หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ https://lin.ee/i3Dywxo

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
รวมกระทู้ทั้งหมด
เว็บบอร์ด » รวมกระทู้ทั้งหมด
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
กมธ.ผลักดันเลือกตั้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ พร้อมเปิดรับฟังความเห็น ส่งเรื่องถึง ‘มหาดไทย’ พิจารณา

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
กมธ.ผลักดันเลือกตั้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ พร้อมเปิดรับฟังความเห็น ส่งเรื่องถึง ‘มหาดไทย’ พิจารณา
โพสต์โดย คนข่าว , วันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 10:45:37 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

นายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต.2 พรรคประชาชาติ ได้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ครั้งที่ 83  ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 404  ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดยได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

 

    รายงานของคณะกรรมาธิการฯ ได้รับการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

    ระเบียบวาระ 4.21 เรื่อง ข้อเสนอการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   ระเบียบวาระ 4.22 เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองบันทึกการประชุม (เลื่อน)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

 

      พิจารณาเรื่อง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้

      1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุม

        - นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

       2. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายวิฑูร เอียมโอภาส

       3.ผู้แทนกลุ่ม We're all voters : เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเกิดขึ้นจริง นายสันติสุข กาญจนประกร

 

       เนื่องด้วยทางกลุ่ม We're all voters : เลือกผู้ว่าฯทั่วประเทศต้องเกิดจริง ร่วมกับ Change .org ได้รณรงค์ให้เกิดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการทั่วประเทศ พร้อมให้ประชาชนร่วมลงชื่อ 15,557 รายชื่อที่สนับสนุนทางChange.org/WeAll/Votes โดยมีวัตถุประสงค์

1.ผลักดันการรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้เข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจฯ และรัฐสภา โดยมีหลักการเบื้องต้นว่า ผู้ว่าฯจากการแต่งตั้งนั้น ไม่เป็นไปตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยไม่รู้ปัญหาในพื้นที่จริง และไม่เกิดการแข่งขันเชิงนโยบายให้ประชาชนได้ตัดสินใจ เหมือนผู้ว่าฯจากการเลือกตั้ง

2.แก้รัฐธรรมนูญให้เกิดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการทุกจังหวัด เพื่อเกิดการกระจายอำนาจสู่ประชาชน

3.สืบเนื่องจากข้อที่ 2 เราหวังว่าจะเกิดการแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อปลดล๊อกท้องถิ่นให้มขอบเขตอำนาจ และการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกจังหวัดโดยไม่รวมศูนย์ความเจริญอยู่เพียงเมืองหลวง

นายสันติสุข กาญจนประกร (ผู้ก่อต้ังโครงการรณรงค์)

 

มุมมองของตัวแทนกระทรวงมหาดไทย : ข้อเท็จจริงราชการส่วนภูมิภาคยังมีความจำเป็นต้องยึดโยงกัน เพราะการบริหารราชการตามนโยบายรัฐบาลกลาง และมีกฎหมายหลายฉบับที่ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งการต่างๆ  แต่ก็เห็นด้วยว่าจะต้องมีการปฏิรูประบบราชการที่จะต้องมาทบทวนบทบาทอำนาจหน้าที่กันให้ชัดเจน เพราะลักษณะงานหลายอย่างยังมีการรวมศูนย์อำนาจที่ส่วนกลาง โดยเฉพาะเรื่องการจัดบริการสาธารณะควรที่ส่งมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่งบประมาณส่วนใหญ่ยังรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลาง กระทรวง กรมต่างๆ จึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการ Change for good. ประการสำคัญที่สุดหากสภาผู้แทนราษฎรออกกฎหมาย...กระทรวงมหาดไทยก็ปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะข้อเท็จจริงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในอดีตในระบบศักดินา ระบบเจ้าเมือง ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมาที่ต้องการให้มีการยึดโยงกับประชาชน...

ซึ่งประเด็นการนำเสนอกฎหมายเข้าสู่ทางคณะกรรมาธิการ ได้นำเสนอรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ เรื่อง การบริหารราชการรูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง ซึ่งในรายงานก็มีภาคผนวช ก็มีการยกร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการจังหวัดจัดการตนเองพ.ศ...เหตุผล โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 249 กำหนดให้มีการจัดการปกครองท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมย์ของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้การปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 249 - มาตรา 254 จึงจำเป็นต้องตรา พ.ร.บ.นี้ มีทั้งหมด124 มาตราด้วยกัน

ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้

1.การจัดตั้งจังหวัดจัดการตนเอง

2.การกำหนดให้ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดที่ได้จัดตั้งเป็นจังหวัดจัดการตนเอง

 

3.การกำหนดหลักการพื้นฐานของการปกครองส่วนท้องถิ่น

4.การกำหนดให้การบริหารจังหวัดจัดการตนเอง ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน (สภาจังหวัดจัดการตนเอง ผู้ว่าราชการจังหวัด และสภาพลเมืองจัดการตนเอง ฯลฯ

มติที่ประชุมเห็นควรส่งเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทย และนายซูการ์โน มะทา ประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ...พร้อมจัดอบรมสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนอีกครั้งในเร็ว ๆ นี้

ที่มา: เพจซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 130

แสดงความคิดเห็น โดย คนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 23 มิ.ย. 65 เวลา 10:45:37
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ 08-0500-1180 เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี