หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ ผ้าพันคอราคาถูก ราคาส่ง เชียงใหม่ ลำพูน

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
รวมกระทู้ทั้งหมด
เว็บบอร์ด » รวมกระทู้ทั้งหมด
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
บ้านผาขวาง(น่าน) หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
บ้านผาขวาง(น่าน) หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 14 พ.ค. 64 เวลา 01:29:50 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 “ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้บุกรุกป่า เผาป่า” เป็นวลีที่ทำให้ ‘นคร ผาแก้ว’ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านผาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน เกิดแรงบันดาลที่จะเข้ามาทำงาน “อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน” ด้วยความมุ่งหวังและตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า จะต้องทำให้คนข้างนอกเห็นว่า บ้านผาขวางไม่ได้ตั้งใจเผาป่า 
แต่เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรม และการเก็บผักหวานของคนในหมู่บ้าน พอถึงฤดูกาลทำเกษตรก็จะเผาพื้นที่เตรียมไร่นา ทำให้เกิดมลพิษ เกิดหมอกควัน ไฟลามไปสู่พื้นที่อื่น สร้างความเสียหาย 
ผู้ใหญ่นคร จึงชักชวนคนในหมู่บ้านมาทำประชาคม พูดคุยหาทางออก แก้ไขปัญหาร่วมกัน และมีเป้าหมายร่วมกันคือ ทำให้บ้านผาขวางเป็นหมู่บ้านไม่เผาป่า ก่อนหน้านี้เขาเคยไปร่วมสัมมนา กับภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กร และนำแนวคิดมาปรับใช้ในพื้นที่ สมัยที่ยังดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ โดยยึดคติประจำใจว่า “วิ่งให้ไกลไปให้ถึง และทำวันนี้ให้ดีที่สุด”
                        
ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่นครมีบทบาทหลัก ในการเชื่อมประสานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ 

นอกจากมีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เขายังเป็นประธาน อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ทำโครงการหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นอาสาสมัครเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการยุคใหม่ไม่เผาป่า เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)  และยังทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ จัดสรรงบประมาณของท้องถิ่นมาทำแนวกันไฟ และฝายชะลอน้ำ   ข้อความและรายละเอียดน่าจะไม่สอดคล้องกันครับ

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สำคัญๆ ที่บ้านผาขวางได้ทำไปแล้ว มีดังนี้
1. การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืชทางการเกษตร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และสถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดน่าน
2. ธนาคารขยะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีคนรับซื้อขยะจากเอกชนมาให้ราคาที่สูงขึ้น
3. การแปรรูปไม้ไผ่ นำไม้ไผ่ที่ได้จากการรักษาดูแลป่า ไม่เผาป่า มาทำเครื่องจักสาน เช่น ชะลอม ตะกร้า โดยกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ได้รับการสนับสนุนความรู้จาก กศน. (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย) และ อบต. (องค์การบริหารส่วนตำบล) สนับสนุนงบประมาณ ให้กู้ยืมเงินเป็นต้นทุนการผลิต เพื่อรวมกลุ่มชาวบ้านในหมู่บ้าน
4. การเพาะเห็ด โดยนำวัชพืช เช่น ฟางข้าว มาเพาะเห็ดเพื่อลดการเผา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กศน.
5. การปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน ให้ อสม.ในหมู่บ้านเป็นผู้ลงมือทำ โดยปลูกสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น สร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องสมุนไพร ให้เด็ก ๆ และทุกคนได้เรียนรู้ และรู้จัก
6. การทำแนวกันไฟและฝายชะลอน้ำ
                        
ในการเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน ทางหมู่บ้านจะมีปฏิทินประจำปี ที่ทุกคนรับรู้ร่วมกัน พอถึงเดือนมกราคมของทุกปี ทุกคนจะมาร่วมกันทำแนวกันไฟ ในหมู่บ้านจะมีชุดเฝ้าระวังไฟป่า 15 คน และมีชุดเคลื่อนที่เร็ว ในขั้นตอนการปฏิบัติ ชุดทำแนวกันไฟจะเข้าไปทำแนวกันไฟ หลังจากนั้น 2-3 วัน ชุดเฝ้าระวังไฟป่าจะไปลาดตระเวน ตรวจสอบ สังเกตการณ์ว่าตรงจุดไหนมีไฟบ้าง ส่วนชุดเคลื่อนที่เร็วจะเข้าไปดับไฟป่าที่เกิดขึ้น 
ในการแจ้งข่าวสาร หากเกิดไฟป่า ทางชุดเฝ้าระวังจะโทรมาที่ผู้ใหญ่บ้าน จากนั้นผู้ใหญ่บ้านจะประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อระดมชาวบ้านพร้อมชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าไปช่วยกันดับไฟ แต่สถานการณ์ไฟป่าในหมู่บ้านไม่เคยเกิดขึ้นมานานกว่า 2 ปีแล้ว 
บ้านผาขวางยังมีมาตรการ มีกฎระเบียบของหมู่บ้าน หากใครฝ่าฝืนหรือผิดกฎระเบียบ จะต้องเสียค่าปรับ 50,000 บาท “อาจจะเป็นการขู่ แต่ต้องเขียนค่าปรับให้สูง ๆ ไว้ และในการปรับ ต้องดูเหตุดูผล ดูเจตนา ว่าตั้งใจกระทำผิดหรือไม่ หากตั้งใจก็จำเป็นต้องปรับจริง” ผู้ใหญ่นคร กล่าวชี้แจง
                        
การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมต้องมีการเชื่อมโยงกัน ระดับภาคมีรูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย ในภาคเหนือมีกรุ๊ปไลน์ (LINE) ไว้คอยสื่อสารการทำงาน ให้เห็นความเคลื่อนไหว การหนุนช่วยกัน มีการทบทวนกระบวนการทำงานในทุกจังหวัด แบบหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
นอกจากการทำงานในระดับภาค สำคัญที่สุดต้องมีการทำงานเชื่อมโยงเครือข่ายระดับตำบล การทำงานระดับตำบลจะมีกฎระเบียบ ข้อตกลง ข้อบัญญัติของตำบลคล้าย ๆ กัน เช่น เวลาทำแนวกันไฟต้องทำแนวเชื่อมกันหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลามไปในพื้นที่อื่น ๆ 
บ้านผาขวาง จึงเป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ของตำบลบ่อ เพื่อให้หมู่บ้านใกล้เคียง และพื้นที่อื่น ๆ ได้เข้ามาเรียนรู้การจัดการ การลดการเผา การลดการเกิดปัญหาหมอกควัน โดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญ

โปรย :
“ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่นครมีบทบาทหลัก ในการเชื่อมประสานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ นอกจากมีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เขายังทำโครงการหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผา ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)”

 

 

 

 

 

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 179

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 14 พ.ค. 64 เวลา 01:29:50
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ 08-0500-1180 เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี