หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางานเชียงใหม่ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าโฆษณา
| ผ้าพันคอ | ของชำร่วย


cmprice.com GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

บทความ,เกร็ดความรู้ > คอมพิวเตอร์ > บทความ > ไอซีที เปิดช่องแปรสัญญาสัมปทาน ผู้ให้บริการรายเดิมคิดอย่างไร
บทความ,เกร็ดความรู้ > คอมพิวเตอร์ > บทความ > ไอซีที เปิดช่องแปรสัญญาสัมปทาน ผู้ให้บริการรายเดิมคิดอย่างไร
ไอซีที เปิดช่องแปรสัญญาสัมปทาน ผู้ให้บริการรายเดิมคิดอย่างไร
บทความ
 
ไอซีที เปิดช่องแปรสัญญาสัมปทาน ผู้ให้บริการรายเดิมคิดอย่างไร

เรียกได้ว่า เกือบจะหมดความหวังกันไปแล้วกับการแปรสัญญาสัมปทานกิจการโทรคมนาคมระหว่างบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมคู่สัญญากับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ ทีโอที และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ กสท เพราะไม่สมประโยชน์กัน นอกจากนั้น ยังตอกย้ำให้สิ้นหวังมากขึ้นไปอีกด้วยจุดยืนของ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ที่ประกาศมาตลอดว่า จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว

 

 

แต่พลันที่ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวภาย หลังประชุมร่วมกับคณะกรรมการ หรือ บอร์ด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดสรุปใจความได้ว่า ไม่มีนโยบายแปรสัมปทานใดๆ แต่จะเปิดโอกาสให้เอกชนคู่สัญญาที่เห็นว่า เสียเปรียบในการแข่งขันกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจาก กทช. สามารถยื่นเรื่องขอยกเลิกสัมปทานได้ เรื่องดังกล่าว ก็กลายเป็นข่าวดีของผู้ให้บริการโทรคมนาคมทันที

 

 

นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือภายใต้สัญญาสัมปทานกับทีโอที แสดงความคิดเห็นว่า หาก รมว.ไอซีทีสนับสนุนให้มีการแปร สัญญาสัมปทานเอไอเอสก็ยินดีพิจารณาเงื่อนไข แต่ต้องดีกว่าสัมปทานเดิมจึงจะจูงใจให้เกิดการแปรสัญญา เพราะหากไม่ดีกว่าก็ไม่มีความจำเป็น เพราะในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า คาดว่า กทช. ก็จะสามารถออกใบอนุญาตใหม่ได้   

 

 

กรรมการผู้อำนวยการเอไอเอส แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว โดยที่ผ่านมา เอกชนอยากแปรสัญญา แต่ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากภาครัฐ ขณะที่ในอนาคตเอกชนมองเห็นโอกาสแล้วว่า จะมีทางออกที่ดีกว่าจาก กทช. ที่จะสามารถออกใบอนุญาตประกอบกิจการใหม่ได้ และไม่มีเงื่อนไขผูกติดกับการจ่ายส่วนแบ่งรายได้ระดับสูงให้กับภาครัฐอีกต่อไป

 

 

ส่วน นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมภายรายใหญ่ภายใต้สัญญาสัมปทานกับทั้งทีโอทีและ กสท ยอมรับว่า เห็นด้วยกับแนวคิดของ รมว.ไอซีทีที่เปิดทางให้เอกชนยกเลิกสัญญาสัมปทาน โดยยึดการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป็นหลัก รวมทั้งประโยชน์ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำคัญ

 

 

ผู้บริหารกลุ่มทรู แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การเปิดทางให้เอกชนยกเลิกสัญญาสัมปทานควรเกิดขึ้นมานานแล้ว เพราะสอดคล้องกับกฎหมายเปิดเสรีโทรคมนาคมตามหลักสากลที่วงการอุตสาหกรรมทุกประเทศภายหลังจากยกเลิกการผูกขาดโดยรัฐก็ให้ยกเลิกสัมปทานและให้ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมแทน เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกฝ่ายสามารถแข่งขันการให้บริการได้โดยเสรี ขณะที่ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์สูงสุด

 

 

สำหรับแนวทางในการยกเลิกสัญญาสัมปทาน นายศุภชัย เสนอแนะว่า ไม่ควรปล่อยให้คู่สัญญาพูดคุยกันเอง เพราะถ้าคู่สัญญาพูดคุยกันเองโดยไม่มีภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีทางที่จะหาข้อยุติได้เนื่องจากมีผลประโยชน์ขัดกัน ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและควรจะทำ คือ การยกเลิกสัญญาสัมปทานพร้อมๆ กับการตั้ง กทช. เพื่อให้ กทช. เป็นผู้พิจารณาให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโทรคมนาคมบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

 

 

ผู้บริหารกลุ่มทรู ยังกล่าวถึงประเด็นที่สังคมกังวลว่า หากแปรสัมปทานแล้ว ผู้ประกอบการจะได้ประโยชน์ฝ่ายเดียว เพราะมีรายจ่ายน้อยลงว่า ผู้ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมทุกรายล้วนเป็นบริษัทชั้นนำ มีความสามารถในการประกอบธุรกิจและมั่น ใจว่า ภายใต้การแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมผู้ประกอบการทุกรายจะแข่งขันให้บริการดีที่สุด และเมื่อมีกำไรก็ต้องจ่ายเงินคืนแก่รัฐในรูปของภาษีประเภทต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดในครรลองที่โปร่งใส ตรวจสอบได้   

 

 

ถัดจากผู้บริหารกลุ่มทรู นายธนา เธียรอัจฉริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานพาณิชย์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือภายใต้สัญญาสัมปทานกับ กสท กล่าวว่า ดีแทคสนับสนุนการแปรสัญญาสัมปทาน โดยเสนอให้มีการหารือกันอย่างจริงจังระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าของสัญญาโดยมีกระทรวงไอซีที หรือ กทช. เข้ามาเป็นตัวกลาง เพราะความชัดเจนในเรื่องนี้ จะมีผลต่อการลงทุนของผู้ประกอบการ

 

 

ตอนนี้ ทุกฝ่ายต้องรีบเจรจาในเรื่องนี้ ให้ชัดเจนโดยเร็ว เพราะมีผลต่อการลงทุนของผู้ประกอบการ โดยมั่นใจว่า จะมีแนว ทางที่เหมาะสม แต่ไม่จำเป็นว่า จะต้องได้ข้อสรุปทันทีและจำเป็นต้องยึดโมเดลเดิม เพราะขณะนี้ สถานการณ์ต่างๆ เช่น การแข่งขัน ราคาค่าบริการและอายุของสัมปทาน เปลี่ยนแปลงไปมาก ขณะเดียวกัน กทช. ก็จะทำตัวอยู่เหนือปัญหาไม่ได้ เพราะต่อไปย่อมเกี่ยวพันกับการทำงานของ กทช. ผู้บริหารดีแทค กล่าวเพิ่มเติม  

 

 

ด้าน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้ บริการโทรศัพท์พื้นฐานภายใต้สัญญาสัมปทานกับ ทีโอที พูดถึงแนวคิดของ รมว.ไอซีทีที่เปิดโอกาสให้เอกชนยื่นเรื่องขอยกเลิกสัมปทานได้ว่า เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เพราะสุดท้ายแล้ว จะกลายเป็นประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติระหว่างสัญญาสัมปทานเดิมกับเงื่อนไขและระเบียบปฏิบัติของ กทช. ที่อาจจบลงด้วยการฟ้องร้อง

 

 

เรื่องนี้ ไม่จำเป็นต้องจบที่การแปรสัญญา แต่จะต้องมีการหารือกันระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าของสัมปทานเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ เพราะขณะนี้ ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจทั้งตามสัญญาสัมปทานและใบอนุญาตใหม่ของ กทช. ที่มีหลายเรื่องขัดแย้งกัน เช่น การใช้ค่าเชื่อมโยงโครงข่าย หรือ อินเตอร์คอนเน็กชั่นชาร์จ การแข่งขันและการกำหนดราคาค่าบริการ เป็นต้น ดร.สุพจน์ กล่าวทิ้งท้าย  

 

 

ขณะที่ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐกิจยุคสารสนเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ เห็นว่า การแปรสัญญาสัมปทานไม่ควรเกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลชั่วคราว เพราะทำให้เกิดประโยชน์ในแง่การแข่งขันเสรีและเป็นธรรมได้ยากเนื่องจากสิ่งที่เอกชนต้องการ คือ ผลประโยชน์ของตัวเอง ขณะเดียวกันยังเสี่ยงต่อการถูกบิดเบือนและผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับรัฐบาลที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี  

 

 

 

ขณะนี้ ความสำคัญในการแปรสัญญาสัมปทานน้อยลง เพราะตลาดโทรศัพท์มือถือไม่มีปัญหาระหว่างคู่กรณีและสัญญาหลายฉบับก็กำลังจะหมดอายุลง ดังนั้น สิ่งที่รัฐบาลชั่วคราวควรทำ คือ มุ่งแก้ปัญหาในจุดอื่นๆ เช่น การเชื่อมต่อโครงข่าย ราคาและคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ถ้ารัฐบาลยังยืนยันที่จะดำเนินการต่อไปคงจะหนีไม่พ้นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะตอบสังคมได้หรือไม่ว่า ยึดอำนาจมาทำไม ดร.สมเกียรติ กล่าวทิ้งท้าย

 

 

ทั้งหมดนี้ เป็นความคิดเห็นของหลายๆ คน ในวงการโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นร้อน การแปรสัญญาสัมปทานโทรคมนาคมซึ่งเรื่องนี้ จะเป็นอย่างไรต่อไป ประชาชนไทยทั้งหลายต้องช่วยกันจับตาดูและพยายามทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อป้องกันไม่ให้ใครก็ตามใช้อำนาจทางการเมืองมาเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังฝ่ายการเมืองมาทุกยุคทุกสมัย...

 

 

 

ณัฐพล ทองใบใหญ่
itdigest@thairath.co.th


 

ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี