หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ ผ้าพันคอราคาถูก ราคาส่ง เชียงใหม่ ลำพูน

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
รวมกระทู้ทั้งหมด
เว็บบอร์ด » รวมกระทู้ทั้งหมด
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
ลำพูนประกาศห้ามเผาเด็ดขาด 1มีนา-30เมษา67

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
ลำพูนประกาศห้ามเผาเด็ดขาด 1มีนา-30เมษา67
โพสต์โดย ตนข่าว , วันที่ 23 ก.พ. 67 เวลา 20:57:38 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVVลิงก์ผู้สนับสนุน
ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

ด้วยปรากฏว่า ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับสภาพทางอุตุนิยมวิทยา มีอัตราการระบายอากาศต่ำ การไหลเวียนและการถ่ายเทของอากาศไม่ดี และเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งสภาพอากาศจะมีความแห้งแล้ง ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ง่าย รวมถึงมีจำนวนจุดความร้อนที่เกิดจากการเผา ในที่โล่งเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดข้างเคียง เกิดการสะสมของฝุ่นละอองในบรรยากาศ   เพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ หากมีการเผาในที่โล่งเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระดับที่รุนแรงขึ้น 

เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากไฟป่า หมอกควัน และลดมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 จังหวัดลำพูน จึงห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2567 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ดังนี้

1. ห้ามหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน เผาขยะ กิ่งไม้ เศษวัชพืช บริเวณสำนักงานโดยเด็ดขาด และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครทุกประเภท ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่ ให้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมชี้แจงให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด

 

2. ให้นายอำเภอ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศชี้แจง กำชับในการประชุมทุกครั้ง รวมทั้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

3. ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครทุกประเภท ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลเอาใจใส่ ให้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมชี้แจงให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

4. ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการควบคุมไฟป่าทุกแห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมไฟป่าของแต่ละตำบล หมู่บ้าน

5. ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ตามกฎหมาย มีหน้าที่ร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่บุคคลผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด

6. ประชาชนต้องให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดไฟป่า หากพบเห็นไฟป่า ให้ช่วยกันดับไฟในเบื้องต้นทันที เพื่อไม่ให้ไฟขยายเป็นวงกว้าง และให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยควบคุมไฟป่า องค์กรปกครอง

 

อนึ่งการกระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และมีบทลงโทษ รวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ดังนี้

1. พื้นที่ชุมชน ห้ามผู้ใดทำการเผา ไม่ว่ากรณีใด ๆ อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือทำให้สภาพแวดล้อมเสียหาย คุณภาพอากาศลดลง หรือเป็นมลพิษ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

2. พื้นที่เกษตรกรรม ขอความร่วมมือไม่ให้ผู้ใดดำเนินการดำเนินการเผาขยะมูลฝอย เผากิ่งไม้ใบไม้ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตลอดจนวัชพืชต่าง ๆ 

3. พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน ห้ามกำจัดเศษวัสดุทางการเกษตร ฟางข้าว ตอซังข้าวโพด หญ้า หรือขยะมูลฝอย หรือสิ่งอันไม่พึงประสงค์ใดๆ โดยการเผาอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพดิน หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างในโครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือการทำประโยชน์ในที่ดินของเกษตรอื่น หรือสภาพแวดล้อม 

4. พื้นที่ริมทาง ห้ามมิให้ดำเนินการจุดไฟเผาในพื้นที่ริมทางหลวง ริมทางรถไฟ และริมทางหลวงท้องถิ่น ซึ่งหากพบเห็นให้รีบแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเขตทางหลวงนั้น เข้าดำเนินการระงับเหตุ รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 

5. พื้นที่ป่า ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้เกิดไฟป่าทุกชนิด การจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าไม้ และเขตทาง จะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย 

    กรณีพบเห็นการกระทำโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรีหรือนายอำเภอ เพื่อทราบ และดำเนินการตามกฎหมาย หรือแจ้งหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

- ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน โทร. 053–562963 

- ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน/สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง สายด่วน 191

- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สายด่วน 1362

 

- แขวงทางหลวงลำพูน สายด่วน 1586

- แขวงทางหลวงชนบทลำพูน สายด่วน 1146

- สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน  สายด่วน 1784

- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน  โทร 053-510662

- นายอำเภอเมืองลำพูน โทร. 081-8674377

 

- นายอำเภอป่าซาง โทร. 081-8674380

- นายอำเภอลี้  โทร. 081-8674419

- นายอำเภอแม่ทา  โทร.081-8674409

- นายอำเภอบ้านโฮ่ง โทร. 081-8674397

- นายอำเภอทุ่งหัวช้าง โทร. 081-8674423

 

- นายอำเภอเวียงหนองล่อง โทร. 081-8674425

- นายอำเภอบ้านธิ โทร. 081-8674424

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567


 
 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

กระทู้/ข่าว อื่นๆ ที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 393

แสดงความคิดเห็น โดย ตนข่าว IP: Hide ip , วันที่ 23 ก.พ. 67 เวลา 20:57:38
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%โซ่สเตอร์และวงล้ออลูมิเนียม ดี.ไอ.ดี ถูกผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีของประเทศญึ่ปุ่น และส่งไปยังผู้ประกอบการรถมอเตอร์ไซค์ทั่วโลกเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ 08-0500-1180 เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%โซ่สเตอร์และวงล้ออลูมิเนียม ดี.ไอ.ดี ถูกผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีของประเทศญึ่ปุ่น และส่งไปยังผู้ประกอบการรถมอเตอร์ไซค์ทั่วโลกเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี