หน้าแรก | ลงโฆษณาฟรี l หางาน l คอมพิวเตอร์ l เว็บบอร์ด | ตลาดออนไลน์ | อัตราค่าลงโฆษณา
www.cmprice.com เว็บไซต์ของฅนเชียงใหม่ ผ้าพันคอราคาถูก ราคาส่ง เชียงใหม่ ลำพูน

หน้าแรก » เว็บบอร์ด
คำคมๆ ข้อคิด ปรัชญาชีวิต
เว็บบอร์ด » คำคมๆ ข้อคิด ปรัชญาชีวิต
รายละเอียดของห้อง : คำคมๆ ข้อคิด ปรัชญาชีวิต ที่เราสามารถนำไปใช้ นำเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตได้
กระทู้ที่ตอบกลับล่าสุด | สร้างกระทู้ใหม่ | ดูกระทู้ทั้งหมด | ค้นหากระทู้ :
ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน .

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV
ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน .
โพสต์โดย - , วันที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 13:39:49 IP: Hide ip    


กด like เพื่อติดตามข่าวสารดีๆ
จาก cmprice.com
VVVVVV
ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน


 

© เนื้อหาข่าว/กระทู้

 

๑. แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง ๒. พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย ๓. พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง ๔. ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน ๕.อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง ๗. ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา ๘. ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย ๙. ยอดกษัตริย์นักพัฒนา ๑๐. พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ ๑๑. ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ ๑๒. บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ ๑๓. พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น ๑๔. ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา ๑๕. ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง ๑๖. จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๗. คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพอีกเล่า ๑๘. พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ๑๙. พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร ๒๐. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา ๒๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ ๒๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย ๒๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล ๒๔. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม ๒๕. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา ๒๖. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย ๒๗. กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง ๒๘. กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี ๒๙. ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย ๓๐. มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง ๓๑. ขอจงทรงพระเจริญ ๓๒. ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ ๓๓. บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ ๓๔. พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น ๓๕. พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ ๓๖. พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ๓๗. พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา ๓๘. พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา ๓๙. พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ๔๐. พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก ๔๑. ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ ๔๒. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย ๔๓. พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ ๔๔. พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก ๔๕. ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ ๔๖. ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย ๔๗. ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย ๔๘. พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ ๔๙. จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา ๕๐. มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง๕๑. พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา ๕๒. พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง ๕๓. เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง ๕๔. พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน ๕๕. ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง ๕๖. ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง ๕๗. ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ ๕๘. รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์ ๕๙. น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้ ๖๐. ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง ๖๑. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง ๖๒. พ่อหลวง คือ พ่อเรา ๖๓. พ่อหลวง คือผู้ให้ ๖๔. พ่อหลวง คือผู้พอเพียง ๖๕. พ่อหลวง คือพ่อที่รัก ๖๖. พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง ๖๗. พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่ ๖๘. พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน ๖๙. พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน ๗๐. รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน ๗๑. พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย ๗๒. หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย ๗๓. ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ๗๔. หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา ๗๕. เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล ๗๖. ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี ๗๗. พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ ๗๘. ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ ๗๙. ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา ๘๐.ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ๘๑. ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์ ๘๒. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ๘๓. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ๘๔. รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง ๘๕. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ) ๘๖. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม ๘๗. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ ๘๘. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ๘๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ๙๐. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๙๑. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๙๒. ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ๙๓. โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา ๙๔. ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล ๙๕. ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด ๙๖. ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล ๙๗. ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน ๙๘. พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง ๙๙. ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย ๑๐๐. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 


Copy Link : ท่านสามารถ copy ลิงค์ของข่าวนี้เพื่อเผยแพร่ต่อได้
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook ตอบกลับกระทู้นี้ VV กดถูกใจกระทู้นี้ VV


ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

 

 

 

 

 แจ้งลบกระทู้นี้

อ่าน 422

แสดงความคิดเห็น โดย - IP: Hide ip , วันที่ 19 ม.ค. 61 เวลา 13:39:49
 

 

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%โซ่สเตอร์และวงล้ออลูมิเนียม ดี.ไอ.ดี ถูกผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีของประเทศญึ่ปุ่น และส่งไปยังผู้ประกอบการรถมอเตอร์ไซค์ทั่วโลกเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 

 
กรุณาอ่าน
ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถ ระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใด ที่ขัดต่อกฎหมายและ ศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาแจ้งมาที่ 08-0500-1180 เพื่อให้ผู้ควบคุม ระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป
 
 
 


ปิดโฆษณานี้X

ผ้าพันคอราคาถูก

ปิดโฆษณานี้X

จำหน่าย ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าฝ้ายทอมือ ราคาส่ง ราคาถูก เริ่มต้นที่ 25 บาท/ผืน ผลิตจากผ้าฝ้ายแท้ 100%โซ่สเตอร์และวงล้ออลูมิเนียม ดี.ไอ.ดี ถูกผลิตขึ้นโดยเทคโนโลยีของประเทศญึ่ปุ่น และส่งไปยังผู้ประกอบการรถมอเตอร์ไซค์ทั่วโลกเครื่องฟอกอากาศ pm2.5 Oxygen สุดคุ้ม ราคาถูก 1,490 ลำพูน-เชียงใหม่ ส่งฟรี!
www.cmprice.com เว็บไซต์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในเชียงใหม่ !!! เห็นชัด เห็นบ่อย ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพียง 1500 บาทต่อเดือน
สนใจลงโฆษณาตรงนี้ ติดต่อ 080-500-1180

 


หน้าแรก l หางานเชียงใหม่ | ตลาดออนไลน์ | เว็บบอร์ด | อัตราค่าลงโฆษณา | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี | ติดต่อเรา


เพื่อนบ้านเราทั้งหมด วิธีแลก Link

© cmprice.com since 14 Jan 2005
E-mail: info@cmprice.com
FaceBook : facebook.com/cmprice.fc
TEL. 08-0500-1180
Line id: cmprice

www.cmprice.com ที่นี่มีสิ่งดีๆ รอคุณอยู่
ผู้สนับสนุน แบบพิเศษ

บ้านหนองช้างคืน | เครื่องฟอกอากาศ เชียงใหม่-ลำพูน | ผ้าพันคอราคาถูก | ของชำร่วย | ลงโฆษณาฟรี ประกาศฟรี