแกรมนี้ฟรี ต่างจากโปรแกรมอื่นๆ ที่มักจะต้องเสียค่าลงทะเบียนหรือต้องการตัวแคร็ก (Crack) เพื่อทำให้โปรแกรมทำงานสมบูรณ์ หากเรามองถึงฟังก์ชันพื้นฐานและผลลัพธ์ที่ได้จาก PDF reDirect ก็คงเพียงพอแล้วสำหรับผู้ใช้ทั่วไป ยิ่งถ้ามองถึงโปรแกรมบางตัวที่มีปัญหาเรื่องการใช้งานกับภาษาไทยด้วยนั้น ก็นับว่าคุ้มค่ามากทีเดียว…

 

 

http://www.arip.co.th/article.php?id=406517 


 

ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี