หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ ผ้าพันคอราคาถูก ราคาส่ง เชียงใหม่ ลำพูน

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องต๊กโต...ตั๋วลาย
เว็บบอร์ด » ห้องต๊กโต...ตั๋วลาย
รายละเอียดของห้อง : ร้องเรียน, ฝากประกาศข่าว, ปัญหาสังคม, ระบายความในใจ, ไม่มีคนเข้าใจ
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
กระทรวงพลังงาน นำร่อง เดินหน้านำประชาชนปลูกป่า 25,000 ไร่

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
กระทรวงพลังงาน นำร่อง เดินหน้านำประชาชนปลูกป่า 25,000 ไร่
โพสต์โดย siaoi , วันที่ 23 ส.ค. 55 เวลา 16:21:03 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVV
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงพลังงาน นำร่อง เดินหน้านำประชาชนปลูกป่า 25,000 ไร่

ตามแนวพระราชดำริสร้างน้ำสร้างป่า ถวายองค์ราชาและองค์ราชินี

หวังฟื้นผืนป่าต้นน้ำเยียวยาปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน

กระทรวงพลังงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัด  นำร่องกิจกรรมสร้างน้ำสร้างป่าถวายองค์ราชาและองค์ราชินี ภายใต้โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80พรรษา มหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา โดยนำหน่วยงานภาครัฐ เอกชนข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดประชาชน นักเรียนนักศึกษา จังหวัดน่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างป่า 25,000 ไร่ ในพื้นที่แปลงปลูกป่า บ้านน้ำตวง หมู่ 9 อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน สนองแนวพระราชดำริด้านการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และสร้างแนวชะลอน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในจังหวัดต้นน้ำอย่างยั่งยืน

คุณวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสภาพป่าไม้ธรรมชาติที่ถูกทำลายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดสภาวะอากาศแปรปรวนและภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น รัฐบาลจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาปฏิบัติ กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน จัดทำแผนการฟื้นฟู    การอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า และการบริหารจัดการน้ำให้เป็นรูปธรรม  เพื่อสนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งยังสอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาล ในการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันบรรเทาอุทกภัย แบบครบวงจร ทั้งจากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยในวันที่      8 สิงหาคม 2555  รัฐบาลจะจัดโครงการประชาอาสา  ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยจะดำเนินโครงการทั่วประเทศเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่อื่นๆ                      ทั่วประเทศ ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและ   การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยกำหนดปลูกป่า 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2555 – 2559 จำนวนรวม 800 ล้านกล้า โดยในปี พ.ศ.2555 นี้ กำหนดให้ปลูกป่า จำนวน 20 ล้านกล้าในพื้นที่ลุ่มน้ำก่อน โดยให้กำหนดพื้นที่ลุ่มน้ำในการปลูกป่าที่ชัดเจน พร้อมกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ และหาวิธีป้องกันรักษา ดูแลต้นกล้าให้เติบโตต่อไป

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  ร่วมกันจัดทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สร้างน้ำสร้างป่า ถวายองค์ราชาและองค์ราชินี” สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ผ่านการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งด้วยการแก้ที่ ต้นทางโดยการปลูกป่าทดแทน ซึ่งช่วยในการสกัดกั้นน้ำและคืนต้นไม้กลับคืนสู่ผืนป่า เฉลิมพระเกียรติ สร้างน้ำสร้างป่า ถวายองค์ราชาและองค์ราชินี ในปี 2555 โดยการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู ป่าบริเวณลุ่มน้ำน่าน เหนือเขื่อนสิริกิติ์ รวมทั้งสิ้น 25,000 ไร่ คิดเป็นจำนวนต้นไม้ที่ปลูกรวม 5,000,000 ต้น

การปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ ครั้งนี้ โดยได้น้อมนำแนวพระราชปณิธานในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาผสมผสานกับการนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในเรื่องการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน 4 อย่าง มาดำเนินการในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมทั้งสิ้น จำนวน 25,000 ไร่ พร้อมบำรุงรักษาต่อเนื่อง 2 ปี โดยนำร่องโครงการที่แปลงปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี ที่ บ้านน้ำตวง หมู่ 9 ตำบลน้ำพราง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ตาก ลำปาง พะเยา แพร่ สุโขทัย น่าน และอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ลำน้ำน่าน นับเป็นแม่น้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชาวจังหวัดน่านและชาไทยตอนล่างมาเป็นเวลาช้านาน

โดยมุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญ และการมีส่วนร่วม ในด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวยังเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการด้านกรบริหารจัดการน้ำและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงนโยบายด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ำ ลำธารของประเทศให้มีความอุดมสมบูรณ์ อันจะช่วยป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งแผนการการดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก และการสร้างฝายชะลอน้ำ โดยหลักสำคัญ ของการบริหารจัดการ คือเป็นโครงการฯ ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่บริเวณต้นน้ำน่าน ในการอาสาร่วมกันทำความดี ทั้งนี้เพื่อน้อมเกล้าฯถวายแม่ของแผ่นดิน ด้วยการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและร่วมกันปกปักษ์รักษาผืนป่าต้นน้ำน่านให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป

 

****************************************************

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

 ฉัตรปวีร์  ณัฐนิธิ, กาญจนา  พุ่มพวงและ ศวัสรุจา รัตนบุผา            โทร  089-496-6701,085-354-6910     

Email: aey.natniticlub@gmail.com,nazmic22@gmail.com, karn_pumpuang@hotmail.com

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 6488

แสดงความคิดเห็น โดย siaoi IP: Hide ip , วันที่ 23 ส.ค. 55 เวลา 16:21:03
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ 08-0500-1180 เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณาเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี