หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางานเชียงใหม่ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าโฆษณา
| ผ้าพันคอ | ของชำร่วย


cmprice.com ผ้าพันคอราคาถูก ราคาส่ง เชียงใหม่ ลำพูน

บทความ,เกร็ดความรู้ > คอมพิวเตอร์ > บทความ > ชี้ไทยกระตุ้นลิขสิทธิ์ยังเหลว กอดอันดับสี่ละเมิดซอฟต์แวร์
บทความ,เกร็ดความรู้ > คอมพิวเตอร์ > บทความ > ชี้ไทยกระตุ้นลิขสิทธิ์ยังเหลว กอดอันดับสี่ละเมิดซอฟต์แวร์
ชี้ไทยกระตุ้นลิขสิทธิ์ยังเหลว กอดอันดับสี่ละเมิดซอฟต์แวร์
บทความ
 


       หากจะมองถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของไทยแล้วอาจกล่าวได้ว่ายังไม่สามารถมองเห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนมากนัก ทั้งจากภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยมองเห็นความสำคัญ หรือคุณค่าของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ดังจะเห็นได้จากอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ไอดีซีทำการสำรวจ ประเทศไทยยังคงติดอันดับที่ 4 ของประเทศที่มีการละเมิดซอฟต์แวร์สูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิก
       

       หันมามองในด้านของผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่พยายามมองหาทางออกให้กับปัญหานี้ เราพบว่าอาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือฝ่ายที่ตระหนักในความสำคัญของตัวบทกฎหมายอันเป็นแนวทางสากล และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับนั้นเพื่อให้นานาชาติให้การยอมรับ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลให้ต่างชาติเพิ่มการลงทุนด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์กับประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงส่งผลให้อุตสาหกรรมไอทีในบ้านเรามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว กับฝ่ายที่มองเห็นปัญหาทางสังคมอีกหลายประการที่หยั่งรากลึกอยู่ในสังคมไทย และมีผลเกี่ยวพันกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ของคนไทยอยู่ไม่น้อย
       
       จากการเปิดเผยของนายดรุณ ซอว์นีย์ ผู้อำนวยการฝ่ายปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ ประจำภูมิภาคเอเชีย กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ (บีเอสเอ) กล่าวว่า ยังมีผู้ประกอบการไทยบางส่วนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ส่วนหนึ่งมองว่าซอฟต์แวร์เป็นของฟรีที่สามารถติดตั้งได้ไม่จำกัด และไม่เข้าใจว่าเพราะเหตุใดจึงต้องลงทุนซื้อซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานภายในองค์กร จึงเป็นที่มาของนโยบาย และกลยุทธ์ของบีเอสเอที่เน้นในสามส่วนหลัก ๆ ประกอบด้วย การให้ข้อมูลสนับสนุนแก่ภาครัฐเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการปัญหาลิขสิทธิ์ การให้ความรู้แก่องค์กรธุรกิจถึงผลที่จะตามมาจากการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย โดยจะมุ่งไปที่ธุรกิจทุกขนาดทั้งเล็ก กลาง และใหญ่ ผ่านทางรูปแบบของการจัดสัมมนา การส่งจดหมายชี้แจงข้อมูล เพื่อจะบอกให้ผู้ประกอบการเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นี้เป็นเรื่องผิดกฎหมาย และส่วนสุดท้ายคือเรื่องของการต่อต้านองค์กรที่ละเมิดลิขสิทธิ์สินทรัพย์ทางปัญญา โดยทางบีเอสเอได้ใช้ข้อมูลจากแคมเปญสายด่วนแจ้งเบาะแสการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในองค์กรร่วมกับการขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจับกุม
       
       "บีเอสเออยากให้ผู้ประกอบการที่ยังมองไม่เห็นประโยชน์ของการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เข้าใจถึงความสำคัญของข้อมูลองค์กร หากว่าในวันหนึ่งข้อมูลสำคัญ หรือรายงานต่าง ๆ ของบริษัทคุณเกิดความเสียหายอันมาจากการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว คุณไม่สามารถเดินเข้าไปหาไมโครซอฟท์ อะโดบี หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์รายต่าง ๆ ให้เขาช่วยเหลือได้เลย" นายดรุณกล่าว
       
       บีเอสเอได้อ้างอิงข้อมูลจากไอดีซีเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์พบว่า ในระดับโลกมีการละเมิดลิขสิทธิ์ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ในภูมิภาคเอเชียนั้นมีอยู่ 54 เปอร์เซ็นต์ และประเทศ 4 อันดับแรกที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์สูงที่สุดในเอเชียแปซิฟิกได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน และประเทศไทยตามลำดับ สำหรับประเภทของอุตสาหกรรมที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์สูงสุดได้แก่ กลุ่มแมนูแฟคเจอริ่ง ซึ่งผลจากการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนนั้นได้ทำให้รายได้ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์หล่นหายไปถึง 9,500 ล้านบาท และไอดีซีระบุว่า หากอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ลดลงร้อย 10 ภายในปี 2552 จะทำให้ธุรกิจต่าง ๆ มีความมั่นใจเพียงพอที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาสู่ตลาด ซึ่งจะสร้างงานให้กับอุตสาหกรรมไอทีอีกกว่า 4,000 ตำแหน่ง และช่วยให้อุตสาหกรรมไอทีมีการขยายตัวกว่า 91 เปอร์เซ็นต์
       

       ด้านความคิดเห็นจากนายสมพร มณีรัตนะกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซอฟต์แวร์เอนเทอร์ไพรซ์ ผู้ผลิตซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน และซอฟต์แวร์พจนานุกรมชื่อดังของประเทศไทยได้ให้ความเห็นต่อปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์เอาไว้ว่า ในมุมของผู้ประกอบการธุรกิจ ล้วนแล้วแต่ต้องมีการลงทุนทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับว่ามีความสามารถในการลงทุนว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าต้องเห็นใจทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ผลิตซอฟต์แวร์ และผู้ใช้ซอฟต์แวร์ เพราะฝ่ายผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ก็ต้องการขายซอฟต์แวร์เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม หลายซอฟต์แวร์ที่ขายอยู่ในท้องตลาดมีราคาไม่แพง และมีคู่แข่งมาก ขณะที่บางซอฟต์แวร์ก็มีคู่แข่งน้อยจึงสามารถตั้งราคาขายแพง ๆ ได้ ซึ่งในจุดนี้ก็ต้องมาดูในเรื่องของความเหมาะสมในการตั้งราคาขายด้วยเช่นกัน
       
       สำหรับบริษัท ไทยซอฟต์แวร์เอนเทอร์ไพรส์นั้น จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับบีเอสเอรายล่าสุด และถือเป็นบริษัทของคนไทยรายแรกที่ได้เข้าเป็นสมาชิกด้วย ซึ่งการเซ็นสัญญาจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ ขณะที่ในระดับเอเชียนั้น บีเอสเอได้เปิดตัว 8 บริษัทสมาชิกใหม่ ประกอบด้วย โมโนไทพ์ อิเมจิง, ซีเอ อิงค์, บีอีเอ ซิสเต็มส์, อัลเที่ยม, ไอนัส เทคโนโลยี, ฟรอนไลน์ พีซีบี โซลูชันส์, เทคล่า คอร์ปอเรชั่น และแฟร์ฟิลด์ แลงเกวจ เทคโนโลยี โดยจะร่วมรณรงค์ในแคมเปญต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทั่วเอเชียตั้งแต่ปี 2007 เป็นต้นไป
       

       
       Company Related Links :
       BSA

บทความจาก : ผู้จัดการออนไลน์

 

ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี