หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ GRAB FOOD LAMPHUN
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องแก๋งโฮ๊ะ
เว็บบอร์ด » ห้องแก๋งโฮ๊ะ
รายละเอียดของห้อง : พูดคุยกันเรื่องทั่วๆ ไป, สัพเพเหระ, อยากถาม อยากตอบ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
มารู้จัก ท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าฯจ.ลำพูน คนล่าสุด (ประวัติ)

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
มารู้จัก ท่านวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าฯจ.ลำพูน คนล่าสุด (ประวัติ)
โพสต์โดย โน้ต cmprice , วันที่ 03 ต.ค. 59 เวลา 10:35:29 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVV
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

สำหรับประวัติของ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ นั้น  เกิดเมื่อ 13 ธันวาคม 2499 อายุ 59ปี 10เดือน (ณ วันที่มารับตำแหน่ง พ.ศ.2559)

จบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยม อันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง , ปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช , ปริญาโท รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต ( การเมืองการปกครอง ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 33 , หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 36 , เคยได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2540


เคยดำรงตำแหน่ง นายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน , นายอำเภอโกรกพระ นายอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ , นายอำเภอด่านลานหอย นายอำเภอศรีสัชนาลัย นายอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย , นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ , ปลัดจังหวัดสุโขทัย , ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ , และ ได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 .ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
- ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2537
- ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ระดับ 9 ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2550
- ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัด (อำนวยการสูง) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2554
- ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด (บริหารต้น) ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2556


ประวัติการศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การฝึกอบรมดูงาน - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๓๓ ปี ๒๕๓๕, หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 36 ปี 2540
- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน ชุดที่ 15 ปี 2550
- หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะนายอำเภอ ( นายอำเภอระดับ 9) รุ่นที่ 1 ปี 2551
- หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร. 1)ประจำปี 2556

ประวัติรับราชการ
- นายอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน, นายอำเภอโกรกพระ นายอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์, นายอำเภอบ้านด่านลานหอย นายอำเภอศรีสัชนาลัย นายอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย, นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
- ปลัดจังหวัดสุโขทัย (อำนวยการสูง) ,ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ (อำนวยการสูง)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ผลงานดีเด่น
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2540
- ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดนครสวรรค์ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็น “คนดี เมืองสี่แคว ประจำปี 2543” นับว่าเป็นข้าราชการปกครองคนแรกที่ได้รับการคัดเลือก
- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จาก 15 ชมรมของอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็น “บุคคลเกียรติยศของอำเภอหนองบัว ประจำปี 2548”
- นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น ระดับเขต เขต 2 ตามโครงการนายอำเภอของประชาชน ประจำปี 2552
- สำนักทะเบียนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประจำปี 2553 ประเภทสำนักทะเบียนอำเภอ ที่มีจำนวนราษฎรตั้งแต่ 80,000 คน ขึ้นไป (นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์)
- กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับคัดเลือกเป็น กองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่น ประจำปี 2555  (ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์)
- เป็นผู้ริเริ่มโครงการตักบาตรพระ 1,111 รูป เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2555-2559) เป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป เด็ก และเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง ได้ทำบุญ ตักบาตรพระ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นประจำทุกปี
- เป็นประธานจัดหาทุนหุ้มทองเจดีย์วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จนดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 (เงินบริจาค 10 ล้านบาท)
- เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการบริหารจัดการฝังกลบขยะตกค้าง ตามนโยบายของรัฐบาล จนสามารถดำเนินการฝังกลบขยะ ปริมาณ 23,000 ตัน
ครบ 100% ได้ภายในเดือน ธันวาคม 2557
- เป็นประธานคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เดิมมีปัญหาการร้องเรียนจากประชาชน จนโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกขอให้จังหวัดเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้เป็นประธานในการแก้ไขปัญหาโดยนำหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางปฏิบัติ จนทำให้โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุกขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี จนได้รับคำชมเชยจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ ขอให้ส่งรายงานผล “ผาจุกโมเดล” ให้คณะกรรมาธิการฯ เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่อื่น
- ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการจัดตั้งกองทุนแม่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี โดยในปี 2559 มีจำนวน 618 หมู่บ้าน/ชุมชน จากหมู่บ้านทั้งสิ้น 644 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 95.96 ถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในประเทศ ทั้งในแง่จำนวนและสัดส่วน ปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนฯ สำหรับส่วนที่เหลืออีก 27 หมู่บ้าน/ชุมชน ครบถ้วนแล้ว รอการประกาศเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะทำให้จังหวัดอุตรดิตถ์มีกองทุนแม่ของแผ่นดินครบ 100% เป็นจังหวัดแรกของประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณดี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๙ ประเภทต้นแบบ 7 ชมรม มากที่สุด เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
- ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานระดับดีเด่นในการป้องกันยาเสพติด ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สนง.ป.ป.ส.)
- ได้รับโล่รางวัล และสร้อยคอทองคำพระราชทาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด TO BENUMBER

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 28940

แสดงความคิดเห็น โดย โน้ต cmprice IP: Hide ip , วันที่ 03 ต.ค. 59 เวลา 10:35:29
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี