หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ ขายส่งผ้าพันคอราคาถูก
พื้นที่โฆษณา 1,500 บ./เดือน โทร.080-500-1180

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
ห้องการเมือง
เว็บบอร์ด » ห้องการเมือง
รายละเอียดของห้อง : "แตกต่างแต่ไม่แตกแยก" ความคิดอันหลากหลาย สำหรับการเมืองในไทย
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
การมีส่วนร่วมของประชาชน

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
การมีส่วนร่วมของประชาชน
โพสต์โดย เทวฤทธิ์ , วันที่ 25 ก.พ. 58 เวลา 11:24:04 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVV
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

“การมีส่วนร่วมของประชาชนตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ” บทความนี้ กล่าวได้ว่า เป็นทั้งข้อมูล เป็นทั้งข้อคิดข้อพิจารณา เป็นทั้งความรู้ที่จะสร้างความเข้าใจกับท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด บทบาทหน้าที่ใดใดก็ตามแต่ ข้าพเจ้าเขียนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อคิดพิจารณา ต่อทางราชการที่เกี่ยวข้องไปมาก แต่ก็ยังขาดความละเอียดในเรื่องของ “การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ” ถึงแม้ว่าหลายๆท่าน หลายๆกลุ่ม หลายๆสถานศึกษา จะมีความคิด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยฯ ตามแต่จะได้เล่าเรียนศึกษากันมา ว่ากันไปตามความคิดอ่าน ที่จะคิดขึ้นมาได้ตามความรู้ที่เล่าเรียนมา ดังนั้นข้าพเจ้าจึงจะให้ข้อคิดข้อพิจารณาหรือให้ความรู้ ต่อไปนี้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนฯลฯ ในทางที่ถูกที่ควร ไม่ใช่เอาแต่เรียกร้องแบบนั้น แบบนี้ ต้องมีอย่างนั้น ต้องมีอย่างนี้ ต้องทำอย่างนั้น ต้องทำอย่างนี้ ถ้าไม่ใช่อย่างที่พวกท่านคิดถ้าไม่ใช่อย่างที่พวกท่านต้องการ ไม่ใช่การมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่ใช่ประชาธิปไตย ความจริงแล้ว ตัวการสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและปกครองประเทศตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย นั้น มีเพียง ๒ กลุ่ม ๒ พวกเท่านั้น (ในที่นี้จะไม่กล่าวถึง พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นประมุขตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย และไม่กล่าวถึง ระบบราชการ อันเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมฯลฯเช่นกัน) บุคคล ๒ กลุ่ม ๒ พวกที่ข้าพเจ้าจะกล่าวถึง ล้วนเกี่ยวข้องและเป็นตัวการ ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและปกครองประเทศ ก็คือ ๑. ประชาชน ๒. ตัวแทนของประชาชน นั่นก็คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่มาจากการเลือกตั้ง ๑.ประชาชน จะมีส่วนร่วมในการบริหารฯและปกครองได้ ในลำดับแรก นั่นก็คือ การที่ได้ใช้สิทธิใช้เสียงเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าไปบริหารและปกครองประเทศแทนตน ตามที่ตน(ประชาชน)ต้องการ ซึ่งของประเทศไทย ประชาชนก็จะรู้หรือดูเอาเพียง นโยบายต่างๆที่ทางพรรคการเมืองเสนอเป็นทางเลือกให้ประชาชนเป็นตัวชี้วัดว่าจะเลือกพรรคใด หรือบุคคลใด เข้าไปเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง นโยบายของแต่ละพรรคการเมืองก็มีเพียงไม่กี่ข้อ ที่เสนอต่อประชาชน ส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงโปรโมชั่น ที่จะล่อให้ประชาชนเลือกบุคคลในพรรคการเมืองของตน แต่รายละเอียดปลีกย่อย ของการบริหารและปกครองด้านอื่นๆ ยังมีอีกมากมาย เมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกตัวแทนของตน ตามที่ประชาชนหวังจะได้รับผลประโยชน์ เรียบร้อยแล้ว ก็มาถึงข้อสอง คือ ๒.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ จะเรียกว่า นักการเมือง ก็ได้ นักการเมือง หรือ เหล่าบรรดาผู้แทนราษฎร เป็นตัวจักรสำคัญยิ่งในอันที่จะ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่พวกนักการเมืองเหล่านั้นบางกลุ่มบางคน เมื่อได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรแล้ว จะกล่าวได้ว่า ไม่เคยไปสอบถาม เสาะหา สอดส่อง ดูแล สืบหาข้อมูล ประชุม ปรึกษาหารือ หรือประชาคม กับประชาชน เพื่อให้ได้รู้ได้ทราบถึงปัญหาข้อขัดข้อง ความต้องการ หรือ ได้รู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชน แต่กลับมีนักการเมืองบางกลุ่ม บางคนไปยุยงเสี้ยมสอน หรือบางครั้ง ก็เป็นหัวโจก เป็นผู้นำในการสร้างปัญหาให้กับรัฐบาล ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ ระบบเสียงข้างมากในสภาฯ พรรคการเมืองที่ไม่ได้รับเลือกเป็นรัฐบาล จะไม่สามารถเสนอความต้องการของประชาชนที่เลือกตนให้รัฐบาลที่ไม่ใช่พรรคการเมืองที่ตนสังกัดอยู่ จัดการแก้ไขช่วยเหลือ ฯลฯ หรือเพราะต่างฝ่ายต่างต้องการฐานเสียงเพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไป จึงทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนขาดหายไป เกิดการแก่งแย่งชิงกันเป็นรัฐบาล ฯลฯ ซึ่งในทางที่เป็นจริงแล้ว หากนักการเมืองทุกพรรค ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนของประชาชน ได้ใส่ใจ ได้สนใจ ได้สอดส่องดูแลประชาชนดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ประชาชนย่อมมีส่วนร่วมในการบริหารและปกครองประเทศอย่างแท้จริง ไม่จำเป็นจะต้องไปตั้งกลุ่มนั้น กลุ่มนี้ องค์กรนั้น องค์กรนี้ เพราะถ้าหากนักการเมือง สนใจใส่ใจ สอดส่อง ดูแล สอบถาม ประชุม ประชาคม เสาะหา ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆในการดำรงชีวิต และปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน นั่นก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างถูกต้องและดียิ่งตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นอัตโนมัติ ปัญหาต่างๆที่ในอดีตที่ผ่านมาจะไม่เกิดขึ้น หากเหล่านักการเมือง ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใด ได้มีการสอดส่อง ดูแล เสาะหา สอบถาม พูดคุย ปรึกษา กับประชาชน แล้วนำปัญหาข้อขัดข้องเหล่านั้น มาแยกแยะว่า ปัญหาข้อขัดข้องไหน สามารถทำได้ตามความสามารถของหน่วยงานในทันทีฯลฯ หรือปัญหาข้อขัดข้องไหน ต้องนำเข้าสู่สภาฯอย่างเร่งด่วน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่า ประชาชนเหล่านั้นเป็นฐานเสียงของฝ่ายพรรคการเมืองใด ความเป็นประชาธิปไตย ความสงบสุข ก็จะเกิดขึ้น (คิดให้ดี) ปัญหาข้อขัดข้องบางชนิด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาล แต่ประชาชนผู้เดือดร้อนเหล่านั้น กลับถูกยุยงยุแหย่ให้ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไข ซึ่งในทางการบริหารและปกครองแล้วเป็นการไม่ถูกต้อง ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง และไม่ควรจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นด้วยซ้ำไป แต่เพราะประชาชนเห็นว่าพวกอื่นหมู่อื่นเขาได้ ไม่ยุติธรรม ก็อยากได้บ้างเพื่อความยุติธรรม หรือเพราะความเคยตัวเคยได้เห็นหมู่อื่นเขาทำแล้วได้ ก็เกิดพฤติกรรมเรียนแบบ ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องสอนดอกนะว่า ควรใช้หลักการใดมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในสิ่งที่ประชาชนเหล่านั้นทำมาหากินหรือประกอบอาชีพกันอยู่ ในที่นี้จะไม่กล่าวถึง พฤติกรรม การปฏิบัติของเหล่าบรรดานักการเมืองบางกลุ่มบางคนที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯลฯ แต่ได้กล่าวถึงอนาคตข้างหน้าว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ถูกต้อง ตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ ควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีกฎหมายใด ระเบียบใด กลุ่มใด องค์กรใด ก็ไม่มีความหมายทั้งนั้น ถ้าหาก นักการเมือง และประชาชน ไม่มีความรู้ความเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างเป็นธรรมชาติ โดยอัตโนมัติ และถ้าหาก ทั้งประชาชน และ นักการเมือง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการประพฤติปฏิบัติ ก็ย่อมเกิด “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและปกครองประเทศตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ” อย่างยั่งยืน และมั่นคง หรือไม่อย่างนั้น ก็อย่ามี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลยนะ เพราะมีแล้ว ก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชน เข้าไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการบริหารและปกครองประเทศ ประชาชนก็ตั้งกลุ่ม ตั้งสภาฯ ตั้งองค์กรอะไรต่อมิอะไร แล้วจะเอาอะไร จะให้รัฐบาลทำอย่างไร ฯลฯ ก็ส่งเป็นหนังสือ ส่งทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊ค Line ส่งเป็นจดหมายเปิดผนึก หรือชุมนุมเรียกร้องเอา ก็คงสนุกไม่น้อย เอ!แล้วจะเรียกว่า การปกครองระบอบอะไรดีนะ.... จ่าสิบตรี เทวฤทธิ์ ทูลพันธ์ ผู้เขียน ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 3274

แสดงความคิดเห็น โดย เทวฤทธิ์ IP: Hide ip , วันที่ 25 ก.พ. 58 เวลา 11:24:04
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ info@cmprice.com เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%พื้นที่โฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180 หรือ ส่งข้อความเพื่อติดต่อที่นี่

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี